Fii doar prezent – 25.05.2018

Uitaţi-vă la păsările cerului! …
Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe cîmp!
Matei 6, 26. 28

Ce valoare are o Vrabie sau o Floare de pe marginea Drumului? – Aproape nimic.
Noi avem o Valoare mare!
Dar noi ne străduim să îndeplinim mari Sarcini și Servicii, chiar am dori să fim ca Billy Graham, Martin Luther sau Franțiscus! Și aici Dumnezeu spune: Nu.
EL vrea să spună: Uităte la Păsările Cerului, ei nu lucrează, ei nu au planuri, dar Tatăl Ceresc, le poartă de Grijă. Știi tu, de ce sunt ele aici? Ca noi să ne bucurăm și să ascultăm ciripitul lor. Ele să ne îndemne, la fel cu bucurie să cântăm spre Slava Domnului o Cântare.
Secretul creșterii Spiritual este: Să fii simplu, să fii prezent și Să-l lași pe Dumnezeu să facă.
Iosif a fost un Tânăr normal și el a fost brutal smuls din drumul său. Dar el a rămas Dumnezeului său Credincios și astfel a fost dus la Faraonul din Egipt. Și în Poziția sa Lumească, a reușit să facă multe, multe Lucruri Bune și mult Popor a aprovizionat cu Alimente în Timpul Foametei.
Estera a fost o Femeie și ea normală, care și ea La iubit pe Dumnezeu. Și Dumnezeu a făcut-o să fie Regina Persiei, și ea a reușit să scape Poporul de Nimicire.
Dumnezeu vrea ca și tu să fii, așa un Om natural. Ca Tâmplar, Electrician sau o Vânzătoare, și în această postură, poți tu sluji chiar așa ca și un Pastor sau Evangelist. EL este cu tine exact așa, ca și cu toți ceialalți; – Dumnezeu nu face Diferențe în Darurile Duhovnicești, nu sunt ele mai de valoare.
Fii simplu așa cum ești, și Dumnezeu te va face să fii o mare Binecuvântare dacă ești ascultător Lui Lui. Să-i dai Lui Viața ta, în așa fel cum este, și EL o va folosi minunat.
Să fii tu, așa cum ești. Nu Copia pe altul. Tu ești, Crerația lui Dumnezeu, așa după cum ești, și nu cumva deformat.
Fii simplu, trăiește cu Dumnezeu. Dacă tu ești la Dispoziția SA, la Locul tău, EL te va folosi!
Gândeștete la Vrabii și la Crinii de pe Câmp, ce minunate sunt, ce simpli, ei sunt prezent. Noi ne bucurăm de ele, și acesta ne este de ajuns.

Mulțumesc, Isuse Drag! TU ești cu mine, și eu sunt în Tine. Mulțumesc căci TU mă Binecuvântezi la Locul meu și mă faci să fiu o Binecuvântare! TU mă iubești!!

