Binecuvântarea și Blestemul Muncii – 2018.01.22

„Acesta ne va mângâia pentru osteneala şi truda mâinilor noastre, care vin din acest pământ pe care l-a blestemat Domnul.“
Geneza 5, 29

Lameh a primit un Fiu și ia dat Numele, Noe, acesta însemnă Odihnă. El a nădăjduit ca Fiul său va aduce Răscumpărarea. Dar Răscumpărătorul sa născut mai târziu și cu alt Nume, Isus. Isus ne duce în Țara Odihnei. EL a cauzat pe deplin, Mântuirea cuprinzătoare; – și Grijile Zilnice. Datoria și Răutatea Oamenilor Vina Blestemul lui Dumnezeu, și Iertarea și Adevărul lui Isus este Ușa prin care putem intra în Țara Odihnei, unde guvernează Binecuvântarea Domnului. Ce mare Trudă e între Oameni de a câștiga Pâinea cea  de fiecare Zi! Cum ei se Luptă cu tot posibilul, pentru Cariere și Bani! Dacă noi trăim în Binecuvântarea lui Dumnezeu, nu mai avem nevoie de griji, nu mai e nevoie de Minciună și altele pentru a reușii Carierele; – Dumnezeu Binecuvântează, și acesta este mai mult de orice bună Relație.
DOmnul Isus vrea să ne răscumpere de Blestem, cea ce este Terenul Arabil, deci în de Lupta pentru Pâinea Zilnică. Dacă punem Grijile noastre toate în Mâna SA, DOmnul se va Îngrijii de noi. Să lăsăm Neliniștea și Frica, care vrea să ne fure Somnul, și mai bine să ne mutăm în Țara Odihnei. Isus vrea să țină Mâna SA peste noi, și vrea să Binecuvânteze Muncile Mâinilor noastre.
EL vrea să Binecuvânteze Drumul Vieții noastre. EL vrea să ne arate, unde este Locul nostru. Noi putem relaxat să mergem pe Calea noastră, până când suntem în Mâna SA. EL va face totul.
Pentru noi este numai important, să trăim în Binecuvântarea Dumnezeiască. Deci în Mâna SA mergem, în Inima SA să ne odihnim și să învățăm. Cuvintele Sale să le auzim și să fim Ascultători. EL știe, că  acestea noi nu prea le putem, dar chiar de aceia EL are Răbdare multă cu noi, ne lasă să mai greșim și ne poartă cu multă Gingășie și Răbdare pe Cale cea Bună.
Nu e corect să lenevesc cu Mâinile în Brațe, ci pot Lucra și pot să găsesc de Lucru. Eu trebuie să muncesc, în așa fel ca și cum aș face-o pentru DOmnul meu personal, chiar dacă am un Patron rău. EL îmi va da Putere, pe deasupra Bucurie și Pace.
EL aduce totul în Echlibru și în Armonie: Munca și Odihna, Grijile și Relaxarea …. toate își vor găsii Locurile lor.
Ce bine, că Răscumpărătorul meu trăiește!

Mulțumesc Isus al meu, TU ești atât de bun cu mine! TU faci atâtea, cele ce eu nu lepot și nici măcar nu le pot influența. Cu Tine împreună, pot trăii și muncii în Liniște. TU te îngrijești de toate! Iartămă dacă Neliniștea, Grija și Frica revine. Eu vreau mai bine în Mâna TA să merg și în Binecuvântarea TA să trăiesc. TU ești întradevăr bun cu mine!

