Curcubeul – 17.01.2019

Și va fi așa: când voi înnora pământul cu nor, curcubeul se va vedea în nor. 
Geneza 9, 14

Norii întunecați, cunoaștem noi toți. Și pe când începe să ploaie intens, noi căutăm să ne așezăm sub un oarecare Acoperiș sau folosim o Umbrelă bună. Dar noi știm că putem să devenim umezi, dar nu înecați.
Dumnezeu își ține Cuvântul. EL trimite uneori Nori, întunecate amenințătoare, în Viețile noastre, dar EL ne este Scutul, sub care noi suntem în Siguranță. EL ne cunoaște pe noi, puțin Credincioși, și de aceia trimite EL deseori ,,Curcubeul”, ca să ne amintim posibil, la Bunătatea și Prietenia SA!
EL nu uită acest Curcubeu, Contractul făcut cu Omul, nicicând, chiar dacă noi, uneori uităm și de Frică plecăm.
Curcubeul nu e un Curcubeu de Război. EL este direcționat în sus. Ea este colorată și vesel, ea nu ne înfricoșează. Așa e Dumnezeu: Mânia, începând cu Crucea, sa sfârșit. De-acum este Timpul Harului! EL vrea Bucurie și Veselie la Oameni și ne dă destulă Motivație asupra acestora. EL este prezent!
Peste tot putem vedea, Semnele Bunătății Sale. În Dimineți, după o lungă, întunecată Noapte, Strălucește din nou Soarele. Curcubeul, care e ca și un Diapozitiv ceresc, care vine la noi ca și o Binecuvântare.
Stelele, care în Nopți întunecoase ne arată Calea. Zăpada, – care este atât de albă că face tulburări Ochilor, – ne arată, după cum Isus ne spală curați, de Datorii. Noi putem vedea, și descoperii,Urmele Bunătății Sale, peste tot  în Viețile noastre.
Apoi: De ce să ne mai fie frică de Nori Întunecoase? Ele vin și se duc din nou, dar Bunătatea lui Dumnezeu rămâne. EL rămâne neschimbat, credincios. A spus EL odată Da pentru noi, acesta este un Da veșnic.
EL, nicicând nu va mai fii Mânios. EL vrea să ne fie un Ajutor mare și un Scut, sub care în Timpurile grele, Furtunoase, să ne simțim în Siguranță. EL este Dumnezeul, care își iubește Copii!

Mulțumesc, DOMNUL meu ISUS, pentru Semnele Dragostei Tale! Uneori eu sunt cam fricos și abătut. Dar TU așezi Curcubeul în Nori, ca să-mi amintesc. TU îmi ești credincios, TU ești Scutul meu în Vremuri grele și furtunoase, TU ești DOMNUL meu credincios!

Advertisements

Calea mea – 16.01.2019

Fă‐mi cunoscută calea pe care să umblu, 
căci la tine îmi înalț sufletul.   … 
Învață‐mă să fac voia ta, 
căci tu ești Dumnezeul meu. 
Psalm 143, 8. 10.

