Cei Trei Înțelepți – 26.06.2019

Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s’au aruncat cu faţa la pămînt, şi I s’au închinat; apoi şi-au deschis vistieriile, şi I-au adus daruri: aur, tămîie şi smirnă.  
Matei 2, 11 

Cei trei Magi și Înțelepți din Orient au văzut o stea foarte interesantă. Ei știau că marile evenimente naturale din cerul înstelat au adesea un mare motiv supranatural. Dumnezeu folosește aceste constelații stelare pentru a vorbi cu noi; – acest lucru nu are nimic de-a face cu ghicitul și horoscoapele. Înțelepți s-au adunat și au ajuns la concluzia: Sa născut un Împărat foarte mare! – și au vrut să-i dea onoare. Ei au fost pe drum timp de câteva săptămâni, până când Steaua sa oprit peste o colibă. Ei știau că acum erau la destinație, așa că au intrat, l-au găsit pe Isus și pe mama sa. Au căzut în genunchi și s-au închinat lui Isus, le-au prezentat darurile lor, cele mai prețioase daruri.
Ca să caute și să-l găsească pe Isus, ei au fost pe drum de mult timp. Nu au băgat de seamă Eforturile. – Și eu? Mă gândesc că e cam departe, Duminica dacă conduc 30 de kilometri la Serviciul Divin. Indiferent dacă sacrific timpul sau fac altceva. Uneori îmi este greu să citesc despre Isus în Biblie și să vorbesc cu EL. Oh, dacă nu cumva,ar trebui să iau un exemplu de la cei trei înțelepți?
Cei trei înțelepți au căzut în genunchi înaintea marelui nou Împărat. Și eu stau confortabil. Este greu pentru mine să stau în picioare la Închinare. Cei trei desigur, sau ras și sau pieptănat înainte și sau îmbrăcat în Haine proaspete. Și eu? Mă scol din pat, somnoros,îmispăl fața. Și cu asta deja mi-am și arătat Respectul? Nu cred …
Cei trei înțelepți dau tot ce au mai bun. Și eu? Câteva monede duminică … Banii de hârtie sunt un pic cam mult. Nici timp nu am să mă sacrific. Și pentru Misiuni nu am nici-o plăcere.
Oare să nu dau tot ce este mai bun pentru EL? Doar EL Merită. Oare nu ar fi necesar să fac cunoscut mai rezonabil Închinarea mea? ELeste Împăratul Împăraților. Nu ar trebui să-L caut mai de? Mai Intensiv? Mai perseverent? Să Investesc mai mult timp și gânduri? Mai mult, în liniște, mai mult în Părtășie cu EL?

O, DOMNUL meu Isus, cred că trebuie să-mi cer iertare. TU aisacrificat totul pentru mine și eu, sunt puțin leneș și indiferent. Iartă-mă!!! DOAMNE, eu vreau să-mi schimb Viața și să TE las, să-mi fi DOMNUL meu!!!

Werbeanzeigen

Selectat – 25.06.2019

Dar cînd Dumnezeu-care m’a pus deoparte din pîntecele maicii mele, şi m’a chemat prin harul Său, -a găsit cu cale, 
Galateni 1, 15