Advertisements

Alegerea noastră – 24.05.2018

Intraţi pe poarta cea strîmtă!
Matei 7, 13

DomnulIsusChristos spune în Cuvântarea de pe Munte: Intraţi pe poarta cea strîmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sînt ceice intră pe ea. Dar strîmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sînt ceice o află.
Mulți Oameni caută Noroc sau pe Dumnezeu, ei caută în Cer, Cerul. sau pe Pământ, ei caută Pace, Vindecare, Bucurie, Lux și Bogății …. ei caută și caută. Unii au găsit câte ceva, dar ei caută mai departe și vor mai mult și mai mult. Ei sunt pe un Drum larg unde sunt Oamenii în Masă.
Totul este cumva aceiași. cu unele mici Diferențe și vor cu toții Aceiași. Și Isus îi vede: Ei sau pierdut. Ei aleargă spre Ruină pentru ceva mic, la care ei se închină.
EL de unul singur este Poarta de intrare în Ceruri.
Este cumva așa că, Oamenii stau înaitea Porții și nu vor să intre. Ei văd, simt, aud și gustă din Bogăția Cerului, dar ei nu vor să intre prin Isus. Lor li se pare că asta ar costa cam mult.
Ei caută Ocoluri sau Scurtături spre Cer. Unor li se pare, la dreapta de această Poartă este Pădurea deasă, pe acolo putem noi să ne furișăm, și alții cred că la stînga sunt Munți și acolo putem noi să ne ascundem și pe nevăzute intrăm în Cer.
Chiar și unii Creștini vreau Bogăția Cerurilor și nu le primesc. Pentru că ei nu vor ca Isus să fie Isus. Ei au Sarcini pe Umăr, care le împiedică să intre pe Poarta ingustă. Ei au Ideile lor proprii, cum ar fii să fie Isus, și nu știu și nu cunosc cum este EL. Numai cine ÎL are în Inimă, se lipsește de toate,* (chiar și de părerea sa) și vrea Să-l urmeze, acelui stau Bogățiile la Dispoziție.
Dumnezeu este generos și bogat, și Copii Săi deseori săraci și suferă de multe Lipsuri. Ar fi acesta pentru că avem noi Părerile noastre și nu vrem să mergem pe Calea lui Isus? Acesta costă Viața nostră, ca să mergem cu EL. Și EL își dă Viața pentru noi, și acesta este un Bine cu mult mai mult!
Mulți caută Vindecare la unii Predicatori și nu la EL! Mulți încearcă anumite Rugăciuni, ca să poată pe Dumnezeu reacorda, dar prin Isus nu încearcă. Mulți au Rituale și Tradițiuni, modele de gândire blocate, asupra lui Isus și nu ÎL cunosc pe DOmnul Viu.
Caută-l pe Isus, pentru că numai în EL găsim noi toate Bogățiile Cerului! Dar după ce La-i găsit, nu îți mai sunt de mare Valoare, Bogățiile Cerești și Pămîntești. EL etse cu mult mai mult!

Mulțumesc Doamne Isuse! Eu Te-am găasit și trăiesc cu Tine. Acesta îmi este cu mult mai valoros, decât Sănătatea, Bogăția, Luxul, Comoditatea, și toți Banii din Lume! TU ești atât de Bun cu mine, TE îngrijești de mine cu de taote, și mă cuprinzi cu Dragostea TA.

Păzitorul meu – 23.05.2018

(O cîntare a treptelor.) Îmi ridic ochii spre munţi… De unde-mi va veni ajutorul?
Ajutorul îmi vine dela Domnul, care a făcut cerurile şi pămîntul.
Da, El nu va îngădui să ţi se clatine piciorul; Cel ce te păzeşte, nu va dormita.
Iată că nu dormitează, nici nu doarme Cel ce păzeşte pe Israel.
Domnul este Păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mîna ta cea dreaptă.
De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea.
Domnul te va păzi de orice rău, îţi va păzi sufletul.
Domnul te va păzi la plecare şi la venire, de acum şi pînă în veac.
Psalmul 121

Eu L-am ales pe Preaînnaltul, pe DOmnul, pe Creatorul Universului ca Păzitorul meu. În umbra SA sunt eu în siguranță. În Mâna SA sunt eu sigur. Chiar dacă, Nenorocire, Boală, Accident sau altele, mar amenința: La EL găsesc eu o Stânca Puternică. Să fie Munții Grijilor care mă apasă, și astfel găsesc eu Liniște numai la EL. EL este minunat, puternic, atotputernic, plin de dragoste, prietenos, plin de Har, Răbdător și Milostiv!
Da, un astfel de Apărare, un astfel de Păzitor vreau eu. Atât de multe furtuni ne cuprind, așa de multe sunt de hotărât, așa de multă muncă ne aștaeptă …. da, eu am nevoie de EL. Ași dori să Îmbărbătesc la citirea Bibliei. Câțiva Ani la rând, în fiecare Dimineața pentru Micul Dejun am citit un Psalm. Uneori două, dacă ele erau scurte. Uneori am împărțit în două dacă era cam lunngă și astfel le-am citit. Ele sunt Rugăciuni, care sunt plăcute Dumnezeului nostru. Prin ele ni se descrie și se transformă pozitiv existența noastră. De atunci iubesc eu mult Psalmii! Ieri și Aztăzi Seara am șezut în Grădină pe o Bancă. Țânțarii mau și atacat imediat ce mau văzut. Eu am zis: În Numele DomnuluiIsusChristos, să dispăreți! – și sa făcut Liniște. Uimitor, de ce este capabil Numele DomnuluiIsusChristos. Și apoi, să nu viue eu la EL cu Lucruri mai mari?
Încearcă, citește Psalmii! Tu vei Câștiga ceva mare. Cuvântul Său este ca și un Aliment, care te va face pe timp mai mult sătul. Și Duhul Sfânt îți va aminti de Versetele corespunzătoare la unele Situații care intervin. În Liniște este Puterea! EL vrea să te facă să fii liniștit, puternic și blând, plin de Încredere în Apropierea și Puterea SA. EL îți stă de Parte, de dimineața și până seara. Unde se află un Păzitor mai bun ca EL, ca Domnul Lumii?

