Traiul în Pace – 20.11.2017

Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace.
1Corinteni 7, 15

Sunt Relații, care nu sunt plăcute de Dumnezeu. Aceștia urcă deseori la un nivel așa zis Obligatorii, sau înspre Relații nenaturale, aproape că Robie, sau prin falsă Înțălegere în așa zis Dragoste Creștină.
Aceste Relații aduc pentru fiecare multă, multă Suferințe, Tensiuni, Discuții și Conflicte.
Dumnezeu nu le-a vrut astfel, și de aceia, nu poate Binecuvânta. EL ține la Copii Săi și ține Mâna SA peste ei și îi iubește, dar ei nu umblă pe Calea SA. EL ar dori să Binecuvânteze mai mult.
În Timpul de Liniște, știe aproape fiecare Copil al Domnului, că ei sau atașat între Lucruri false. Dar ei cred că nu mai au posibilitatea de a revenii; – ei au început și trebuie să le ducă la capăt, și astfel sunt uneori Sfârșituri Amare. Se transformă în multe Suferințe.
Dumnezeu este Dumnezeul Harului, care chiar și Deciziile false le poate ierta și Oamenii le poate din nou să le întoarcă pe Calea corectă. EL poate Crea o Sursă de ieșire. EL vrea ca Oamenii să aibă Curaj, le ține de Mână și vrea să le conducă în așa fel, după cum a Procedat EL, pe când Israelul Ia scos din Egipt.
Fiecare în Cauză, trebuie să caute Părtășia cu Dumnezeu și Părerile Sale. NU este recomandat Traiul condus de aprecierea personală. Ele sunt Grele, cu toate că Scopul e bun!
Dumnezeu nu ține la Parole duioase. Unele apar de la aceia care nici nu au fost în Situații asemănătoare și vorbesc ca cel Blind despre Culori. Teoretic, sar putea că nu e rău, dar, Vârsta principiilor încăpățânate din fericire au trecut; – Dumnezeu este Dumnezeul Harului!
Dacă Ție acestea îți vorbesc, și dacă sunt de la Domnul, atunci te rog începe imediat. Ieși și lasă Chaosul în urma ta. Începe și Luptă pentru Pacea SA. Mulțumește Lui, pentru Salvare, Dragoste și Iertare. Încredete din nou în EL. Spunei Lui, că tu vrei ca de Mâna SA să fii condus, pe Calea SA, indiferent ce va costa. Lasă Consecințele, Ascultarea ta, Lui, chiar dacă alți Oameni sar jigni; – Dumnezeu toate le va Rezolva.
Dumnezeu vrea să te umple cu Pacea SA, dacă astea sunt la locul lor.

Mulțumesc Isus al meu, În Mâna TA sunt eu în Siguranță, și de Mâna TA condusă merg pe sigur. Iartă-mi TE rog Încăpățânarea mea. Iartă că eu nu mam Încrezut în Tine, și am făcut de mine singur, după cum eu am văzut că e bine, Ia TE rog deacum Mâna mea și condu-mă! Eu sunt chemat La Traiul Păcii, și TU vrei asta să mi-o dai, mulțumesc.

Advertisements

O Zii în Lumină – 19.11.2017

Căci mai mult face o zi în curţile Tale decât o mie în altă parte; eu vreau mai bine să stau în pragul Casei Dumnezeului meu, decât să locuiesc în corturile răutăţii! Căci Domnul Dumnezeu este un soareşi un scut, Domnul dă îndurare şi slavă.
Psalm 84, 10f.