Dumnezeu este atââât de bun cu mine! De aceia îmi înalț  eu Sufletul la EL, Dumnezeului meu. De aceia Îi cânt eu Mulțumirea mea și o mare Laudă, în așa fel de bine, după cum pot. Da, EL este Dumnezeul meu, care îmi face numai Bine, în toată Viața mea.
Ieri mam Gândit, lung de Anii care au trecut, ba chiar și în fiecare Nenorocire, am recunoscut eu Mâna de Har, a lui Dumnezeu. EL a fost cu adevărat mereu prezent, cu toate că eu nu-mi mi-am dat seama mereu. EL are mereu toate Firele în Mâna SA și decide asupra tuturor Întâmplărilor. Și cu toate Dezastrele, puteam să recunosc Mâna SA puternică, care ma condus.
Chiar și împotriva împotrivirilor mele, împotriva Obrăzniciei și Rebeliunilor împotriva tuturor, EL ma condus pe Calea mea. EL mi-a îndepărtat și evitat multe Rele. EL a avut Răbdare cu mine, cu toate Absurditățile mele. EL ma iubit, încă din Tinerețe, cu toate că eu nu am fost unul, prea ușor.
Numai Dragostea SA necondiționată, ma ținut în Viață. Da, EL este bun!!!
Acum, cu încetul, sunt bătrân, dar Rugăciunea mea e și pe mai departe: DOAMNE, arată-mi Calea, pe care să merg! Învață-mă, să fac Voia TA! – pentru că eu îmi dau seama, că Eul meu gândește și pe mai departe pentru el personal. Toate Gândurile mele se învârt numai în jurul meu. Rău! Totuși Isus mă ajută și îmi întoarce Gândurile mele înspre EL și înspre Tatăl și înspre alți Oameni, departe de mine însumi. Astfel poate EL să-mi schimbe Ființa mea, ca acesta să devină, puțin asemănător cu al Său.
EL este atââât de pin de Dragoste, atât de răbdător, cu Oameni grei, așa plin de Mângâiere și Milostenie, , și cu Cuvinte bune – că eu nu pot să le înțeleg pe deplin. Lui Îi aparține, toate Laudele și Mulțumirile. Cum este EL atât de mare, Autoritar, plin de Dragoste și Blând!
Da, la EL sunt eu sigur. Eu vreau să merg tot mai mult pe acele Căi, care Lui îi plac; Căi, pe care EL ar merge.

Ach DOAMNE, ia-mă pe deplin! Eu nu mai vreau să hotărăsc de unul singur și să mă învârt în jurul meu. Eu vreau să fiu asemănător cu Tine, pentru că TU eșt bun, răbdător, plin de Dragoste, Blând, plin de Mângâiere, Bucurie și Pace. TU mai purtat de la Nașterea mea, prin Viața mea, mulțumesc!!  Domnul Este Aproape!

Dragostea de Sine – 15.01.2019

Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău …  și pe aproapele tău ca pe tine însuți.  
Luca 10, 27

Eu cunosc unii Oameni, care trăiesc cu Dragostea de Sine. Ei știu totul și ei pot vorbi despre toate. Nu există Temă unde ei nu ar fii experți.
Peste tot iau Cuvântul asupra lor. La masă șed în lung și-n larg și nu observă, că alții nu au Loc. De Groază cu acești Oameni.
Cunosc alții, care nu găsesc un DA, pentru ei înșiși. Ei sunt atât de nesiguri, atât de mult se preocupă cu sine și cu Greșelile lor. Ei se simt neiubiți, aici omul poate să se străduiască, cât mai mult, să arate cât de mult sunt iubiți, – ei nu pot să creadă. Ei se distrug de sine, cu diferite Vicii: Cafea, Nicotin, Alcool, Lucru, Dulciuri sau a Mânca. Ei vor cel puțin să-și facă ceva Bun sau ei caută Auto-Afirmarea. Unii sunt atât de mult îndoiți de sine, că ei au, Gânduri de Sinucidere. Este foarte greu cu asemenea Oameni.
Apoi, sunt Oameni, care primesc, că ei sunt iubiți și prețioși. Ei  nu mai au nevoie de Auto-Afirmare. Ei pot să-și ceară iertare pentru Greșelile lor. Ei nu mai au nevoie de cea mai mare Bucată de Tort. Ei pot să laude pe altul și lor să-i mulțumească. Ei se odihnesc în siguranță, nu îi poți șantaja. Stabili, Oameni siguri, cu care ești cu drag împreună.
Ieri am citit în Devoțiune, cât de mult suntem valoroși. Cu cât mai mult ca și Vrăbiile, și aceștia sunt pentru DOMNUL nostru minunați, importanți și valoroși. EL are o deplină DA pentru noi. EL poate totul să ne dea de cea ce avem nevoie. Noi nu mai suntem nevoiți să rămânem Oameni nestăpâniți Egoiști, și la fel nu în amărăciune, și îndoieli. EL lucrează Minuni în Inimi! Noi putem deseori cam greu accepta, că noi Îi suntem atât de valoroși, pentru că noi pe noi înșine nu ne putem uneori suferi. EL cunoaște aceste Greutăți, de aceia trimite EL, ca Ajutor, Duhul Sfânt, care vrea totul să prelucreze în noi, în cea ce noi nu suntem capabili. Duhul mă ajută să cred. Duhul îmi schimbă Perspectiva mea la EL, Tatălui meu Ceresc. Duhul mă umple și îmi clarifică, cât de mult valoros sunt eu. EL îmi vindecă Sufletul de toate Rănile și Ură! EL Lucrează Viața în mine.