Mulțumesc Isuse Drag, TU mă iubești! TU mă cuprinzi, din toate Părțile cu Harul Tău, Apărarea și Puterea TA! TU ești atât de Bun cu mine!!

Eu sunt prezent!! – 22.05.2018

„Iată Dumnezeul vostru!“ 
Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere şi porunceşte cu braţul Lui.
Iată că plata este cu El, şi răsplătirile vin înaintea Lui.
Isaia 40, 9f.

EL este prezent!! Ce e cu tine, că îți este frică de Omul muritor? De ce tremuri înaintea Furiei al inamicului? De ce ești abătut pentru Boli, Suferințe, Șomaj, sau de amenințarea Morții? Nu este oare EL DOmnul? NU este EL DOmn peste Boli, Moarte și Ruine? Peste Șomaj, lipsă de Locuință, Foame și Sete? EL este prezent, așa se numește EL.
De ce ne încredem noi în DOmnul atât de puțin? Nu poate EL rezolva, Problemele noastre? Sau nu ne cam place, Căile Sale cu noi? Sunt ele grele pentru noi? – Lasă-l pe EL să le poarte! EL spune: Adu-mi Sarcinile tale la Mine, EU vreau să le port,și, te rog, ia Sarcina Mea, ea nu te va apăsa.
Nu credem noi, că EL este DOmnul? Sau de ce avem noi Frică? EL este prezent! – așa e Programul Său, Numele Său. EL îți stă de Parte cu toată Puterea SA.
Ba chiar a luat Puterea Morții. Să fie oare Problemele tale mai mari?
EL a vindecat atâte Boli și Suferințe. Să disperăm că încă nu suntem Sănătoși pe deplin? Nu, noi le putem trage, pentru că EL se încrede în noi.
Te rog Lasă-l să fie EL DOmnul. Nu distruge Credința ta cu cea de Puțincredincioșie. Nimeni și nimic nu e mai Puternic decît EL! – și tu ești în Mâna SA dragă și puternică.
Caută-l, fii deschis pentru Mîntuirile Sale, și Slăvește-l deja de acum, pentru că EL te va Mîntui de toate. ELva face asta cu siguranță; – nimic nu este greu pentru EL.
Când vrem deci, să începem să credem? Și să nu spunem mereu: Poate, Eventual …și dacă, … DOmnul este prezent. Și unde ești tu?
Lasăl să intre în Inima ta. Lasă să intre Bucuria, această unică Bucurie Cerească, care nu se poate opri prin nimeni și nimic. EL este prezent!!
Și unde este EL, acolo e Bucurie fără Sfârșit. Lasă-l să fie EL DOmnul! Lasă-l să facă! Lasă-l să te umple peste măsură!
EL este prezent, și unde este EL, nu există Moarte, nici Suferință, nici Depresie. EL este cel ce învinge, Lui Îi aparține Victoria.

Mulțumesc Isuse Drag, TU mai salvat, și nu așa, încât inamicul să mă poată din nou cucerii. Nu, eu vreau să mă scol, și să lupt pentru Victoria TA; TU ești prezent, și unde ești TU, este Nădejde și Bucurie!!

Drumul Vieții – 21.05.2018

Îmi vei arăta cărarea vieţii;
înaintea feţei Tale sunt bucurii nespuse
şi desfătări veşnice în dreapta Ta.
Psalm 16, 11