Încă nu am sosit în Slava lui Dumnezeu, încă nu stăm în fața Tronului Său, nu în Fața SA. Suntem încă aici și avem Luptele noastre.
Dar totuși putem intra în Grădina Templului și putem sta pe Pragul Căsii Lui!
Ce bun simț să ai Gustul minunat al Cerului. Este Înviorător, Încurajator, plin de Bucurie și Pace este în Aproapele Său!
Îmi place mult Timpul Slăvirii. Pe când noi suntem împreună și Domnul pentru toate Minunile și Bunătțiile Îl Slăvim, EL este prezent. Deseori cu Lacrimi în Ochi, dar nu pentru Supărare, ci pentru adânca Pace pentru care nu găsim Cuvinte. EL este prezent! – acesta este Pură Slavă! Viață Nouă, Lumină în Întunerec, Nădejde a celor Pierduți, Iertare, Har, și Revărsarea Vindecării și al Dragostei.
O singură Zii în Părtășie cu Domnul Domnilor, este mai bună decîit miile de Zile unde omul se trudește cu Traiul de zi cu zi. Unde omul se plictisește și nu știe ce să facă. Unde omul este în Compania celor cu
,,Glume superbe”. Unde omul singuratic stă în fața TV-ului și să asculte Pălăvrăgeala altora …. O Zii în Lumina Soarelui, o Zii în Harul lui Isus …. ce minunată Binecuvântare!
Ce bine este, dacă omul e singur și Îl Slăvește pe Domnul. Mulțumirea la început, și acesta urcă treptat până ce ajunge în Slavă. Cum ar putea Domnul să rămână fără nici o acțiune, pe când Poporul Său, Copii Lui Îl cheamă? EL va revărsa Dragostea și Harul asupra lor.
Noi dorim ca Privirile noastre să le ațintim numai pe Isus și pe EL nicicum să nu Îl pierdem din Ochi, pe EL , Minunatul Domn. Va domnii o Pace adâncă apoi, și Pacea SA se va arăta vizibil asupra noastră. În Ștressul Muncii, în Griji, și în Greutăți Prezența SA va fii de nelipsit. De aceia să nu mai privim la Mizeria Picioarelor noastre, ci cu Capul sus să privim spre EL. EL este Domnul și pe mai departe!

Isuse, noi TE așteptăm! TU ne umpli cu de toate. Chiar și cu totală Bucurie, adâncă Pace, Har, Iertare, Nădejde, Viață nouă, toate astea numai la Tine le găsesc. TU ești Izvorul Vieții mele!

Priviți pe Isus – 18.11.2017

Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi aţi murit …
Coloseni 3, 1f.

Da, noi vrem să facem totul pentru Christos. Noi vrem Să-l urmăm, fără să socotim Prețul! – cam așa sunt Cuvintele noastre. Apoi devenim ca și Petru. El vroia Să-l apere pe Isus cu Armă și cu Prețul Vieții sale, apoi a negat: Nu îl cunosc!
Sute de Decizii avem cu care zilnic ne întâlnim. Aceste Decizii să fie mereu după cum Christos le vede, astfel învățăm încet, să privim spe Isus.După cum decidem monoton astfel va fii Stilul Vieții nostre și astfel vom decide și peste Lucruri mari. Noi ne întâlnim cu decizii mari,false, dacă noi în cele mici nu am practicat, să ascultăm pe Isus și nu am trăit spre Slava SA.
Am avut o Vizită. Omul vroia unele de la mine și eu am vrut să-i dau. Dar el vroia să măsoară totul numai înspre binele său. El vroia să plătească numai in Suma în care pe mine ma costat, totul vroia numai să întoarcă spre sine. Acesta nu a fost pentru mine o Afacere bună, dar nu a fost o Sumă mare. De fapt eu am vrut să-l ajut, dar el nu a înțeles. Ființa sa numai pe cele Pământești a fost fixat, cu toate că de ani de zile este Creștin și încă cu Autoritate. Astfel de Creștini Pământești nu sunt pentru noi o bună Mărturie! Toți au știut asta: Dacă e vorba de Bani, Isus nu mai joacă nici un rol.
Astea sunt ceva mărunte, în care se arată Credința noastră! Astfel suntem noi apreciați de alți Oameni, care ne cercetează cu mare atenție după cum trăim. Și ce crezi tu, cum va fii caracterizarea lui Isus înspre noi? …. Căci voi ați murit. Este un cuvânt cam Greu! Dar Isus dorește ca acel vechi, gras, uns, Eul nostru să moară. Egosmul, Lăcomia, Mândria, Zgârcenia și Ura să moară, și totul ce se învârte în jurul nostru, chiar și Autocompătimirea! Noi nu vrem să ne facem Griji și nici să ne Temem! Noi vrem să uităm de noi înșine și să credem, că Domnul Isus se va Îngriji de noi. Și EL va face asta.
Dar Prietenul meu a fost nevoit să se îngrijească pentru el însuși, și asta nu a fost bine.

Mulțumesc, Isus al meu! TU ai Grijă de mine și eu pot uita de mine. Toate Autocompătimirile, Mîndria mea extremă, Neândurarea mea, și totul le depun în Mâna TA. Nu mai am nevoie de ele! Eu întorc Privirea mea spre Tine. TU ești Scopul Vieții mele. Vreau ca TU să fii mulțumit de mine!