Advertisements

Să-l iubești pe Isus – 2018.01.21

Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preţ, a uns picioarele lui Isus şi I-a şters picioarele cu părul ei; şi s-a umplut casa de mirosul mirului.
Ioan 12, 3

Unii sau supărat pentru această ,,Risipă”. Pentru că acest Parfum a fost foarte valoros. Dar acum a fost vărsată și nu se mai putea vinde și nu mai era pentru nimeni de Folos. Da, cam așa gândesc mulți Creștini de Cap; – ei sunt prea cu necesitatea practică.
Dar Dragostea nu este numai o Treabă de Cap, ci mai mult, o Treabă al Inimii. Dragostea îndeamnă la Faptă și nu rămâne numai la Vorbă. Dragostea Face; ea nu se gândește numai la Folos și Pierdere. Dragostea este imprevizibilă.
Dragostea este mai mult decât Cap.
Maria la iubit pe Isus. Pentru că Isus a iubito în primul rând. Dragostea SA, debordantă, de neasemănat, foarte mare, Dragoste care Face, ne transormă și pe noi ca să iubim. Dacă noi primim Dragostea SA și nu apelăm și la Faptă, se sufocă totul și vom avea tot mai puțin din Părtășia și Dragostea lui Isus. Noi am procedat rece și La-m respins.
Lui Isus îi face plăcere dacă noi Lucruri de ,,nebunii” facem pentru EL. Lui îi place dacă urcăm pe un Deal singuratic, și acolo începem să strigăm ,,Halleluia”. Lui îi place dacă noi facem un Bine cu altul, fără să ne gândim, dacă are vreo-un folos; – așa parcă ar fii pentru EL. Lui îi place, dacă la spălat Vesela sau la conducerea Mașinii, cântăm Cântări de Laudă. Lui îi plac aceste mici și mari Semne de Dragoste, care sunt pline cu Sentimente. Dragoste fără Sentimente – este așa ceva?
Pe când eu am fost Mire, am lăsat Dragostea mea să fie total activ. Toate posibilele de Lucrări de Dragoste și Dovezi de Dragoste îmi vinea în Plan. Pentru Copii mei am făcut la fel multe Mișcări de Dragoste. Da, Dragostea face!
Arătați Dragostea cu Sentimentele voastră pentru Isus; – Lui îi plac! Și dacă tu în mijlocul Verii vei cânta ,,O du fröhliche …” (O Cântare de Crăciun” – Oh tu cel fericit ), va Zâmbii EL cu Plăcere.
EL ne iubește, nu numai din Cap, ci din toată Inima. Lui îi place, dacă noi cu totul ce avem, Îl iubim reciproc.
Lasă-te umplut cu Dragostea SA, și tu vei devenii unul care poate iubii.

Mulțumesc, Isuse! TU ma-i iubit de întâi, cu Dragostea TA fierbinte, necondiționată. TU ma-i umplut cu Căldura TA, Cu Apropierea TA și cu Milostenia TA. Mi-au curs Lacrimile din Ochi, pentru această Dragoste fără Margini. Iar acum vreau și eu să TE iubesc la fel, Iubitul meu DOmn, Păstorul meu Bun, Maistrul meu, Preaiubitul, Prietenul și Fratele, cu o Inimă la fel de fierbinte. TU ești Vrednic!!

Ispitele – 20.1.2018

Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor
ce se tem de El şi-i scapă din primejdie.
Psalm 34, 7