Dumnezeu are numai Gânduri și Planuri bune pentru noi. EL nu este răzbunător sau unul care mereu vrea să ne pedepsească, EL nu vrea mereu în jurul nostru să cotrobăiască sau să ne educe. EL este răbdător, blând, un Tată Prietenos, cu plină Nădejde pentru noi. EL vede Posibilitățiile noastre, Capabilitatea noastră și nu Eșecurile noastre. EL știe, EL își va îndeplinii Ținta cu noi.
În urma aceastei Seninăteți putem să trăim bine! Dumnezeu, Tatăl meu, este prezent! EL nu mă va lăsa nicicând în Dezamăgire. EL nicicând nu mă va uita! Ce minunată Mângâiere in Timpuri grele!
Și astfel putem noi și în Situații grele, să ne păstrăm răbdarea, Așteptândul pe EL. EL va mântui și-l va elibera pe Copilul Său. Noi Îl așteptăm, Ajutorul Său, greutățiile noastre, le așezăm în Mânurile Sale, cu deplină încredere.
Și după un Timp observăm: Calea SA cu noi este Drumul Vieții noastre.
Astfel se ridică Bucuria în noi. Noi observăm, după o Noapte lungă, Ziua nu mai e departe!
Noi să fim liniștiți înaintea Sfințeniei Sale. Apoi crește Încrederea în EL, în Acel, Care a Creat Cerurile și Pământul. În prezența Sa, dorim noi să petrecem Timp. Apoi se va descrie o Bucurie Cerească peste noi. Vom observa că Problemele noastre ce mici sunt și ce Mare este EL. Noi vedem: Înaintea Feței Sale, domnește Bucuria în Împlinire și Fericirea în toate Timpurile. Chiar și în Timpurile grele, Inimile noastre sunt ușurate și bucuroase, calm și cu plină Pace. Pentrucă noi știm: EL este prezent.
Ținta SA cu noi este bună, și Căile Sale ne conduce la Viață. La EL, înaintea Feței Sale, domnește adevărată Bucurie și Fericire.

Da DOamne, eu observ, dacă eu sunt cu Tine singur: La Tine este Pace, calm, Bucurie și Fericire. Numai la Tine se liniștește Inima mea. Ce bun ești TU cu mine!! 

Iertare Reală – 20.05.2018

De vor fi păcatele voastre
cum e cârmâzul,
se vor face albe ca zăpada;
de vor fi roşii ca purpura,
se vor face ca lâna.
Isaia 1, 18

Are Dumnezeu ceva împotriva Criminalului? – Nu.
Are Dumnezeu ceva împotriva Criminalului în Masă? – Nu.
Are Dumnezeu ceva împotriva lui Cain, care și-a omorât Fratele Abel? – Nu.
Are ceva Dumnezeu împotriva Băutorului sau Fumătorului, sau Grasului sau Consumatorului de Medicamente în Dependență sau, sau, sau? Nu.
Are Isus ceva împotriva lui Iuda, Trădătorul? Nu, El ia dat un Sărut Frățesc și la numit: Prieten.
Are Isus ceva împotriva Omucidelor și Răufăcătorilor? – Nu, EL ia spus Criminalului de pe lângă EL: Încă azi, vei fii ci Mine în Paradis.
Are Dumnezeu împotriva ta ceva? – Nu.
Poate fii Păcatele tale, Roșii ca Purpura, EL le face albe ca Zăpada. Mulți au păcătuit și au omorât Copii prin Avort; EL vrea să ierte. Acesta este Promisiunea SA.
Numai pentru una, poate Omul să ajungă în Iad, și anume: Pentru Necredință și că nu a crezut în Iertarea Păcatelor al DomnuluiIsusChristos. EL a făcut asta cu 2000 de Ani în urmă. Chiar în trecut ne-a cunoscut și a spus: Pentru ei sunt eu răstignit pe Cruce, pentru ei plătesc eu Păcatele, pentru ei, Îmi dau Viața! – dar noi nu credem. Noi ne chinuim mai departe, cu Datoriile noastre, ne facem Acuzații și ne lăsăm să fim Acuzați.
Dacă noi credem îm EL, ne cerem Iertare pentru Datoriile noastre Concrete și Îi mulțumim anticipat. Noi nu punem toate mereu sub  Întrebare, sau nu venim, mâine cu același Păcat înapoi la EL. EL, l e – a  i e r  t a t!! Din partea SA, Treaba e rezolvată, numai din partea noastru nu.
Te rog Crede în EL. Dacă tu de tine însuți nu poți, Roagă-l să îți dea Duhul Sfânt, care va face în tine Reală această Credință! EL face cu plăcere toate astea pentru tine. Apoi începe, nu de Sentimentele tale să asculți și nici de Glasul Acuzătorului, ci mai degrabă de Glasul Său, care spune: Copilul meu, EU Te-am iertat de mult. Începe să mulțumești! A Mulțumii și a Lăuda atrage în Sus! Da, Mulțumirea,  Isus,  face Inima, bucuroasă, liberă, ușoară.