Fluxul Harului – 17.11.2017

Isus spune:
Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.“
Ioan 7, 37f.

Mântuirea care a creat Isus, este universal. Trupul nostru și ea se include. Boli și Slăbiciuni ne doboară. Servicii de Vindecare și Predicile acestora atrage Mulțimea.
Dumnezeu a dat Medici, și multe Plante Medicinale și diferite Metode. Totul are Locul lui.
Nouă ni sa dat Pricepere, ca noi să procedăm cu noi înșine Ințelepți, ca să trăim sănătoși.
( Greșeli avem noi toți din păcate, dar Domnul nostru este Domn și asupra acestora. )
EL nea dat Duhul Sfânt, care locuiește în Trupul nostru, acesta este Templul Său. EL vrea ca acolo să fie totul în Ordinea Dumnezeiască. Uneori se întâmplă că noi ne distanțăm de Isus, Ea nu poate acționa. Dacă noi ne rugăm cu Voce tare sau în liniște, pe când citim Biblia cu rugăciune, pe când suntem în Părtășie cu Frații, atunci poate EL să lucreze în noi. Astfel poate EL să îndepărteze de noi multe Boli și Vindecă multe. EL nea dat Duhul, și Templul care este Biserica lui Dumnezeu. Acolo este activ Duhul Sfânt.
Multe Minuni sau întâmplat, chiar dacă nu au fost rugăciuni mari; – numai simplu, pentru că noi în Părtășie cu Frații împreună am Lăudat pe Domnul. Da, în Părtășie, lucrează Duhul intens. Dacă noi ne rugăm, lucrează EL în noi, și noi vom devenii ca și un Canal pentru Puterea lui Dumnezeu. Ea poate să se revarse asupra altor Oameni. Noi putem lua Contact direct, dacă noi prin atingere sau Punerea Mâinilor peste ei, sau noi din depărtare ne rugăm pentru ei. Duhul Domnului mereu va lucra!
Cu cât suntem mai mult de EL înpliniți, cu atât mai mult poate EL să Lucreze. Așa este bine, toată Ziua în rugăciune, cu Voce tare sau în liniște, după posibilități de Înprejur( eu nu vreau ca cineva să creadă că sunt nebun. Deaceia mă rog în liniște ).
Un om a avut Cancer la Plămâni. După un Timp, a călătorit în alt Oraș, în care Zilnic sunt Servicii Divine. Astfel era el acolo și a lăsat ca Duhul lui Dumnezeu să acționeze. Și după câteva Săptămâni Cancerul a fost învins. Părtășia cu Dumnezeu a făcut asta, nu oarecare mare Predicator. El a călătorit deci acasă, și sa lăsat consultat, și întradevăr, nu a fost găsit nici un semn de Cancer. Halleluia!

Mulțumesc, Isus al meu! TU te îngrijești de mine! Da, eu vrea toată Ziua să te am în Privire și să stau în Convorbire cu Tine! TU ești Păstorul cel Bun, Fluxul Apei Vie, Dumnezeul care cu adevărat mă iubește!!