TE rog Isus, DOMN al meu, eu am nevoie mai mult de Duhul Sfânt! Îmi este atât de greu să cred, că TU mă iubești și ca pe un Copil prea iubit mă primești. Îmi este greu, că eu ca și un Păcătos, Îți sunt atât de valoros. TE rog, lucrează Credința în  mine, ca eu să fiu liber și ca Bucuria TA, să domnească în Inima mea!

Semne și Minuni – 14.01.2019

Iahve lucra împreună cu ei și făcea ca în acest parteneriat, Cuvântul Lui să fie însoțit de „semnele” care-l confirmau. 
Marcu 16, 20

Semnele sunt Minuni, ca noi să ne uimim peste Mărimea și Puterea lui Dumnezeu.
Minunile sunt Semne, ca noi să vedem, Dragostea cea mare, Milostenia, și Gloria lui Dumnezeu.
Credința noastră nu se bazează numai pe o Theologie bună sau Explicație despre Dumnezeu, Domnul Isus și Evanghelie.
Credința noastră este o Părtășie Vie, cu Domnul. Această Părtășie, cuprinde totul: Gândirea, Vederea, Simțul, și Corpul la fel. Este viziunea noastră, asupra Lumii și la ce ne orientăm.
Dacă noi presupunem, că Dumnezeu nu există, nu vom mai vedea Minuni, ci vom încerca, totul, cumva să le explicăm. Uneori total extenuant și plin de Fantazii, dar principal este să crezi!
Viziunea noastră asupra Lumii se extinde în Dimensiunile cerești, și putem chiar foarte ușor să înțelegem. Noi știm că Dumnezeu mereu intervine în această Lume vizibilă. Și noi putem să ne bazăm pe EL și Lui, pentru Minunile și Semnele Sale Să-i mulțumim. Acesta face Inima fericită.
Dumnezeu, vrea ca Minunile și Semnele să fie active. EL nu șade în Tronul Său, să ne vadă din depărtare. Uneori se încruntă, dacă ceva nu funcționează bine, și uneori, spune, simplu: Bine, merge bine! Nu, de un astfel de Dumnezeu, îndepărtat, nu avem noi nevoie, și ca Noroc un astfel, nici nu există! EL ne este aproape, ne cuprinde cu Dragoste și se poartă cu noi prin Milostenia SA.
Semnele pentru noi, sunt importante. Ele ne arată personal, Dragostea lui Dumnezeu. Astfel Cuvântul nu mai este Theoretic, ci va devenii pentru mine chiar practic. EL mă iubește pe mine în persoană! EL se preocupă de Treburile mele personale! Astfel crește Încrederea mea în acest Dumnezeu Puternic. EL mă are perfect în Mâna SA și se interesează foarte mult de mine.

Îți mulțumesc Doamne Isus, că TU nu ești departe! TU mi-ai arătat Puterea TA și Dragostea Ta și prin Semne și Minuni, ca să mă pot încrede mai mult și să cred în Tine tot mai mult. Da, TU ești Dumnezeul, acel care mă iubește!

Isus Îmbărbătează – 13.01.2019

Oare nu se vând două vrăbii cu un asarion? 
Și totuși: niciuna dintre ele nu moare fără aprobarea Tatălui vostru.
În ce vă privește pe voi, până și firele de păr de pe cap vă sunt numărate.
Deci să nu vă fie frică; voi sunteți mai valoroși decât multe vrăbii.
Matei 10, 29 ff.