Domnul Isus Christos la începutul Lucrării Sale, pe Pământ, a mers la Ioan Botezătorul, să fie Botezat. Pe când era Botezul, a venit Duhul Sfânt și sa așezat peste EL. Apoi Duhul Sfânt La condus pe Isus în Pustie, acolo a fost Ispitit de Satan.
Pa când Isus a Învins Ispitele, La lăsat Satan, și au venit Îngeri și I-au slujit, în așa fel după cum este scris mai sus: Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El şi-i scapă din primejdie. Ispitele vor fii lăsate de Dumnezeu. Noi avem nevoie să ne antrenăm să fim tari și puternici! Și noi trebuie să arătăm Lumii nevăzute, că Isus este DOmnul și Eliberatorul!
Cine se Antrenează pentru Culturism, nu se mulțumește cu 5-kg- Greu. El merge treptat până la capăt, și încearcă cât poate azi să ridice. Numai astfel va fii el mai tare, numai astfel poate omul să-și formeze Musculatura. În Viața Duhovnicească, este asemănător: Prin Ispite vom fii noi antrenați și vom fii mai tari. Sa-r putea că pentru unele Lucruri avem nevoie de mai multe Ispite, pânâ când vom reuși! – Isus ne stă de parte. EL a promis, că nu vom fii Isptiți, peste Puterile noastre!
Martin Luther a spus: Eu nu pot nimic schimba, ca Rândunelele să nu zboară deasupra Capului meu Dar pot să împiedic să nu facă Cuib deasupra Capului meu.
Acesta înseamnă, că noi nu putem face nimic împotrivă,, ca să îndepărtăm Gândurile. Dar suntem răspunzători, dacă acestea în Capul nostru se asigură sau nu.
Mulți se joacă cu Sentimentele. Lasă mult Teritoriu, de exemplu câd e vorba de sexul opus. Apoi se trezesc Sentimentele, care uneori nu se pot înfrâna. Aici avem nevoie de o mare Atenție, pentru că altfel vin Ispitele, și noi stăm neputincioși și fără puterii de împotrivă. Nu te juca cu Sentimentele și Gândurile, care nu sunt plăcute DOmnului! Gâdește-te la Psalmul 1!
Am învins noi o Ispită puternică, se va îndepărta Inamicul și DOmnul în Persoană ne va cuprinde.
EL este Pacea Cerească; – care se va extinde în Inimile noastre. Ce bine, că Domnul este prezent!!

Mulțumesc, Isuse, cu Tine împreună, pot eu sta împotriva Ispitelor. Și chiar dacă eu sunt în Mocirlă, pot eu să ies, pentru că TU dacă eu vreau, mă ajuți. Numai primul pas o fac eu. Ce bine, că TU ai Răbdare cu mine, TU nu mă disprețuiești, TU ești alături de mine, TU îmi dai Putere prin Apropierea TA!

Cerul și Pământul – 18.1.2018

… să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu.
Coloseni 3, 1

Noi, Creștinii Pocăiți spunem, în Ceruri va fii Ceresc! Ca în Paradis va fii!
Va fii glorios și minunat! Apoi vom fii în sfârșit în întregime Răscumpărați, eliberați, vindecați și bucuroși! Apoi vom cânta, vom juca, ne vom veselii! Nu mai vor fii Cârje, nu Handicap, nu Lacrimi, nu Răutate ….
De fapt pentru asta e nevoie să ne străduim, ca să fie acesta cât de crând, în Ceriri să ajungem de la Pământul acesta plin de Vaiuri. Totuși ce ne reține?
Nu credem cumva, cea ce ne spune Biblia? Căutăm noi mereu o altă Discușie, pentru care dorim să mai rămânem pe acest Pământ și comod să ne așezăm? Dorința noastră de a fii în Ceruri și revenirea Domnului Isus Christos este prea în Limită.
Acesta depinde, pentru că Eul nostru vechi nu a murit. Noi nu avem încă Inima Nouă de la Isus, ci avem ținta la vechiul, binealimentatul, Eu. Mândria noastră ne domnește, sau unele Năravuri plăcute sau Lăcomia, Cariera, Banii, Luxul, Puterea, Familia noastră sau Hobbyul, toate sunt aaaașa de importante!
Mereu se învârte Gândul nostru pentru astea și nu la Lucruri care le-am primi de la Dumnezeu. Sincer, Dumnezeu vrea să ,,omoare” acest vechi Eu, pentru că numai asta ne reține de la cea Reală.
De ce a părăsit Domnul Isus Cerul și a venit pe acest Pământ, ca Om la fel ca noi? Cu toate Restricțiile, Obstacolele și Suferințele? Da, EL a vrut să ne Răscumpere, Dragostea ia fost Motivația. EL a avut Inima nouă, Inimă care-l formează Dumnezeu. EL nu a trăit pentru EL însuși, ci La lăsat pe Tatăl Ceresc să se îngrijească de EL și EL sa îngrijit pentru alți Oameni; – de aceia a fost EL liber.
Acesta este și Motivul, de ce Dumnezeu nu ne ia încă la EL în Ceruri. Nu pentru ca să fim Sfinți și Perfecți ci pentru ca să fim în Cuvânt și în Faptă, prin toată Vița noastră pentru alții. Tatăl se îngrijește de noi, de aceia ca să fim și noi în grja altora și să le putem arăta Calea spre Tatăl Ceresc. De aceia suntem noi încă aici! – și nu pentru o nouă Canapea, Laptop sau Concediu.