Aceasta este de la apostolul Pavel. Dar, practic, ne privește pe toți: Dumnezeu ne cunoaște deja din pântecele mamei, și de la acest timp EL vrea să ne cheme și să ne dezvăluie pe Fiul Său DOMNUL Isus Hristos. Revelația biblică are opinii foarte diferite, cum ar fi „industria noastră abrazivă“. Pentru Dumnezeu, un om există de la naștere, EL îl cunoaște chiar de la începuturile timpurilor și dorește să-i dezvăluie Harul Său, acestui Copil.
Putem să o luăm foarte, foarte personal: Dumnezeu ma ales deja în Pântecele Mamei mele! Mi-a spus da! De la începutul timpului, EL a știut despre mine și a așteptat cu nerăbdare să mă vadă. EL a avut mereu planul de a-mi dezvălui pe DOMNUL Isus! EL este milostiv și plin de bunătate față de mine ca un Tată adevărat, iubitor!
Vorbește acum singur, atât de personal pentru tine: Dumnezeu ma ales încă de la Pântecele Mamei! Mi-a spus da! De-a lungul veacurilor, EL a știut despre mine și a așteptat cu nerăbdare să mă vadă! El a vrut să-mi dezvăluie pe DOMNUL Isus! EL este milos și bun cu mine, un adevărat Tată! – Poți accepta asta pentru tine? Sau există în tine necredință și îndoială? Astfel, citește din nou și din nou și din nou, începe să-I mulțumești lui Dumnezeu pentru aceasta și hotărăște-te: Aș  v r e a  să cred! Este adevărat, deoarece Dumnezeu însuși o spune în Biblie! – Va dura ceva timp ca aceasta să fie ferm ancorată în inima ta, dar Dumnezeu o va realiza. EL te iubește cu adevărat.

Mulțumesc, DOMNUL meu Isus! Tu ești cel care a îndeplinit, împăcarea cu Tatăl. TU ești Mijlocitorul meu, Avocatul meu, Răscumpărătorul meu, Eroul meu! Te rog ajută-mă să cred că Dumnezeu ma făcut personal și că mă iubește foarte mult! Iartă-mă, e greu de crezut – ajută-mă!

Pescari de Oameni – 24.06.2019

Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde tot felul de peşti. 
Matei 13, 47 

… Pe când era plin, pescarii l-au tras pe țărm; s-au așezat, au numărat peștii buni și i-au pus în coșuri, iar cele rele i-au aruncat. Cam așa va fi și la sfârșitul lumii: îngerii vor veni și vor despărți pe cei răi de cei neprihăniți și îi vor arunca în cuptorul de foc. Acolo va fi plînsul şi scrîşnirea dinţilor.

Tot ceea ce DOMNUL Isus spune, o spune foarte serios. Când EL vorbește despre sfârșitul lumii, este pentru EL o realitate amară, serioasă și, în același timp, o mare bucurie. EL este bucuros că plasa este plină și mulți oameni sunt mântuiți pentru Veșnicii. Și este întristat de cei care i-au întors spatele și acum trebuie să suporte consecințele. Aceste consecințe sunt reale, EL știe și, prin urmare, ne vorbește despre asta. Oamenii o pot cocoloșii sau să să le rediscute; –  – dar EL are argumente mai bune, pentru că EL a fost deja acolo și știe precis.
Va fi ca în zilele lui Noe. Toată lumea a făcut ceea ce le-a plăcut. Jaf, crime, minciuni, violuri … .. Vremuri grele! Oamenii sărbătoreau ceea ce se întâmplase. Să ne bucurăm de viață, pentru că mâine suntem deja morți! – Nu există nici Dumnezeu, nu este Judecător; – Bine este ceea ce îmi place. – Vreau să fiu liber, chiar și în detrimentul altora! – Oh, e greu să asculți toate prostiile astea. La fel a fost cu Noe. Apoi a venit ploaia ….. și sfârșitul Lumii .
Astăzi, suntem exact în același fel de Catastrofă,vizibilă. Dar abia că nimeni nu face nimic împotrivă. Și noi, Creștinii, suntem cam liniștiți. Abia dacă ne ridicăm vocea. Dar trebuie să pescuim! Scoateți plasa și salvați ceea ce poate fi salvat! Să fi numai Apostol moral este prea puțin.
Sunt atât de mulți care sunt dezamăgiți de promisiunile goale, de ispitele, de păcat și de robie. Ei doresc pace, libertate, bucurie reală, siguranță și un înțeles în viață. Să le căutăm, să aruncăm plasele și să mergem după ei! Putem să discutămmai târziu despre teologiile corecte ….

DOMNUL nostru Isus, fă-ne să fim gata pentru Tine! Ajută-ne, ca Inimile noastre să fie în armonie cu a Ta! Vrem să facem ce ce gândești TU în Inima TA. Îți mulțumim, că TU ne vei ajuta. Amin! 