Mulțumesc. Isuse Drag! TU nu ma-i uitat. Eu sunt al Tău. La Tine, mă simt eu în Siguranță, înțeles, primit și iubit. TU mi-ai iertat toate, toate Păcatele și Datoriile, toate de ieri, de azi și de mâine. Ce Bun Ești Tu cu mine!!! Mulțumesc!!!

Părtășie – 19.05.2018

Lăudaţi pe Domnul!
Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea,
în tovărăşia oamenilor fără prihană şi în adunare.
Psalm 111, 1

Pe când Gâștile sunt pe Drum, ele zboară în Formă de pană. Prima deschide Drumul și îi este greu. Celelalte zboară în Umbra Vântului și astfel nici pe jumătate nu le este așa greu. De aceia, prima Gâscă va fii deseori schimbată. Astfel pot Gâștele mii de Kilometri să lase în urma lor: Una înainte, iar ceialalți, aproape fără oboseală în urmă.
Între Creștini este asemănător. Singur e greu și în Părtășie cu alți Creștini cu mult mai ușor! La Slăvirea împreună, se bucură Inimile, o Inimă cu altele. Apropierea Dumnezeiască este cu mult mai tare vizibil, ca și cum cineva sar ruga de unul singur. În Comunitate-Părtășie, Îmbărbătează unul pe altul, se mângâie și se întăresc. De unul singur, deseori omul este de nemângâiat și găsește cam greu Curajul din nou.
Părtășia este pentru noi atât de Importantă ca și Respirația! Satan se strecoară și caută pe cine poate să înghită. Dacă cineva este de unul singur, satanei îi este mai ușor. Iar dacă cineva este în Cireadă, îi este mai greu.
Hai să căutăm Părtășia cu alți Creștini! Hai să megem din nou în Biserică-Adunare, la ora de Rugăciune și la ora Biblică sau să căutăm un Cerc Familiar! Și acolo Să-l Slăvim pe DOmnul, din toată Inima, în cercul celor Credincioși!
Nu aștepta mult de la alți Creștini, nici de la Conducătorii acestora. Și ei sunt numai Oameni Imperfecți ca și tine. Dar să aștepți ca DomnulIsusChristos să te Binecuvânteze, pentru că tu asculți Cuvântul Său, și mergi pe Căile Sale! Iartă Constant pe alții, ca să nu poată crește Rădăcina Amărăciunii! Așa îți rămâne Inima Liberă, curată, și descărcată. Astfel poți să te Închini Lui din toată Inima și EL se va întoarce spre tine și te va umple cu Harul Său.

Mulțumesc Isuse Scump, TU ești Baza Închinării mele! TU ai făcut atâtea pentru mine, și eu vreau să merg pe Căile Tale și să ascult de Cuvântul Tău. Eu pornesc și îmi caut Frații. Și împreună vrem noi să TE Preamărim!! Slăvit să fie EL, Stânca, Atotputernicul, Salvatorul și Mântuitorul!!

Un Caracter deosebit – 18.05.2018

Dar cei ce-L iubesc sunt ca soarele,
când se arată în puterea lui.
Judecători 5, 31