Isus al meu, TU ția-i dat Viața, ca să mă răscumperi. TU îmi ei toate Datoriile, Bolile, Slăbiciuniule, Inutilitățiile, Singurătatea, și totul, ce mă apasă. TU mă eliberezi! Ajută, ca să te pot urma neâncetat, pentru că eu TE iubesc. Eu vreau Viața Nouă, care mi-o dai TU și nicidecum nu mai vreau cea veche. Eu vreau să fiu Liber pentru Tine!

O Inimă neânpărțită – 17.1.2018

Căci Domnul Îşi întinde privirile peste tot pământul, ca să sprijine pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui.
2 Cronici 16, 9

O Inimă neânpărțită, ach Doamne, TE rog Să-mi dai. Eu vreau să TE iubesc și să te onorez toată Viața. Eu vreau să fiu împreună cu Tine în Armonie. Eu doresc să iubesc cea ce și TU iubești și să urăsc cea ce TU urăști. Eu doresc să fiu o mică Imagine asemănătoare cu Tine: Bun, blând, răbdător, prietenos, plin de Milostenie. Ach Doamne, eu nu pot, Lucrează TU aceasta în mine!
Domnul a promis: Dacă Tu mă asculți și mă iubești, îți voi împlinii Inima și Tu vei ține Legile mele, pentru că Tu mă iubești. Eu am să-ți dau o Inimă noă din Carne șe cea de Piatră care e Rece, Singuratic, Autocompătimitor, Acuzator îl voi îndepărta. Ea aparține Morții. Inima Nouă, care este îndeplinită de Mine, aceasta vei avea!
O Inimă neânpărțită, aceasta este Hotărârea noastră. Noi știm pe de altă parte, ce ne desparte de asta: Loialitatea Facebookului nostru, Televizorul, Sportul, Cariera, Plăcerile …. sunt atât de multe Bunuri, care ne despart de cea mai Bună. Dar noi vrem să le dăm Domnului și să trăim mai bine cu EL. Să ne împartă EL Timpul nostru.
O Inimă neâmpărțită. Eu mă gândesc la Solomon, Fiul Împăratului David. El nu a fost ămpărțit cu Domnul. Dar, el a iubit Femei străine, și acestea ia fost pentru el Capcana. El L-a Slăvit pe DOmnul în Templu, dar Inima sa a fost în altă Direcție. Să nu fie astfel la noi!!
Dacă noi iubim cea ce EL iubește, dacă noi urăm cea ce EL urăște și spunem Nu, la unele Lucruri, care Lui nu-i sunt plăcute, vom fii o Inimă și un Duh cu EL. Astfel poate EL în noi să desăvârșească, cea ce vrea în noi și prin noi.Și se vor întâmpla Lucruri mari, cea ce noi nu prea le băgăm în seamă, pentru că noi Privim pe Domnul și nu ne uităm la Minuni mari. EL Locuiește și Guvernează în Inimile noastre și poate Lucra după cum vrea EL. Ce bine este pentru noi!!

Da DOamne, eu vreau o Inimă neânpărțită! Eu știu că sunt Mii de Hotărâri mici în fiecare Zi, care decid, dacă cu sau fără Tine sunt. DOamne, eu vreau să fiu una cu Tine!

