O gaură în Portmoneu – 24.03.2019

Fiule, dă-mi inima ta,
şi să găsească plăcere ochii tăi în căile Mele. 
Proverbe 23, 26

DOMNUL Isus Hristos dorește Să-i dăm Inimile noastre, și noi Îi facem pe plac. Da, să o aibă sută la sută! Noi ne veselim cu EL și suntem bucuroși, pentru Mântuire, SA. EL este DOMNUL, Halleluja!!
Și când suntem din nou Acasă, va întreba EL: Poți tu să mă ajuți la spălat vesela? Poți tu să mergi afară cu Câinele? Sau cu Gunoiul? Poți tu să o duci pe Vecina în Vârstă la Medic? Ai tu Timp acum și pentru Copii?
Și Răspunsul nostru, deseori este: Nu, nu se poate. Eu sunt obosit … Acum trebuie să mă rog și să citesc Biblia. Acum eu merg la Adunare, pentru că acolo mă așteaptă Lucruri mari … Dumnezeu are multe Lucrări pentru  mine, și de aceia nu pot să las astea pentru unele Lucruri mici ….. Rău!!!
Noi dăm Inimile noastre Dumnezeului, noi vrem ca EL, să fie Împăratul nostru. Dar în Adevăr, Îi lăsăm Lui numai unele părți al Vieții, în care noi dăm eșec. Noi Îi dăm Lui Datoriile noastre. Noi cerem, ca EL să ne ajute, unde noi suntem Slabi. Și totuși EL vrea cu mult mai mult.
EL vrea Părțile noastre tari și aceia, care nouă ne place mult!
Hobbiul nostru, Portmoneul nostru, Muzica noastră, Grădina, Prieteniile, Profesia …. Acestea, unde noi suntem buni, astea le vrea EL! Și acolo noi spunem, Nu. Sau noi spunem direct, dar ne târguim astfel. Acestea sunt Domeniile noastre, cu care noi mergem bine înainte și fără Dumnezeu.
Noi facem în așa fel, de parcă Dumnezeu vrea să ni le ia, toate astea. Dar EL nu vrea asta. EL le ia și le formează, după voia SA și ni le dă înapoi, ca ele să poată lucra pentru EL. EL are Utilizare pentru noi! Ca noi să avem un Rost și un Scop în Viață.
În toate Domeniile Vieții, pe care le-am dat Lui, se produc Binecuvântările. Și în Domeniile pe care le conducem noi, este Viermele.
EL nu le poate Binecuvânta, noi am închis Ușa, înaintea Sa. Așa este și cu Portmoneul nostru. Până când ea ne aparține, avem Nevoi de Bani, pentru că ele vor fi aruncate din Mâinile noaste fără Rost. O Gaură în Portmoneu. Imediat ce noi, Îi predăm Lui Portmoneele noastre, EL va începe să o Binecuvânteze. Multe reparații costisitoare le vom economisii. Nu mai avem nevoie de Credite, și ne economisim Dobânzile. Noi vom pute trăii, cu mult mai bine și cu mai puțin. Minunat!!

Mulțumesc Iisuse Drag, TU ești un DOMN bun! TU Te îngrijești de toate Lucrurile, pe care eu le depun în Mâna TA. Iar acum vrea să spun foarte sincer: Să fi DOMNUL meu, Împăratul meu, domnește TU Inima mea și Viața mea. Totul, cu adevărat totul să Îți aparțină! Pentru că TU ești Minunat.