Cuvântul Vieții – 23.06.2019

Atunci Isus a zis celor doisprezece: Voi nu vreţi să vă duceţi? Doamne, I -a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii vecinice. 
Ioan 6, 67f.

Mai înainte, Isus a vorbit cu o mulțime de Oameni. Mulți au spus: ceea ce spune EL este insuportabil! – și s-au îndepărtat de DOMNUL Isus. Dar ucenicii au vrut să rămână cu Isus, pentru că doar, unde să meargă altundeva? Cine mai are, Cuvinte de Viață? Ei au venit la credință și și-au dat seama: EL este Sfântul lui Dumnezeu, EL este Trimisul lui Dumnezeu și nu e doar, orice ființă umană.
Isus a spus că Duhul dătătorul de Viață, Carnea (Legea) este de nici un folos. Cuvintele pe care le-a vorbit EL, sunt Duh și sunt Viață. – E greu de înțeles.
Dar ia în considerare: la început, Dumnezeu a suflat respirația în sufletul omului și a devenit o ființă vie; – El deci, a fost în stare să comunice cu Dumnezeu. Dar apoi a venit Rebeliunea și Omenirea a căzut în întunericul spiritual. Dar și DOMNUL Isus a venit; Cuvintele pe care le-a rostit, sunt Duh și Viață. EL poate acest Duh, din nou sufla, acel spirit al vieții înapoi în om! Apoi, întunericul spiritual sa sfârșit și omul poate să aibă din nou Părtășie cu Dumnezeu, să comunice cu EL, și apoi să fie din nou una!
Mulți nu lau înțeles și s-au întors de la EL. Ei așteptau minuni după minuni sau Învățături noi, noi ritualuri, teologie nouă …. dar Adevărul nu este o învățătură și o Lege, ci o Persoană: DOMNUL Isus Hristos. EL este dătătorul Duhului. EL Vorbește Cuvinte de Viață.
Ucenicii nu au vrut să-L părăsesc pe Isus, nici noi nu vrem. Noi vrem să-L cunoaștem mereu mai bine și mai din aproape, să-I cântăm laudele noastre și să avem părtășie cu EL. Pentru că EL are Cuvinte de Viață pentru noi! EL ne dă Spiritul Vieții!

Mulțumesc, DOMNUL meu Isus, TU ești minunat! Sufletul meu Te înalță, pentru că TU ești Mântuitorul și Salvatorul meu. TU m-ai răscumpărat din întuneric și mai chemat în Comunitate. TU ai Cuvinte de Viață pentru mine!!

Cuvântul lui Dumnezeu – 22.06.2019

Nu este Cuvântul Meu ca un foc, zice Domnul, și ca un ciocan care sfărâmă stânca? 
Ieremia 23, 29

Ceea ce poruncește Domnul, se întâmplă. Se poate vedea asta în Creație. EL a poruncit: Să fie Lumină! – și sa făcut Lumină.
Cuvântul Lui este viu și puternic. La porunca lui Isus, furtuna și marea s-au liniștit. Leproșii au fost vindecați, morții au înviat din nou, se putea alerga pe apă … Există atât de multe lucruri pe care DOMNUL Isus le-a făcut prin Cuvântul Său! Da, Cuvântul Său este ca focul, care arde în noi, este ca un ciocan care sfărâmă Stânci!
Cât de des un Cuvânt al Domnului, în timpul unei predici sau în Timpul de închinare sau citind Biblia ne-a lovit și nu ne-a lăsat. De câte ori a vorbit EL prin profeți în anumite situații. EL nu tace, ci răspunde când întrebăm și căutăm. Doar atunci pe când noi, rediscutăm totul, atunci EL nu mai are nevoie să vorbească.
Există încă un efect al Cuvântului. E ca și Apa. Apa lustruiește o Stâncă. Apoi devine rotundă și marginile ascuțite devin netede. Deci, așa este în fluxurile de munte. Acesta este modul în care lucrează Cuvântul lui Dumnezeu în noi: încet și în mod constant. Cuvântul Său, ne transformă. Ea este nu doar cel mai important care ne va oferi o bază solidă, ci și auto-expunerea constantă la Cuvântul lui Dumnezeu, constant citind Biblia și ascultarea, care ne transformă în chipul și asemănarea lui Dumnezeu. La fel cum apa netezește o stâncă, Cuvântul lui Dumnezeu netezește caracterul nostru, până când sunt moi și fără margini ascuțite.
Inimile noastre sunt uneori zgârcite, zgomotoase și amare și complet inaccesibile. Aceasta poate „sparge“ Cuvântul lui Dumnezeu. Numai EL de unul singur poate să ajungă acolo în noi, unde nimeni nu poate ajunge. EL poate să înmoaie o inimă întărită, pentru că EL are acces prin Cuvântul Său drag. EL poate vindeca rănile, care au condus să fie o Inimă atât de împietrită. EL este minunat! Vrem să avem încredere și să ne încredem mai mult în EL. Noi vrem să fim credincioși Lui și vrem ca Cuvântul Său să-și facă Efectul în noi … .. Și vrem să citim din nou, mai mult în Biblie, În Cuvântul lui Dumnezeu!!