Nădejdea mea – 16.1.2018

Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea.
Psalm 62, 5

Uneori mă ia ca prin Furtună multe; uneori toți vreau în același timp ceva de la mine; uneori e Ceartă și toată Ziua nu e Liniște; uneori Visurile frumoase dispar; uneori Munca solicită mult; uneori Puterea e la capăt, Răbdarea, Nădejdea ….
cumva nu mai merge.
Ce bine, că Dumnezeu este prezent! Pentru că toate se prăpăd uneori. Ba chiar toată Lumea se va scufunda odată. Chiar și Viața mea se va sfârșii. Unde este Nădejdea, peste toate Dezamăgirile ba chiar peste Moarte? Numai la EL, care Moartea, Bolile, Păcatul și Coruperea a învins, Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine Nădejdea.
Este bine ca Diminețile, înainte de a se începe Ziua, Să-l caut pe EL. Pun Copii, Ziua, Munca, Prietenii și totul sub Ocrotirea SA. ÎL rog să mă Ajute, să-mi dea Înțelepciune și Milostenie. EL îmi este Prietenul bun și EL mă va însoții toată Ziua. Dacă eu pierd Privirea, EL o poartă, Dacă se întâmplă Nenorocire, EL stă deasupra celor întâmplate; – Voia SA se va întâmpla oricum, Mângâierea SA mă va ridica din nou. În Mâna SA sunt în Siguranță.
Dacă Epidemiile vin cu Întrebare: De ce numai eu? De ce trebuie să sufăr numai eu? De ce Boala aceasta? De ce, De ce, de ce? Mă întorc cu Privirea la EL, care a suferit cu mult mai mult; – EL este cu mine. EL nu dă Răspuns la De ce, ci EL este cu mine. EL este Nădejdea mea, pentru că EL are ultimul Cuvânt. EL este Prietenul meu, și în același Timp DOmnul peste Univers.
Isus spune: Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară. Eu sunt Harul, Milostenia, Răbdarea, Credincioșia. Eu am să vă port până la Bătrânețe. Și odată vă voi lua la Mine, pentru că voi sunteți Prietenii mei.

Mulțumesc, Isuse, TU îmi umpli Inima cu Bucurie! Nu am nevoie să întreb mereu: ,,De ce”, pentru că TU ești DOmnul meu. Ce bine e că TU ești alături de mine! Astfel pot eu dis de Dimineață să cânt și să mulțumesc; că TU îmi ești Prietenul meu, Puternic cel ce Învinge, Atotputernicul. La Tine vine Sufletul meu să se liniștească, pentru că TU ești Nădejdea mea, care nicicum nu mă dezamăgește.