Ce fel de minunată Promisiune al DOmnului o avem pentru azi. O să fim ca și Soarele, care răsare în Puterile sale!
Din păcate sunt unii Creștini neplăcuți al Oamenilor, pentru că ei se denumesc în așa fel, în care DomnulIsusChristos nu sa denumit. Ei știu totul, și toate mai bine. Ei critică totul. Ei văd fiecare păr scurt în Supă. Ei au o Limbă deosebit de aspră. Și sub Mantaua al unui Ocrotitor Spiritual vorbesc în secret și explică toate mai departe. Ei știu cu precizie care și unde se află Versetul Biblic, care este corespunzător pntru Sitația respectivă. Ei judecă și le judecă pe toate, ei critică și se plâng. Ei se fac că sunt Ocrotitori și ei știu ce și unde să lucreze altul, ca și alți Creștini, care și ei sunt atââât de ocupați. Nu, dacă apar astfel de Creștini, nu se bucură nimeni!
Să fim noi mai bine, ca DomnulIsusChristos. EL nicicând nu a criticat, nici chiar pe Răufăcători sau pe Fetele ușoare. Numai Fariseii au făcut asta. EL a fost Unul la care toți sau simțit plăcuți și primiți. Maria se așeza la Picioarele Sale cu plăcere și Îl asculta. Ioan se odihnea pe Umărul Lui, pentru că el a știut că este iubit de Isus.
Toată Ziua, Isus a vindecat Oameni, lua parte în Soarta lor, alunga Răul, lua Oamenii în Apărare.
Cine nu ar dori să fie ca Isus? Cine nu ar dori Darurile Duhului să le aibă, după cum este scrisă în Galateni 5, 22? : Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor.
EL crește dacă noi suntem în EL. La Lucru, seara și dimineața, la Sfârșit de Săptămână, cu Copii și la conducerea Mașinii: Mereu în Discuție cu EL și în Părtășie cu El. Noi avem Timpul Liniștii, Timpul Rugăciunii, dar să vorbim toată Ziua cu EL și Să-l lăsăm să ne Vorbească. Astfel se formează Caracterul Său peste noi, și noi vom devenii Oameni vrednici de iubit pe acest Pământ! Dacă noi Îl iubim pe EL și Îl purtăm în Inimile noastre, vom devenii tot mai asemănător cu EL! Apoi se vor bucura Oamenii, dacă ne vor vedea, și ei gândesc: Oh, Răsare Soarele!

Da DOamne, eu TE iubesc! Doresc să devin ca Tine! Răbdător, prietenos, ascultător, primitor, având Parte, milostiv și plin de dragoste; chiar ca Tine! DOamne iartă, uneori se reântoarce vechiul Eu. Dar ce bine e că TU trăiești în mine și Cuvântul Tău Ți-o realizezi!!

Sub Aripile lui Dumnezeu – 17.05.2018

Dar pentru voi,
care vă temeţi de Numele Meu,
va răsări Soarele neprihănirii,
şi tămăduirea va fi sub aripile Lui;
veţi ieşi şi veţi sări ca viţeii din grajd.
Maleahi 4, 2

O Mașină veche are unele Zgârieturi și urme de lovituri. Totuși se folosește! Și cum să fie o Mașină după 20 de Ani, dacă ea nu ar avea unele defecte?
Noi Oamenii ne dorim o Viață, păzită, protejată, bucuroasă de la Leagăn și până la Mormânt.
Dar Realitatea este dură.
De aceia este atâââât de bine, că Dumnezeu ne ia sub Aripile Sale! EL are Vindecare pentru Sufletul nostru maltratat!
Cu cât mai mult devenim mai în Vârstă, cu atât mai mult avem nevoie de Vindecare!
Dacă noi dorim Vindecare supranaturală de la Dumnezeu, vedem noi Condițiile: Teama Numelui Său. – Mie persinal nu îmi place de locc această ,,Teamă”. Dar asta nu înseamnă frică de Dumnezeu, ci o Dragoste, o Venerație, un Respect înaintea SA. EL îmi este atât de valoros, încât îmi este frică să nu cumva Îl pierd. Acesta este Teama  Dumnezeiască.
Da, eu Îl iubesc, pe Creatorul meu, Mântuitorul și Tatăl meu. EL îmi este cel mai Important. Fără EL, Viața mea nu are Țintă și nu are Liniște.
Mie mi sau întâmplat multe Neadevăruri, chiar ca și la alții. Cum le primim noi astea? Noi ne adresăm Dumnezeului nostru cu Rănirile noastre și Îi explicăm. Și EL încearcă să ne mângâie. Și acum vine Cuvântul Său: Iartă-i, așa după cum DomnulIsusChristos a iertat pe Ticăloșii Săi! … și în așa fel după cum EU te voi ierta.
Astfel, începe Lupta în noi: Să iert? Așa simplu, fără Răzbunare, fără Pedeapsă, fără nimic? Da, spune Dumnezeu, foarte clar, fără nici un Compromis. Iartă.
După câteva Lupte fac eu astfel. Și Pacea lui Dumnezeu câștigă îincet Spațiu în  mine. Ce bine!
Dumnezeu îmi Vindecă Amintirile. El îmi Vindecă Eșecurile, Rușinile, Răzbunarea, Amărăciunea, Furia. Până când sunt sub Aripile Sale, îmi merge bine. Apoi dacă să prezintă din nou Gândul Răzbunării, revine Neliniștea din nou. Nu, iubite dușman, eu ascult mai bine și rămân mai bine la Dumnezeul meu! Pentru că ă EL îmi vrea numai Binele!!