Domnul Isus, ne cunoaște exact! EL știe de unul singur, toate despre noi, nu există Secrete înainte Lui. Dar EL nu folosește Cunoștințele Sale, ca să ne condamne și să ne judece. EL ne vede, cu Ochiul Dragostei, ne cercetează, ca toate să le facă în noi mai bine, și să le aducă la suprafață Luminoase. La un astfel de Apărător, nu avem nici un motiv de frică numai una: EL. Dacă Îl pierd pe EL, am pierdut totul.
EL a făcut Vrăbiile mici, și ele sunt atât de minunați, când în Curte sar, ici și colo, ciripesc și culeg boabe. EL le-a făcut, și EL îi găsește bine, și îi iubește. Și EL le dă atenție.
Cu cât este Omul mai de preț! Cu cât ești tu mai valoros! Tu ești pentru EL, atât de valoros, că EL dă totul pentru tine. Nu-i pasă de lucrurile noastre materiale. EL zâmbește asupra acestora, cum Oamenii sunt încordați pentru unele Lucruri noi. EL are din toate abundent și ne dăruiește cu plăcere! Dar EL are o altă Bogăție, pe care vrea să ne dea mai cu drag: Viață Adevărată. Pavel a fost Omul Lui, împlinit de această Bogăție, al Vieții cu Dumnezeu. Pentru că Pavel, a trăit atât de aproape de Inima lui Dumnezeu, el a trăit sărac sau bogat, săturat sau flămând, toate astea nu le-a mai fost atât de importante. Important a fost pentru el, Apropierea lui Dumnezeu și Bogăția, care numai la Tatăl nostru există: Adevărată Viață, Împlinire, Pace, Bucurie, pe care nimeni nu o poate distruge, Dragoste, Acceptare, Popularitate, Curaj.
Nu mai vrem să ne fie frică, că noi ÎL pierdem din viețile noastre.
EL este pentru noi o mare Valoare și noi suntem pentru EL foarte mult, Valoroși!

Mulțumesc, Isus al meu, TU mă Îmbărbătezi, pentru astăzi! Pentru că această Zi, stă sub Binecuvântarea și Apărarea TA. TU ești cu mine, de ce să-mi fie frică? TU mă vei ajuta azi. Tu mă întărești din nou, pe când sunt descurajat. TU îmi dai noi Idei și Gânduri. TU ești pentru mine totul! Domnul Este Aproape!

Cei care trăiesc în Întuneric – 12.01.2019

Cel care umblă în întuneric și care nu are lumină, 
să se încreadă în numele lui Iahve
și să se bazeze pe Dumnezeul lui!
Isaia 50, 10

Azi Dimineață, pe când ma-m sculat, a fost total întuneric. După câtva Timp, văd în Geam, că era deja lumină. Eu nu am observat de loc, precum se făcea treptat lumină, pentru că eram ocupat cu Treburile mele.
Uneori este astfel cu noi: Noi stăm în Întuneric, nu avem Nădejde, și ne aplecăm Capul. Nu mai e Viitor, totul e trist, fără gust, mereu același …. așa că omul cade în Depresie. Iar acela care își apleacă Capul, vede numai Praful sub Picioarele sale. Nu vedem Lumina deasupra noastră.
Isaia, ne Îmbărbătează. El personal, cunoaște multe Situații, unde nu se vede prea bine. Dar el știe: Dumnezeu e Viu, EL este prezent, EL este și pe mai departe DOMNUL, peste toate Situațiile, EL își iubește Copii și nu va permite ca să rămână mereu cu Capul aplecat!
Isaia amintește de Stâncile din Pustie, pe când Poporul nu avea Apă. Această Stâncă, dădea Apă vie, pe când Starea era fără Nădejde. El amintește de Avram, care nu mai avea nici o Nădejde, să aibă Urmaș, și apoi totuși se îndeplinește Promisiunea. El amintește de Ierusalim, și de Dumnezeul care avuse multă Milostenie.
Uitați-vă acolo! – așa vorbea Isaia, – Uitați-vă la Dumnezeul vostru, care până-n prezent, mereu a salvat! Căutați-l, urmăriți Pacea SA, atașați-vă de EL!
Și în unele Versete spune el: Dreptatea Mea se apropie, mântuirea Mea se arată, iar brațul Meu e pe cale să judece popoarele; (V.51, 5)
Uneori durează mult, până când suntem la dispoziție, ca Dumnezeu să ne poată salva. Dacă toate celelalte Nădejdi sunt zdrobite și noi nu mai avem nimic de ales, numai pe Dumnezeul nostru, astfel, dintr-o dată, apare Salvarea. EL nu vine târziu, dar EL singur vrea, să aibă Onoarea Salvării, ca să nu se laude nici un Om.
Încrede-te și pe mai departe în EL, și EL te va salva. Dintr-o dată va veni, fără să-ți dai seama, surprinzător … Sigur e una: EL salvează!