Glasul lui Dumnezeu – 14.1.2018

El mi-a zis: „Fiul omului, stai în picioare, şi-ţi voi vorbi!“
Ezechiel 2, 1

Dumnezeu vrea să ne vorbească, dar oare Îl auzim noi?
Acesta este o Întrebare foarte importantă. Pentru că cum vrei tu, să faci Voia lui Dumnezeu, dacă tu nu Îl auzi? Cum vrei să rămâi pe Calea SA dacă Rugăciunea ta este numai cu tine însuți???
Un Pastor avea într-o Duminică numai 8 Ascultători. Dar el a gândit: Dacă numai unul aude Evanghelia și o primește, Viața mea a avut un rost. – Sărmanul Om! El nu are Viziuni, nu Visuri, numai cu o mângâiere de plâns. Dumnezeu vrea să ne vorbească, și nouă Vederi și Visuri vrea să ne dea! Viziuni mari și Visuri mari; nu numai așa puține ….
Pavel a fost umplut de Viziuni, pentru a cucerii Lumea pentru Isus. Și el a reușit! El nu sa mulțumit cu un Ascultător la un An. El vroia, să afle toată Lumea: Domnul Isus Christos este Mântuitorul! Această Viziune la preocupat.
Unde este Viziunea ta, Visul tău? Te restrângi în Sera ta, cu creșterea Florilor cu Copii tăi, Serviciul tău, sau Sportul? Cum vrei tu astfel, Să-l auzi pe Dumnezeu??
Isus spune: Unde este Inima ta, acolo îți este Dumnezeul tău.
Da, cu ce ne ocupăm noi în Gândurile noastre? La ce ne străduim noi și depunem Ebergia noastră?
Isus Dorește, ca EL să fie Primul în Viețile noastre. Cu Locul doi, EL nu se mulțumește. Gândurile noastre și Visurile să fie în Cercul în Împrejurul Său.
Isaia a fost un Om asemănător. De aceia a reuși Să-l vadă pe DOmnul, într-o Viziune și să audă Glasul Său: Pe cine, pe cine să trimit? Cine, cine vrea să fie Trimisul meu? – și Isaia nu putea altceva să facă, decât sî îndeplinească Dorința Inimii lui Dumnezeu și să spună: Trimite-mă! – Isaia a auzit Glasul Său, pentru că peste tot a văzut el pe Dumnezeu în Lucrările Sale, peste tot a văzut el Parabole pentru Cuvântul lui Dumnezeu, Imagini, care descriau Măria SA, el avea Gânduri și Visuri, care reprezentau pe Dumnezeu. El a fost prezent pentru Chemarea lui Dumnezeu. Și noi suntem așa de preocupați cu Hobbyurile noastre, Lupta de Trai, Cariere, și cu altele; – noi nu Îl mai auzim.
Să auzim noi înșine Glasul Său. Nu este bine ca unul care Predică, Evanghelist sau Apostol, înlocuiește pe Dumnezeu. EL vrea o Relație, Părtășie Peronală cu noi, și nu printr-un Om oarecare. Hai, scoală-te din nou în Picioare, și spune: Eu vreau! Eu vreau să merg, eu vreau să aud, eu vreau să văd! DOamne eu TE vreau pe Tine!

DOamne, iartă TE rog, acolo unde eu așa de preocupat sunt cu alte Lucruri, că nu mai am Timp pentru Tine. Cinci Minute pe Zii, asta nu Îți ajunge. TU îmi eșt cu mult mai mult Valoros. Eu vreau să TE caut și să te aud, până când întradevăr TE aud!!

Fantazia-Imaginația – 13.1.2018

Uitaţi-vă la păsările cerului! …
Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu ţes; totuşi vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei.
Matei 6, 26.28f.

Isus are Dreptate. Noi privim toate posibilele, numai micuțele Flori de pe Cărare nu le vedem.
Noi mergem mai departe fără să îi băgăm de seamă. Privirea nostră este direcționată înainte: La Muncă, Acasă, Copii așteaptă sau eu vin mai târziu! Dar Păsările Cerului nu le vedem, și Florile care sunt înaintea Picioarelor noastre la fel nu le vedem. Soarele, apusul Soarelui, Luna, Stelele, Munții și Marea, Furtunile cu puternicele Fulgeri, Puterea unei Vulcan …
Toate le luăm numai întâmplător; – Privirile noastre sunt direcționate spre Seriozitatea Vieții.
Pe când eu eram Copil, aveam o Imaginație plină de Viață, de Fantazie. Eu puteam să dispar intr-o Lume de Wisuri. Puteam să-mi Imaginez din toate ceva, din Nori, din Valuri, din Modelul Faianțelor …. peste tot erau Minuni ascunse, care eu vroiam să le descopăr. Cu un Atlas puteam eu să merg la o Călătorie în Lume, pâna la Thaivan am vrut eu și să mă Căsătoresc cu Prințesa Sirikith.
Și pe când Viața a inceput cu adevărat, am pierdut această putere de Imaginații. Dar Isus spune: Uitați-vă la Păsările Cerului, învățați de la Lilieni! – eu vreau înapoi în Copilărie, la simpla Vedenie, la Viața simplă. Eu vreau să văd pe Creatorul, în aceste minunate fantastice-frumusețe, supradimensional de mare Creatură. Eu vreau Să-l văd personal, pe DOmnul, care atât de minunat guvernează.Da, eu vreau să-mi Imaginez pe Isus și cea ce Lui îi este plăcut. Eu vreau Fantaziile mele și visele să le retrăzesc.
Omul este Coroana Creaturii. Totuși dacă eu văd un Acoolist, care ani în șir a băut, îmi este greu să văd în el Coroana Creaturii. Dar Isus poate. EL poate Să-și Imagineze, cum acest Om odată va apare. Și EL investează multă Credință, Nădejde și Dragoste în acest Om. DOamne, eu vreau Ochii și Puterea Imaginației Tale!