Trezoreria, Comorilor noastre – 16.11.2017

În EL, sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei.
Coloseni 2, 3

În EL, acesta este Isus! EL este Secretul lui Dumnezeu. Cine Îl recunoaște, cărui se află în Inimă, acesta are, liberă Intrare la Comorile Cerești!
Dumnezeu vrea ca să se îngrijească de Copilul Său. În Nevoie toate Comorile Cerești stau la dispoziție. Și Dumnezeu, întradevăr se îngrijește de noi, ne dă de toate, cele necesare, ba chiar mai multe Bunuri. EL este dăruitorul de Bunuri!
Sunt ocazii când noi nu suntem în stare să folosim bine Bogățiile al Domnului Isus; – Și astfel EL nu poate să ni le încredințeze. Uneori ne atrage Atenția de mulți Bani.; – Aceștia pot să ne Transorme ca ele să fie un Idol pentru noi. De aceia este mai bine ca EL să nu ne dea prea mult din asta. Mulți au devenit Îngânfați, Încrezuți!
Unii Creștini privesc mai degrabă la Venituri și nu la Isus. EL, lor este numai o Unealtă pentru atingerea unor Scopuri, ca: , Bani, Putere, și Recunoaștere.
Sunt Creștini care sunt cumva cu Immuntate față de Bani. Dumnezeu îi binecuvântează pentru asta, și aceștia primesc mai multe Venituri, și ei le folosesc pentru Construirea Împărăției lui Dumnezeu.
De aceia Dumnezeu le dă și mai mult. Alții nu au nevoie de Milioane de Dolari. Tatăl Ceresc se Îngrijește de ei, și aceștia, se atașează mai constrânt de EL. Astfel ei învață să se Încrede.
Dacă suntem în Nevoi, să nu ne facem Griji. Pentru că Tatăl Ceresc este Bogat, chiar foarte Bogat și EL ne poate da și cu mult mai mult decât este Nevoie. EL nu se zgârcește în Daruri! Dacă EL Copii Lui vrea să le Salveze, este destul un Cuvânt și Bogățiile Cerești să revarsă.
Un Prieten avea 200 de € în Cont, el ia păstrat pentru Chirie. Apoi vine o Taxă de 30 € de plătit suplimentar. Desigur pentru el a devenit o Problemă. Dar el pleacă și mai verifică odată Contul, la Bancomate și avea 230 de €. EL scoate cele 30 de € și plătește Taxa. Dar acești 30 de € nu se putea afla nici în Contabilitate Băncii și nimeni nu știa de unde a apărut. Aceștia au fost uitate, dar Taza a fost plătită. Și Prietenul meu este foarte Mulțumitor de acest Izvor Ceresc!

Mulțumesc Isus al meu! TU le faci toate Perfect. Dacă eu am mai mult sau mai puțin, este de ajuns , și Îți Mulțumesc. Eu sunt Fericit că TU îmi dai de Toate și de ajuns. Nu am nevoie de mare Bogăție, dar nici Cerșetor nu vreau să ajung:- ce bine că eu mă Încred în Tine!

Testul Păcatului – 15.11.2017

Isus a strigat pe Cruce:
,,Sa Isprăvit”
Ioan 19, 30

Cum se poate ca ca Tată chiar mai mulți, care au fost plin de Dragoste pentru Familiile lor, și în Societate, în Lagărele de Conțentrare ca Pază să devină ucigași, chinuitori, să devină Bestii? Cum poate fii ca cineva să o distreze asupra, tăierii Capului al altora? Cum poate fii Bărbați normali, să Violeze Femei, ca aestea să le facă să devină Depresivi, plin de Frică? Cum poate fii ca un Vecin plăcut să devină o Bestie? Ce fel de oameni sunt ăștia? Ce se află în Om ca să devină astfel?? –
Și este posibil că și în mine se ascunde toate asteaa????
Eu am vrut să știu. Eu am crezut mereu așa, că unele neînsemnate Greșeli poate am și eu, dar de asta sunt eu și pe mai departe un Bărbat bun și Plăcut. Așa că am căutat un Colțișor liniștit, am închis Telefonul, și am început să mă rog serios.: Doamne TE rog aratămi Păcatele mele. Și EL mi-a arătat o mică Greșeală, așa zis , ca Test, dacă eu am cerut serios. Eu am notat acesta,. Nu terminasem bine, EL mi-a amintit de al doilea, și eu am notat și asta. Apoi au urmat una după alta și chiar repede, și eu nu mai puteam să le scriu pe toate complet și am notat numai foarte scurt pe toate. Lovituri după lovituri și eu am observat Răutățiile mele și mia-m dat seama că Inima mea este extrem de rea, și am început să plâng și nu puteam să fac altceva, decât să strig la EL: Isuse Te rog Salveazămă! Datoriile mele sunt foarte mari și eu nu le pot plătii nici să le transform în bine. Iartă-mă Doamne! – Apoi Isus SA aplecat la mine și mi-a zis: Fiule, eu pentru tine am fost Răstignit! Toate sunt iertate, sa isprăvit! Și o Pace de nespus de mare mi-a umplut Inima. Și am plâns mai departe, acum de Bucurie! De atunci știu eu ce înseamnă să fii Eliberat și de ce a fost necesar ca Domnul Isus Christos să Moară pe Cruce.
Pe când EL a strigat: Sa Isprăvit, EL SA gândit și la mine …
Nu am nevoie de Reaparația Inimii mele ci eu am nevoie de o Inimă nouă Perfectă. Isus va face asta, EL a promis. Și până când eu Trăiesc în EL și EL în mine, EL este Regele Păcii în Inima mea nouă.
Acest test este recomandată pentru al Copia. Dacă tu încă nu ția-i dat seama ce fel de Om ești cîte și cîte Păcate ai și de ce ai nevoie de Salvarea lui Isus, atunci lasă-te să fii convins, cercetat de Duhul lui Dumnezeu. Astfel vei devenii și tu un Om Nou.