Mulțumesc, Isus al meu, pe Tine mă pot baza. TU ești Salvatorul meu! Dacă toate celelalte nu mai reușesc, TU nu vei da înapoi. Dacă mie nu îmi mai luminează vreo Nădejde, așa, TU mă vei salva, dintr-o clipită. Eu vrea să-mi ridic Capul și să-mi amintesc de multe Lucruri, unde TU ai intervenit. Eu vreau Să-ți mulțumesc, căci TU, și acum salvezi! Eu mă-n cred în Tine. Domnul Este Aproape!

Copilul lui Dumnezeu – 11.01.2019

Dumnezeu spune:
Nu te teme, căci Eu te‑am răscumpărat; te‑am chemat pe nume, ești al Meu. 
Isaia 43, 1

Ce Cuvânt mare, Dumnezeiesc pentru mine personal: Nu te teme, Frank! Să fie de 365 ori în Biblie, pentru fiecare Zi odată. Nu este acesta ceva liniștitor, că eu în fiecare Dimineața mă pot scula și acest ,, Nu te teme” îmi stă la dispoziție? Dumnezeu în persoană spune acesta, și nu un Om muritor. EL ne asigură, că va fii astfel. EL mă cunoaște după Nume, și știe câte Griji și Frică am. EL vrea, ca să fiu în totală siguranță în EL, sigur și apărat, pe Calea mea de azi, cu EL, bucuros și în Ușurința Credinței. Este Cuvântul Său, și EL se preocupă, ca să se Adeverească. Nu este legată de nicio condiție. EL ma Mântuit. Nu eu am făcut acest lucru, ci EL. EL ma smuls, din toate Relele. EL mi-a șters toate Datoriile, ele nu mai sunt, sunt uitate. EL a învins peste inamicul meu cel rău, de Moarte. Chiar din Moarte mă va Salva EL. Pe când eu eram un Copil mic, EL mi-a spus: Pe el îl iubesc, eu vreau să-l am! El a văzut după cum eu mă străduiam, și-a făcut milă de mine și ma ajutat, cu toate că eu acesta nu am observat. Apoi EL sa dezvăluit pentru mine, și astfel La-m primit ca pe Domnul meu. Ori de câte ori fac lucruri stupide în exuberanța sentimentelor ma-m rușinat, EL a spus: Știu că ești astfel. EU am știut încă dinainte, dar totuși eu te-am iubit și te-am ales. EU te vreau, vreau totul de la Tine, și Greșelile Tale. Și eu am înțeles: A fost o Hotărâre Dumnezeiască, pe mine ,,Eșecul” să mă aleagă.
Așadar și EL are ,,în persoană vina”, dacă EL deci așa un Copil Păcătos are. EL ma Mântuit de toate; – și eu am început, Să-l iubesc tot mai mult.
Apoi a venit o Perioadă de Probleme. Eu mi-am închipuit, că un Creștin este mereu prietenos, drag, plin de Dragoste, blând, răbdător, plin de Nădejde și Dragoste, util, smerit, bucuros, plin de Pace …. și eu nu am fost. În mine sa produs un Chaos de Emoții. Ba chiar un puternic Gând de Sinucidere. Ma-m simțit un om de nefolos. Dar totuși Cuvântul lui Dumnezeu a stat asupra Vieții mele: Tu ești al meu! – și EL și-a ținut Mâna asupra mea. EL îmi cunoaște Numele, ea este scrisă în Palma SA și mereu se Gândește la mine, la Copilul Său.
Nu te teme, căci Eu te‑am răscumpărat; te‑am chemat pe nume, ești al Meu!  