Da Isuse, eu sunt deseori în detenția ,,practică” al Gândurilor și al Visurilor mele. TE rog, fă din mine din nou un Copil, care poate să Viseze! Eu vreau să văd Norii și Păsările din Cer, eu vreau să văd micuțele Floricele și pe Tine cu orice preț! Eu vreau Fantaziile Tale, pe când văd un Alcoolist dezbrăcat, depravat. DOamne, eu vreau Ochii Tăi de Dragoste și Puterea Imaginației Tale!

Daţi-le voi! – 12.1.2018

„N-au nevoie să plece“, le-a răspuns Isus, „daţi-le voi să mănânce!“
Matei 14, 16

DomnulIsus Christos, Toată Ziua îi învăța și vindeca pe Oamenii Bolnavi. Pe când a venit Seara, Ucenici ziceau Lui: Trimitei în locurile Vecine, ca să-și cumpere de Mâncare, înainte să se întunece! Dar Isus nu vroia ca ei să plece. EL dorea să le aibă de Grijă. EL a dorit să rămână cu ei pentru că SA simțit bine între ei. EL nu putea să se desparte așa simplu de la ei. De aceia era necesar ca Ucenicii să le dea de mâncare.
Dar ei au fost cumva în nesiguranță: Noi avem aproape nimic numai, din ce avem nu ne putem noi să ne săturăm! Isus a luat Bucatele lor care le aveau, a mulțumit pentru Mâncare, și le-a dat Ucenicilor să le împartă la Oameni. Și întradevăr, sau săturat cu toții. Au fost ca. 5000 de Oameni. Sa adunat Resturile și sau umplut 12 Coșuri.
Exact așa stăm noi în fiecare Zi înaintea Oamenilor: Noi avem foarte puțin, cea ce noi le putem da lor. Dar Isus vrea să le dăm ce avem!! Totul să Îi dăm lui ce avem, cea ce avem asupra noastră. EL poate astea să le înmulțească enorm, chiar dacă acestea sunt foarte, foarte puține.
Cine dintre noi are chiar mult? Cine poate să predice așa ca Petru sau Pavel? Cine are așa Putere în Rugăciune și Vindecare ca Domnul Isus? Nu, noi nu avem întradevăr mult, cea ce putem da Dumnezeului nostru. Dar Puținul pe care îl avem EL ia și le înmulțește! – Ce minunat e asta pentru mine! Eu fac numai ce pot, și EL Face Lucruri mari din ele!
Ce putem noi da Oamenilor? Pâine și Pește! Peștele reprezentează Marca pentru Isus. EL este Dumnezeuul concret. Sunt atâtea Dumnezei, dar noi vrem numai un Nume: Isus Christos, Mântuitorul și Răscumpărătorul. Noi Îl predicăm pe EL în Cuvinte și în Fapte. Noi suntem Martorii Lui, prin Faptele al Milosteniei și împreună le explicăm ce a făcut EL Bun în noi.
Pâinea este Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul dătător de Viață. Nu cel vechi sau plin de praf, nu întrr-o formă oarecare de neînțeles, plin de pioasă Vorbire. Noi aducem Cuvântul Său în Situația de față: – de aceia avem noi nevoie de Liniște și un Contact cu EL, ca să luăm la cunoștiiță Voia SA.
Și EL Binecuvântează totul și asigură micul nostru; Putem, prin Marea SA Putere! Halleluia!