Mulțumesc Isus al meu! Te-a costat Viața ca să mă Salvezi pe mine. Dar eu am avut Nevoie de asta! De acum sunt Liber de Greutatea mea. De acum TU poți Locui și a Domnii în Inima mea. Doamne Isuse, numai TU să fii Domnul meu!!

Isus este Învingătorul – 14.11.2017

Isus spune:
Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.
Máté 28, 18

Trei Spații mari al Problemei unde Isus se arată clar ca Învingător. Chiar de asta Evanghelia lui Isus Christos a fost răspândită repede pe jumătatea Globului Pământesc.
Prima este Invingerea asupra Păcatului. Datoriilor noastre sunt plătite, Căpetenia Păcatelor nu ne mai poate chinui, pentru că noi iertăm, și Acuzațiile Soartei, care a făcut plan asupra noastră și Coincidențiile stupide care distruge Viața, aceste sau tarnsformat spre liniștea noastră;- În Realitate omul mereu Îl acuză pe Dumnezeu, pentru că EL putea să îndepărteze totul.
Prin Isus Christos, suntem împăcați cu noi, cu alți Oameni și cu Dumnezeu.
De acum Moartea este ultimul Punct în Viață. Isus a învins peste ea și a pregătit o Cale pentru noi, care prin Moarte, conduce la Viața Veșnică. ( dacă noi ne atașăm mereu cu Isus ) În trecut nu era Nădejdea pentru cei ce mureau.
Dar prin Isus Moartea este o Poartă spre Cer. Ce minunată Răscumpărare!
Și al Treilea este Satan, Răul, Domn al Întunerecului. Domnul Isus este cel Învingător, peste Toate Relele și al Întunerecului. Dacă noi suntem sub Ocrotirea SA, Răul nu are putere asupra noastră. Multor Popoare este Tradiția de a cinsti Strămoșii, Spirite, Superstiții. Isus Sa sacrificat ca noi să avem un Refugiu la EL. Celor care au fust sub jugul Răului și al Domnitorii Întunerecului. În Zilele noastre nu este prea plăcut să se vorbească de Păcat, de Satan și Moarte. Se ascunde asta sau se vorbește superficial, parcă nu ar fii o Problemă. Mulți trăiesc în așa fel, parcă nu va fii un Sfârșit, Moartea este oricum în Distanță, chiar și pentru acei ce au trecut de 80 de Ani. Păcat, ele sunt doar unele mici chiar foarte mici … Și Satan există numai în Cărți de Povești.
Dacă ar fii astfel nu era Necesar ca Isus să moară. Totul este real!
( Uită-te numai în Știrile Zilnice, ce multă Ură, Violență, Moarte și Stricăciune; – întru-n Cuvânt: Păcat, Moarte și Satan lucrează foarte intens! ) Dacă noi avem cu Domnul Viu o Părtășie Vie, observăm noi toate astea. Există Păcat, Moartea determină Viața, iar Satan are peste tot Lucrarea sa. Rău!
Dar totuși Domnul Isus este Învingătorul peste Moarte și Satan! Ce bine e pentru noi, dacă noi suntem una cu Isus, În EL să ne încredem și în EL să avem Siguranța!

Mulțumesc Isus al meu, TU ești Prezent! TU ești Învingătorul peste toate Problemele mari; – și TU ești Învingătorul și peste Probleme mari și mici. Ce bine, că sunt al Tău și TU ai Grijă de mine!