Mulțumesc, Tată Ceresc, că TU ești plin de Dragoste, răbdător, și Tată Puternic! La Tine sunt eu în totală Siguranță, chiar dacă altul mă acuză și eu mă condamn pe mine însumi: TU Ma-i mântuit, eu sunt al Tău!!

Cum sunt munții – 10.01.2019

Cum sunt munții împrejurul Ierusalimului, 
așa este Domnul împrejurul poporului Său de acum și până‑n veci.
Psalm 125, 2

Am avut odată în Gândul meu o Imagine: Eu eram întins într-o Barcă mică, în mijlocul unei Lac și eram vesel în Pace.
Acest Lac era cuprins jur împrejur de Munți apărători, înalți. A fost o Pace profundă peste tot, Pace, Siguranță. Eu am fost total copleșit asupra acestei Imagini, această Vorbire Dumnezeiască în Situția mea. Pentru că eram într-o stare de Griji, Frică și Gânduri de neliniște în Inimă.
Dar Dumnezeu sa preocupat de Copilul Său, cu Dragoste: EL mi-a dăruit această Imagine, ca să mă sustragă din Gândul meu.
EL mă înconjoară și mă apără ca și Munții înalți. EL este Lacul, Apa adâncă al Harului, care mă susține. EL este Soarele, care mă încălzește și mă Iluminează. EL este Nădejdea, Încrederea și a mea adâncă Siguranță. Și toate astea nu numai acum, ci pentru o Veșnicie!

Mulțumesc, Tată, TU te prea ocupi cu Copilul Tău! TU cunoști toate Neliniștile și Deznădejdile; totuși TU ai o Cale de ieșire! Siguranța TA, Apropierea TA, Pacea TA, să domnească Inima mea, pentru că TU ești Domnul meu cel bun. 
TU să domnești toată Viața mea, pentru că TU îmi vrei numai binele. Mulțumesc, pentru Mângâierea TA și de Mâna TA puternică, care mă poartă. Mulțumesc pentru Apărarea TA! Dă-mi Te rog mai multă Încredere în Tine, ca Inima mea, să nu devină mereu cu frică și cu neliniște!

Vechi și Nou – 09.01.2019

Uitați lucrurile care au fost! 
Nu vă mai gândiți la cele din vechime! 
Iată‑Mă pe cale de a face ceva nou; 
acum se ivește, nu‑l recunoașteți? 
Isaia 43, 18 f.

Uneori depindem de Trecut. Omul se gândește la unele Ore frumoase, care au trecut. Omul se gândește la Posibilități, pe care din păcate nu le-a folosit. Omul se gândește la Greșeala și la Eșecurile sale. Omul se Gândește la unii Oameni, care nu mai sunt. Astfel, devine Tristețea.
Domnul Isus ne atenționează, ca și Trecutul să o vedem cu mulțumire. Să nu ne lăsăm învinși, de Tristețe! Și în Trecut EL a fost Domnul, care toate le conduce perfect! Este numai Necredința noastră și Îndoielile noastre asupra Domnului Domnilor, cea ce ne face Triști.
Isus se uită înainte și dorește să facem și noi la fel. Pentru noi uneori este dureros, să ne lăsăm de Trecut, dar este necesar. Pentru că, cum ar putea EL să înceapă ceva Nou cu noi, dacă noi ne-am potmolit în Ieri?
De aceia noi vrem, să ne dăm Viețile Lui. Și în acesta se include și Trecutul. Noi vrem să ne bucurăm, pentru că EL ne-a iertat toate Păcatele, Datoriile. Noi să fim Recunoscători, că EL și în Trecut, Și-a ținut Mâna SA asupra noastră. Noi vrem ca Crizele și Orele grele, ca să le vedem ca Școală în care EL ca Salvator sa demonstrat și după cum ne-a tăiat ca și Vița de Vie. EL știe, ce a fost mai bun în Trecut pentru noi!
EL începe ceva Nou cu noi, și EL începe Noul. Ziua aceasta este nouă, și EL vrea să facă ceva Nou. EL vrea să fie nou la noi, cu Dragostea SA Puternică, Milostenia să o toarne peste noi, și să ne dea Putere pentru Lucrarea noastră. Pentru EL personal, la fel este valabil: Vechiul să o lase în pace și nouă să nu ne reproșeze nimic. Și de aceia începe Nou cu noi, cu nouă Nădejde.
Nu recunoaștem noi Noul?