DOAMNE Iisuse, TU ești minunat! Mulțumesc, TU vorbești prin Cuvântul Tău, mă corectezi și mă încurajezi. Îmi este Drag Cuvântul Tău!

Fructe rele și bune – 21.06.2019

Îi veţi cunoaşte după roadele lor ….
Matei 7, 16

Este vorba despre Profeți falși. Ei se pot cunoaște,dacă avem urechi și ochi instruiți. Se pot expune învățăturile lor în cazul în care sunt împotriva DOMNULUI Isus Hristos. Se poate descoperi acțiunile lor dacă Profeții au alte surse decât DOMNUL Isus, dacă sunt egoiști care vor să-și producă propria înțelepciune sau să-și facă un nume bun. Sunt mulți actori și ezoterici în biserica lui Isus! – Isus le cunoaște acum, dar într-o zi EL le va spune: „Plecați de la mine, EU nu vă cunosc!“ – chiar dacă ei au făcut minuni în Numele Lui.
Când citesc acest verset, întrebarea apare imediat: Și cum este cu mine? Sunt fructele mele mereu bune? Cumva mă simt ca un copac care are două fructe, bune și rele. Și asta mă deranjează cu adevărat. Isus este foarte radical: un Copac bun, are bune și un Copac rău are rele Fructe …
Fructele cresc prin Duhul Sfânt: răbdare, pace, milă, dragoste, bucurie, disciplină …. Ele cresc doar așa cum face Duhul Sfânt. Tot ce trebuie să fac este să mă asigur că mă expun la ea, la fel cum copacul are nevoie de lumină, de îngrășăminte, apă și pământ bun. Aceasta este responsabilitatea mea. Treaba lui este, să lase fructele să crească, pentru că eu nu pot să o fac singur. Dacă sunt una cu Isus, o inimă și un suflet, fructele sunt puternice și bune. Dacă stau pe toate părțile, multe fructe sunt uscate sau foarte mici sau chiar putrede.
Cât de bine este faptul că, DOMNUL Isus îmi iartă mereu Datoriile prin rugăciunea și pocăința mea. Da, EL mă spală din nou în fiecare zi; – Am nevoie de asta, sunt doar un om.
Sunt bucuros și ușurat că DOMNUL Isus este judecătorul meu și nu eu însumi sau nici o altă persoană. EL mă eliberează. EL vede doar Fructele bune, cele rele, EL le aruncă în Mare, spre locul unde este cel mai adânc.
Deci nu vreau să fiu judecat sau condamnat de alții și nici eu nu vreau să o fac altora. Dar este totuși necesar să observ și să judec cum este cu unii conducători, profeți și apostoli. Trebuie să-i testez învățătura și viața lor. Ba chiar cred că sunt obligat să mă ocup de asta; sau să las ca fratele meu să piară, pentru că eu nu îl avertizez?
Judecarea și condamnarea sunt lucruri diferite! – Și eu trebuie să fac totul foarte atent, pentru că și eu sunt o persoană cu Greșeli. Cât de bun este faptul că Dumnezeu este milostiv cu mine!