Domnul binecuvântează pe acei care Îl Laudă – 13.11.2017

Iată, binecuvântaţi pe Domnul,
toţi robii Domnului, care staţi noaptea
în Casa Domnului! Ridicaţi-vă mâinile spre Sfântul Locaş
şi binecuvântaţi pe Domnul Domnul
să te binecuvânteze din Sion,
El, care a făcut cerurile şi pământul!
Psalm 134

Un Psalm ca toate? Da, dar totuși: Ea îmi are de spus multe!
Domnul iubește pe acei Slugi, care Laudă noaptea. EL iubește oricum pe acei care Îl Laudă Și-l Preamăresc.
EL are un Ochi asupra lor, celor care Îl iubesc, și EL îi iubește la fel. Unde se poate afla mai fericite Oameni decât acolo unde aceștia Îi sunt Mulțumitori? Unde se poate afla mai multă Împlinire, decât acolo unde prin Laudă și în Preamărire, Omul se apropie de EL? EL așteaptă Lauda noastră, pentru că EL știe: Noi am învins prin DOmnul Isus.
Din Păcate este adevărat: Peste tot sunt Nedreptății, Mită, Minciuni, Truc, Autoîmbogățire, Înșăleciuni și altele, care pe noi Creștini Pocăiți ne îngreunează. Dacă cineva începe, și în aceste Situații Să-l Laude pe Domnul, el a înțeles: Domnul totuși este asupra acestora.
EL de fapt îi vede, dar totuși EL poate cu mult mai mult să binecuvânteze, decât acești Oameni ne fac Răul. Binecuvântarea SA este mai mare!
Dacă fiecare Durere și fiecare Nedreptate, fiecare Minciună și fiecare Înșelăciune conduce acolo, că noi prin aceștia, mai mult ne atașăm lui Isus, Dumnezeu se bucură. EL poate ca Puternica Binecuvântare al Său să o revarsă asupra noastră. În acesta EL nu face Economii, acelora care stau îndreptățiți în Starea lor Spirituală. EL este generos și binecuvântează cu toate posibile și inposibile!
Cei care au înțeles și o folosesc în Viața lor de toate Zilele, aceștia sunt întradevăr, binecuvântați. Da, ei trăiesc în Împlinire Dumnezeiască!

Doamne, învață-mă să înțeleg: TU ești mai mare ca orice Minciună și oricare Nedreptate! TU ești Domnul, chiar dacă Nedreptatea există intens. TU mă vezi pe mine, în nopțile când nu pot dormii și mă adresezi Ție. TU asculți Rugăciunea mea, Strigătul meu, dar și Mulțumirea mea. Da Doamne, eu Îți mulțumesc, căci TU Mâna TA Atotputernică o ții peste mine!! Noaptea când nu pot dormii, vreau eu să TE Slăvesc, pentru că TU ești Domnul, care mă iubește și la Care Domn, eu sunt în Siguranță.

Frică și Libertate – 12.11.2017

Cel rău fuge fără să fie urmărit,
dar cel neprihănit îndrăzneşte ca un leu tânăr.
Proverbe 28, 1

Acesta este un Verset importan,pentru acei ce Îl iubesc pe Domnul Isus și Îl urmează. Dacă EL poate Domnii, Frica va dispare.
În Tinerețea mea nu mi-a plăcut să merg pe Drumul unde era un Institut de Înmormântare; mai bine, trăceam Strada. Și nici în Cimitir nu mi-a plăcut. Dar pecând Isus m-a mântuit, a trecut și acest Simț. Mulți mau învidiat pentru Libertatea mea.
Odată am ascultat Discuția a trei Oameni tari. Ei au discutat că ei nu merg seara în Întunerec afară, dacă vor Țigări, ei le trimit Nevestele să le cumpere. Filmele Horor a fost să facă asta la ei.
O Femeie era foarte fricoasă. Ea a visat că Casa a fost incendiată și numai Câinele o Avertiza și un Glas îi zicea: Eu am vrut să te trag în Foc.
Toate ce noi nu le cunoaștem bine, ne pot face Frică. Pe deasupra, din cauza de Frică, Înfiorătorul, Răul, Întunerecul. Și această Frică Domnește Omul. Somnul Coșmar, Superstiție, Horoscop și Vorba Chicitoarei duce la multe Frică.
Alții fac Jocuri Oculte, de exemplu, Întoarcerea Sticlei, Ghiciri în Cărți, Întoarcerea Mesei. Și nu mai pot uita astea și îi chinuie în Viață într-o anxietate anticipativă negativă.
Ce bine, Domnul Isus este Pozitiv! EL nimicește Frica, dacă noi mergem la EL cu ele, și le punem în Mâna SA Atotputernică. EL este cu mult mai Puternic decât Puterile Întunerecului!
Știrile rele vor dispare. În Isus este Siguranță, Adevăratul se odihnește în EL! Isus stă ferm ca un Leu! Uneori avem nevoie de un Îngrijitor al Spiritului sau Ajutorul Fraților dacă ne-n conjoară Frica. Dar este mereu Valabil: Isus mereu va învinge. EL ne va susține în Mâna SA plină de Dragoste!