Mulțumesc, Isuse Drag! TU ești prezent!!! TU ești acel Măreț, Puternic, Milostiv; TU ești Fiul lui Dumnezeu! Noi mărturisim Harul Tău, Iertarea, Vindecarea și Răscumpărarea. Și TU al nostru slab, poate și cu frică, depusă Mărturie, poate îl Binecuvântezi. Mulțumesc!!

Persecuție – 11.1.2018

Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! Bucuraţi-vă şi înveseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi.
Matei 5, 11f.

Voi știți că există o Luptă între Întunerec și Lumină. Răul luptă împotriva unicului Bun Dumnezeu.
Și el are urmașii lui și Dumnezeu are Copii Săi. În ei se petrece Lupta.
Cine nu are Lumina, șade în Întunerec. Dacă omul seara stinge Lumina, e întunerec, nu mai e Lumină. Așa este cu Lumina Lumii: Dacă EL este îndepărtat, vine Întunerecul. Nu e Dumnezeu, și la fel nu e nici cea ce a Creat și nici ce EL le vede bune: Bucuria, Pacea, și adevărata Dragoste, Milostenia, Prietenia, Răbdarea, Blândețea. Totul dispare, dacă Dumnezeu nu poate guverna.
Copii Lumii vor fii guvernați de Dumnezeul lor. Acesta nu e prea vizibil, dar noi observăm asta: Ei Îl urăsc pe Domnul Isus Christos. Ei sunt împotriva Lui foarte, și adună toate Argumentele ce există, numai să nu creadă în EL. Ei văd fiecare mică Greșeală și cred toate Zvonurile rele despre Creștini. Groaznic ce trebuie uneori de la ei să auzim.
Pentru că Satan Îl urăște pe Isus, încită el urmașii săi, să urască și ei Creștinii. Câte au fost deja omorâți cu pietre sau arși de viu, numai pentru că erau Creștini!
Dacă acum și ție la fel îți merge, persecutat, nu ești înțeles, certat și bârfit, ești tu în perfecta Societate. Astfel a fost și Isus, Pavel și ceialalți Apostoli și fiecărui Creștin, care Îl iubea pe Domnul Isus. Un Urmaș al Domnului sa exprimat astfel la Amiază: Eu sunt cumva greșit. Azi nimeni nu ma certat, nimeni nu ma scuipat, sau bătut. Doamne ce se petrece cu mine?? – El știa, dacă el vorbește despre Isus, se roagă și pe EL Îl urmează din toată Inima, vine Împotrivirea inamicului imediat și automat.
Dacă noi pentru Minciună, Furt, sau Înșelăciune suntem persecutați, așa este normal, nu? Dar dacă Oamenii ne urăsc, pentru că Domnul Isus este în Inimile noastre, să fim mândrii. EL a îndurat și noi putem îndura. EL ne stă de parte, și EL completează Necesitășiile pentru Adevăr și Dragoste în plin.

Mulțumesc, Isuse! Astfel pot eu afla, dacă sunt eu un Urmaș de-al Tău. Dacă nimeni nu mă urăște din cauza TA, înseamnă că nu sunt un pericol pentru Dușman. Dar eu vreau să fiu mândru, să TE urmez, chiar dacă voi fii persecutat și bârfit. Da, asta cam doare Doamne, dar este jignită numai Vanitatea mea. Eu vreu totuși să fiu al Tău, pentru că TU mă iubești fără sfârșit.