O, Doamne Isus, umple-ne din nou cu Duhul Tău Sfânt, care face Cuvântul lui Dumnezeu, Viu! Noi vrem să recunoaștem, după cum TU trăiești și lucrezi în noi, noi vrem să ne orientăm înspre Tine! Formează TU ceva nou din mine, ceva Nou complet, ceva ce iar face pe plac, Domnului meu!

Ceartă – 08.01.2019

Acum, Domnul ne‑a făcut loc și vom fi roditori în țară.
Geneza 26, 22

Isaac a fost cu Turma și cu Slujitorii săi în Țara Filistenilor. El a fost cam tare pentru Filisteni, pentru că Domnul a binecuvântat, toate Lucrările lui Isaac. Și astfel a devenit Ceartă pentru Fântâni. Și Isaac și-a luat Turma și sa mutat puțin mai departe. Dar și acolo a intervenit Cearta și Fântânile au fost astupate. Apoi din nou sa mutat puțin mai departe, și a săpat noi Fântâni. Dar au primit Numele de Sitna și Ceartă pentru că au fost Certuri. Așa că a urmat să se mute și mai departe, și de această dată, nu sa mai ivit Ceartă și Isaac a dat Numele de Rehobot, și a zis:  „Acum, Domnul ne‑a făcut loc și vom fi roditori în țară.“
Isaac a fost o Căpetenie înțeleaptă. El a ocolit Calea Certurilor. Posibil că el putea să învingă Adversarul, dar oare ce ar fii costat totul? Și astfel mai bine sa lipsit de Dreptul său și se mutase mai departe. Dumnezeu de fapt ia promis toată Țara, și astfel de ce să se certe? EL, Domnul, avea multe Posibilități ca să-și îndeplinească Cuvântul. Lui Isaac ia fost Pacea mai de valoare, ca și Drepturile Sale. Și în Sfârșit, a mulțumit Domnului, pentru că EL ia dăruit mai multe Teritorii.
Uneori avem și noi Certuri. Și avem nevoie de multă Înțelepciune, ca Cearta să nu ne fure, Pacea de la Dumnezeu. Să nu fim fim moi și maleabili, ci să avem o Opinie fermă. Dar noi să fim smeriți și să ne lipsim de unele Drepturi ale noastre. Pacea noastră, pentru Dumnezeu este de mare Valoare! Și dacă noi suntem nevoiți să ne retragem o Bucată, astfel Daunele noastre, EL le va completa cu mult mai mult. EL vrea să ne conducă în mai ,,departe”. Uneori Dumnezeu folosește Cearta, ca pe noi, să ne pregătească pe Drum. Fără Ceartă rămâneam comod în Șezut. Dar cearta ne obligă,pe deasupra, să ne sculăm și să mergem o Bucată mai departe.
În Rugăciune, în Convorbire cu Dumnezeu, suntem nevoiți, să clarificăm, cum e Voia lui Dumnezeu, în Cazul nostru. De mare folos sunt și discuțiile cu buni Prieteni, ca gândurile personale să nu se învârte numai în jurul nostru. În orice Caz, putem să fim siguri că și Cearta este în Mâna SA. EL ține Mâna SA mereu asupra noastră, ne stă credincios, vrea să ne deschidă, Căi noi și are numai Planuri și Gânduri bune pentru noi. EL ne este Ajutorul și în Certuri. De aceia putem în Nopți, în Pace să ne odihnim și ca să nu dăm cale liberă la Deranjul Interior.

Mulțumesc, Doamne Isus, TU ești Ajutorul meu Puternic! Chiar dacă eu sunt nevoit să predau unele Părți, TU îmi dai noi Perspective, Spații. TU ai Planuri bune cu mine, pentru că TU ești Păstorul cel Bun!!