Mulțumesc, Isus al meu! TU ma-i salvat de Întunerec. TU împrăștii Norii întunecoase, Fricile. Superstițiile, și totul cea ce vrea să ne doboare. La Tine este Libertatea și Seninătatea, Bucuria, Pacea și Încrederea!

Mulțumim pentru Likeurile și Inimoarele pe Facebook!!! Astea ajută ca Devoțiunile să se răspândească mai departe. Sunt încă foarte mulți, acei căror Dumnezeu încă nu le-a Vorbit. Ei nu cunosc Dragoste al Tatălui Ceresc. Noi preluăm Activ Răspunderea, ca și alții Să-l poată cunoaște pe Domnul Isus Christos!

Iubit de Isus – 11.11.2017

Isus a spus:
Păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate; căci a iubit mult. Dar cui i se iartă puţin iubeşte puţin.
Luca 7, 47

Un fariseu a rugat pe Isus să mănânce la el. Isus a intrat în casa fariseului şi a şezut la masă. Şi iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că El era la masă în casa fariseului: a adus un vas de alabastru cu mir mirositor şi stătea înapoi, lângă picioarele lui Isus, şi plângea. Apoi a început să-I stropească picioarele cu lacrimile ei şi să le şteargă cu părul capului ei; le săruta mult şi le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care-L poftise şi-a zis: „Omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar şti cine şi ce fel de femeie este cea care se atinge de El: că este o păcătoasă.“ Isus a luat cuvântul şi i-a zis: „Simone, am să-ţi spun ceva.“ „Spune, Învăţătorule“, I-a răspuns el. „Un cămătar avea doi datornici: unul îi era dator cu cinci sute de lei, iar celălalt cu cincizeci. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-Mi, dar, care din ei îl va iubi mai mult?“ Simon I-a răspuns: „Socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult.“ Isus i-a zis: „Drept ai judecat.“ Apoi S-a întors spre femeie şi a zis lui Simon: „Vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta, şi nu Mi-ai dat apă pentru spălat picioarele; dar ea Mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei şi Mi le-a şters cu părul capului ei. Tu nu Mi-ai dat sărutare; dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-Mi sărute picioarele. Capul nu Mi l-ai uns cu untdelemn; dar ea Mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îţi spun: păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate; căci a iubit mult. Dar cui i se iartă puţin iubeşte puţin.“ Apoi a zis femeii: „Iertate îţi sunt păcatele.“Credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace.“
Fariseul nu avea sau dacă totuși, numei unele mici Păcate . De aceia el nu avea nevoie de Har. Femeia a avut multe Păcate și a avut nevoie de Iertare. Și ea a aflat asta la Domnul Isus: Iertare, Acceptare, Dragoste, Milostenie, și Viață Nouă. Ea nu cunoștea Biblia, dar din privirea lui Isus și din Inima Lui ea a citit: Isus iubește pe cei Pierduți!
Lasă te rog, Ca Duhul Sfânt să cerceteze dacă ești întradevăr un Om bun, sau unul care ești asemănător cu Femeia asta care era pierdută. Isus nu a murit numai pentru unele mici superficiale Păcate. Sângele Său sa vărsat pentru aceia care întradevăr au neoie de EL. Și aceștia sunt extrem de Muțumitori, la fel ca Femeia aceasta. Dragostea ta spre Isus să Constate, cum este pregătită Inima ta. Ai tu nevoie de Iertare? Îl iubești tu pe Domnul în așa fel că ai fii în stare să faci chiar Nebunii pentru EL? EL a murit pentru Păcătoși și nu pentru acei care cred că ei sunt buni. Lui Isus Îi place dacă noi arătăm Dragostea noastră înspre EL. Crezi tu că Domnul Isus putea ceva să ascundă de Femeia aceasta, care Îl iubea foarte mult? Nu, EL o Iubește.

Mulțumesc, Isus al meu! TU ești extrem de Mare în Iertare! Dar eu trebuie să mărturisesc: eu am foarte mare Nevoie de Iartarea TA asupra Păcatelor mele. Da Doamne eu dau mereu Eșec. Dar TU și astfel mă primești pe mine! De aceia TE Iubesc eu atât de mult!