Mulțumesc, DOMNUL meu Isus, TU nu mă judeci, ci mă ierți. TU îmi arunci toate Fructele rele și lași ca cele bune să crească. Mulțumesc!

Laudă – 20.06.2019

Totuş Tu eşti Cel Sfînt, 
şi Tu locuieşti în mijlocul 
laudelor lui Israel. 
În Tine se încredeau părinţii noştri: 
se încredeau, şi -i izbăveai. 
Psalm 22, 3f

Un Verset puternic! Tronul lui Dumnezeu este locul unde EL este lăudat. Tronul său, adică locul lui de reședință, prezența Lui; – Compară cu Isaia 6.
De ce mai avem nevoie, decât de prezența SA sfântă și puternică! Unde este EL, Sfinția SA, păcatul și robia dispar. În cazul în care EL Domnește, există bucurie, frumusețe, slavă, lumină, pace. Unde se află EL, se va întâmpla vindecarea sufletului și a trupului. Unde EL are puterea, nu există nici o dorință, nici o foame, nici o sete.
Da, sfânt este DOMNUL, care a făcut atât de minunat cerul și pământul! Lăudați-L, toate oștile cerești, Lăudați-L, copii ai lui Dumnezeu!
Îmi place timpul de închinare al Adunării. Acolo DOMNUL este aproape vizibil. Acolo pot să-mi golesc inima și să mulțumesc. Acolo EL, mă poate atinge și îmi poate da, pacea sufletului meu. Acolo se întâlnește EL cu mine, acolo devenim una.
Bucuria care stă în Creație este liberă. Ciocârlia se ridică în aer și cântă, lăcusta cântă și ea, cel mai frumos cântec, vițeii sar cu bucurie, delfinii dansează deasupra apei, mirosul florilor … totul este Lauda Creatorului. Înțelepciunea și Atotputernicia SA sunt nelimitate.
Îngerii stau înaintea Lui și nu se obosesc nicicând să-L laude. Ei sunt atât de plini de EL, încât cântă neobosit: „Mare este DOMNUL nostru! Puternic este Dumnezeul nostru!
Dumnezeu a făcut cerul și pământul în armonie. Dar într-un fel, noi am căzut din această armonie. Și acum, oftăm și căutăm drumul înapoi! În laudă și în întâlnirea cu Dumnezeul atotputernic, sfânt, găsim din nou această armonie. Acolo suntem noi în bine, fiindcă acolo este Dumnezeu prezent.
Numele lui este DOMNUL Isus Hristos! Sunt atât de mulți zei … … dar numai un singur DOMN Isus. Să-L vedem în gândurile noastre și să-I lăudăm Numele Său cel sfânt! EL este cel ce ne împacă, Mântuitorul, Împăratul Împăraților. Lui Îi aparțin, toate Laudele.

Mulțumesc DOMNUL meu Isus! Da, eu mă închin Ție! Pentru că TU ai vindecat sufletul meu și l-ai salvat de la nimicire. TU ești DOMNUL meu, eu Îți aparțin.

Gândește mare!! – 19.06.2019

Orice loc pe care -l va călca talpa piciorului vostru, vi -l dau, cum am spus lui Moise. 
Josua 1, 3