Mulțumesc Isuse Drag și Scump! TU ma-i iertat și nu ai folosit Pedeapsă și nici Răzbunare. Chiar așa doresc să fac și eu, cu toate că îmi pare cam greu: Eu vreau să iert. TE rog ajută-mă, să ies din Întunericul meu! Da, DOamne, la Tine este Vindecare sub Aripile Tale este Siguranță pentru Inimile bolnave. Ce bine e că TU ești Prezent!!!

Fără Compromisuri – 16.05.2018

… Apoi, vino şi urmează-Mă! Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot; căci era foarte bogat. Isus a văzut că s-a întristat ….
Luca 18, 22f

DomnulIsusChristos este numai atunci, împotrva Banilor și al Bogăției, dacă acesta desparte pe om de Dumnezeu și îi ia toată Puterea ca un Dumnezeu în Proprietate.
Dar noi să nu avem alți Dumnezei! De aceia este EL așa de ,,nemilostiv” cu acest Om.
EL vede această Legătură, Dependență, acest fals Dumnezeu și falsă Siguranță. EL știe, Bogăția desparte pe Om de Împărîția Cerurilor. EL știe, toate aceste Bogății sunt mai decompătimit, comparând acesta cu Bogăția Cerului.
De ce să piardă Omul Cerul, pentru câțiva Dollari? Pentru cîteva Hârtii sau Acțiuni?
EL știe, totul sau nimic. De aceia este EL atât de ,,nemilostiv” atât de tare,atât de, fără Compromise.
EL îl vede și îl iubește mult. Această Dragoste, Omul nu a suportat și a plecat de acolo supărat.
Eu personal, cred, că Duhul lui Dumnezeu a lucrat mai departe în Viața acestui Om. El va avea câteva Nopți nedormite, în care,  se luptă cu el însuși: Bogăție sau Împărăția lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu nu la lăsat în Liniște, pentru că Isus sa rugat pentru el. Până când acesta a cedat și Nădejdea sa în Bogății le-a predat. Totul a fost pentru el, fără Valoare, el vroia numai Pace și Bucuria lui Isus. Astfel sa reântors la Isus, la Prietenul Păcătoșilor. Isus deja la așteptat și la luat de Mână. Nu mai vroia să aibă Bogății și Bani, de acum sa îngrijit excelent,Tatăl Ceresc de el. Ce mare bucurie a avut, fără griji și bucuros!
Uneori ne este milă de unii Oameni. Nu putem înțelege că Dumnezeu atît de fără ,,Compromise, și nemilostiv și se poartă tare cu ei.”. Noi am vrea pe acești sărmani Oameni săi ajutăm, ca Lupta Spirituală a lor, să i le ușurăm și propunem unele Compromise. Dar cu acestea numai îngreunăm Munca lui Isus în Lupta Spiritului în acest Om. Noi să fim liniștiți, răbdători să așteptăm, dacă Duhul Domnului a început Lucrarea și acesta cu efect. Nouă nu ne este permis să scurtăm acest Proces!
Chiar dacă este o Naștere grea, noi nu avem voie să ne amestecăm! ( Dar desigur să Luptăm în Rugăciune pentru acest Suflet). Dumnezeu își va ajunge Ținta, dacă noi ne încredem în EL. EL vrea în total să facă Nou, EL vrea să ierte toate Păcatele, El vrea, să meargă, să reflecteze, până la Baza respectivă și să o ia în Proprietatea SA. Cine aici se va amesteca nu îi va merge bine.

TE rog DOamne, eu nu vreau să cad în Mâna TA! Iartă-mi TE rog Compătimirea falsă a mea, pecînd TU ești la Treabă. Ajută-mă TE rog, ca să mă încred mai mult în Tine, și să nu acționez singur! Mulțumesc, că TU cu Păcatul, Moartea și Satan nu faci Compromise! TU ești cu adevărat statornic și puternic, ca o Ancoră mă poți TU ține, pe cînd Valurile Mării se înfurie.