Dumnezeu are întotdeauna planuri mari. Pe când a dat Țara Canaan israeliților, le-a promis granițe cu 10-20 de ori mai mari decât acum. Până la Eufrat, Siria, Irak, Iordania, Liban și Sinai să fie Israelului.
Când EL vorbește despre sănătate, EL gândește sănătate completă, fără dureri și fără mici dureri. Când El vorbește despre bogăție, înseamnă EL gândește ca și cu Iov, Avraam sau Solomon. Când EL vorbește despre noi, EL se gândește la împărați, prinți, preoți, nu slujitori mici pentru unele mici împărțiri.
Dumnezeu crede mare despre noi! Și noi? Nu putem să credem aceste promisiuni ale lui Dumnezeu, suntem prea prinși în mici și prea mici. Ca un fermier care este mulțumit cu 3 Hectare. Sau cine este mulțumit cu 3 vaci și nu are scopul de 150. Mica noastră Credință ne împiedică să atingem scopurile pe care Dumnezeu le are pentru noi.
Când Hudson Taylor dorea să facă misiuni în China, el întotdeauna creștea în rugăciune numărul de misionari (și salariul lor) de care avea nevoie. Iar Dumnezeu ia trimis-o până când marele China a fost cu adevărat pătruns.
Când Georg Müller a fondat orfelinatele din vechea Anglie, el a crescut din ce în ce mai mult fără a avea nici un ban. Dar la urmă, el avea grijă de 10.000 de orfani în fiecare zi și li sa dat banii de a mânca, bea, construi și îmbrăca în fiecare zi. Așa că Dumnezeu a avut grijă de el și a auzit rugăciunile sale de credință.
Și noi? Suntem bucuroși când Dumnezeu aude o mică rugăciune. Dar EL are mult mai mult pentru noi! EL este Stăpânul tuturor, poate oare să fie EL rău, zgârcit cu noi?
Cu toate acestea, există unele limitări: În primul rând, celor mici credincioși, care nu au curajul să ceară și lucruri mai mari. Dar apoi și stilul nostru de viață. Dacă nu putem socoti sau a grijii de bani, ci le risipim, Dumnezeu nu ne dă mult. Dacă nu suntem credincioși și cu acestea, ci mințim și înșelăm, ca și cum lumea ne păcălește, EL nu ne prea dă nimic. Dacă rugăciunile noastre sunt mici, nici răspunsul nu este prea mare. Dacă nu trăim ca Copii de Prinți, nu primim nimic.
Trezește-te! Intră în chemarea pe care Dumnezeu o are pentru tine! EL ne stă la Dispoziție! Suntem și noi?

Mulțumesc, Isus al meu! TU gândești mari lucruri înspre mine, pentru că Tu ai  multe Posibilități, TU ești DOMNUL asupra tuturor.  Îți mulțumesc că TU nu ești zgârcit și economic cu noi. Mulțumesc că TU vrei să-mi dai toate cele bune! DOAMNE, eu te iubesc!

Compară; Binecuvântările lui Dumnezeu pentru ascultarea în Deuteronom 28: 1-14

Încă odată de la Început – 18.06.2019

Pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: 
Iată, Eu fac toate lucrurile noi.  
Apocalipsa 21, 4f.

Atât de mulți oameni ar face astăzi ceva diferit, dacă ar putea începe din nou. Atât de mulți sunt rușinați de greșelile lor, încât nu i-ar mai repeta niciodată. Atâtea regrete au mers pe cale greșită. Atât de mulți își regretă viața sau cel puțin o parte din ea. Oh, dacă ai putea să începi din nou, ca Monopoly: Înapoi la început!
Atât de mulți ar dori să dispară posibil, anumite părți ale vieții lor, unde au fost foarte jenanți, când au devenit victime, unde erau rușinați, unde s-au transformat în ucigași … dacă aceste scene ar putea fi tăiate ca un film!
Atât de mulți folosesc somnifere, droguri, psyhotherapie, alcool, sau sex, astfel încât în cele din urmă să aibă pace, împlinire sau orice altceva. Le lipsește adevărata satisfacție al vieții adică de fapt tot ceea ce face viața demnă de trăit.
Atât de mulți merg de la unul la altul, căutând ceea ce caută. Ei știu că ceva le lipsește, dar ei nu știu ce. Deci, ei merg la guru, la preot, la seminarii, citesc cărțile de top, se predau la anumite filosofii sau religii și în cele din urmă sunt legați sau dezamăgiți.
Da, și la un moment dat, vine DOMNUL Isus Hristos. EL spune: Îți voi șterge lacrimile. Voi vindeca sufletul tău sfâșiat, voi lua durerea, voi șterge păcatul, eroarea și rușinea. Te iubesc așa cum ești. Te vreau de partea Mea, ca Prieten și ca Copilul meu, te vreau! EU fac totul, într-adevăr totul nou în viața ta. Nu este prea greu pentru mine, pentru că EU sunt Dumnezeul care trăiește. EU stau pe Tronul Universului, EU pot totul. De asemenea, pot fac să începi o nuoă Viață, semnificativă. Îți pot aduce împlinire și mulțumire, pace, bucurie și Dragoste adevărată. Vino, golește-ți Inima la Mine! Lasă-mă să stau pe Tronul Inimii tale și să te conduc; – pentru că te iubesc.

Mulțumesc DOMNUL meu Isus! Da, vino și transformă-mă într-un Om nou! Numai ceva nou, nu îmi este suficient, eu am nevoie să fiu pe deplin nou!! Mulțumesc, că TU mă iubești, mă accepți și Tu îmi dai cea ce îmi lipsește, atât de mult. Da, TU esti minunat!

Vă rugăm, pentru ca Google și Facebook să răspândească Devoțiunile, avem nevoie de Likes și Inimioare! Vă rugăm, să nu economisiți la astea! Mai bine dublu decât deloc.
Pentru alte sugestii de îmbunătățire, suntem întotdeauna recunoscători.
Să fiți binecuvântați, frank

Dezamăgirea lui Dumnezeu – 17.06.2019

Pentru ce nu era nimeni când am venit? 
Pentru ce n’a răspuns nimeni când am strigat?  
Isaia 50, 2

Astfel întreabă Dumnezeu, Poporul Său. Cât de mult efort și de muncă a depus Dumnezeu pentru Poporul Său și care a fost mulțumirea? Pe toți i-au urmat, pe toți i-au lăudat și s-au închinat,pentru fiecare dintre ei au făcut sacrificii și promisiuni, numai Lui, singurului Dumnezeu adevărat, nu. Ei au căutat ajutor și sfaturi peste tot, dar nu de la EL. – Observ din acest verset toată durerea lui Dumnezeu asupra oamenilor pe care îi iubește atât de mult.
Isus spune astfel: am venit în posesia mea și nu m-au primit. – Ce dezamăgire pentru Isus! EL a venit ca Mântuitor și ei și-au bătut joc de EL. EL și-a dat Viața pentru ei și ei au hulit.
Și noi? Suntem noi prezenți la dispoziția SA pe când EL va revenii? Sau, vom măsura totul pe scala noastră teologică și hotărâm ce este posibil pentru Dumnezeu și ce nu este? Răspundem noi pe când EL,Dumnezeul ne cheamă? Ascultăm noi de Cuvintele Sale, de Vocea Inimii Sale? Sau suntem atât de plini de tot felul de zgomote, păreri, predici și laude, încât nu mai putem auzi vocea SA? Inima noastră mai reacționează pentru EL? Sau doar ici și colo?
Aceste întrebări mă urmează. Unde sunt eu? Sunt surd pe când EL îmi vorbește? Îl ascult și merg unde vrea EL? Mai bate Inima mea pentru EL?
Când Dumnezeu la chemat pe Isaia, Isaia știa ce avea EL în Inimă. Iar singurul răspuns a fost: Iată-mă, trimite-mă! – Și noi? Punem în discuții totul imediat. De ce trebuie ca Dumnezeu să vorbească cu astfel de oameni?
Oh, atâtea Întrebări ….. și numai un singur răspuns posibil: Doamne, iată-mă, vorbeștemi! Vreau să aud ce ai în Inima TA!

Mulțumesc, DOMNUL meu Isus, TU ai venit să mă salvezi. TU mai răscumpărat din întuneric, robie și păcat; – Eu sunt al Tău. TU m-ai chemat pe Nume. Doamne, deschide-mi din nou Urechile, vreau Să-ți aud Vocea! Vreau să-mi deschid Inima larg, ca să poți veni! Oh, te rog, vino!