Werbeanzeigen

Din Apă va fi Vin – 23.03.2019

Nu mai au vin. 
Ioan 2, 3 

DOMNUL Isus Hristos, a fost invitat la o Nuntă din Cana. Dar Vinul nu a fost deajuns pentru cei Invitați, și Mama lui Isus ia spus Lui: Ei nu mai au Vin. Maria le-a spus Servitorilor: Să faceţi orice vă va zice! – EL (Isus) a poruncit Servitorilor, să umple Ulcioarele, șase la număr, cu Apă –  fiecare deținând aproximativ 100 de Litri – și să aducă la Naș, pentru probă. Care sa mirat, pentru că normal, omul servește de prima dată Vinul bun, apoi cea de calitate mai slabă, pe când Oamenii sunt îmbătați. El nu știa, de unde a apărut Vinul, dar Servitorii știau, că DOMNUL Isus a făcut această Minune. Și de fapt acesta a fost primul Semn, cea ce a făcut Isus.
Nouă, azi ne este important: Maria a spus Servitorilor: Să faceţi orice vă va zice EL! Și noi vrem ca azi să facem astfel: Cea ce EL spune. Noi vrem, să citim din Biblie și în Rugăciune să întrebăm: Ce pot să fac pentru Tine? Ce ar fii plăcut pentru Tine? Ce pot să las pentru Tine să fie mai bine? Cum aș putea face ceva, cea ce ar fi spre Slava TA? Cum aș putea azi, să dezvălui Oamenilor, Evanghelia TA? – EL ne va răspunde.
Apă să fie Vin, este altceva, ce ne dorește DOMNUL să ne spună.
La urma urmei, omul constă în principal din apă. Și această Apă vrea EL să o facă Vin; – Vinul este Simbolul Duhului Sfânt. EL vrea să ne facă Oameni Spirituali! EL vrea Apa noastră, Corpul nostru și toată Viața noastră, să o cuprindă și să o sfințească.
EL vrea să schimbe totul. Apă normală, nu e rău, dar Vinul este mai bun!
Numai EL ne poate transforma calitățile umane, care nu sunt foarte bune, în calități spirituale. Fire violentă în cea Pașnică, Bețiile în Masă de oaspeți, Alcoolismul într-o puternică Personalitate, Agresivitatea în Blândețe. EL totul poate Transforma. Mereu mai mult dorește EL în noi să se sfințească și să ne ia, în Proprietatea SA, ca să devenim cât mai mult asemănător cu EL. Și astfel, tot mai mult se Transformăm Caracteristicile noastre, cu cea al lui Isus: Iertare, Pace, Bucurie, Milostenie, Răbdare, Blândețe, Credință ….. Este minunat, să te ocupi cu Creștini mai în vârstă, pentru că DOMNUL Isus ia format și transformat și Apa a transformat în Vin. Astfel se întâmplă și cu noi, dacă rămânem constrâns cu Isus și Îl lăsăm ca EL să domnească. EL este minunat!!

Mulțumesc, Isus al meu! Mulțumesc, căci TU mai luat în Posesia TA și totul transformi după Chipul și Asemănarea TA! Da, astfel voi devenii din slăbiciunile mele omenești și din Greșeli încet asemănător cu Tine. Astfel pot chiar să mă sfințesc! Mulțumesc, TU o vei face; – eu ma-m trudit deseori și nu am reușit. Mulțumesc!!

Pâinea lui Dumnezeu – 22.03.2019

Astfel, te -a smerit, te -a lăsat să suferi de foame, şi te -a hrănit cu mană, pe care nici tu n’o cunoşteai şi nici părinţii tăi n’o cunoscuseră, ca să te înveţe că omul nu trăieşte numai cu Pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăieşte omul.
Deuteronom 8, 3 

DOMNUL Isus Hristos a spus odată ( Ioan 6, 63): Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele, pe cari vi le-am spus Eu, sunt duh şi Viaţă. – EL le  rezumă bine: Cuvântul lui Dumnezeu dă Viață! Duhul străbate totul și o aduce la Viață. De aceia spune DOMNUL Isus: EU sunt Pâinea Vieții. –  Prin EL primim noi Viața Duhovnicească, Viață în Plinătate și în toată Veșnicia.
Pe când Dumnezeu a Creat Pământul, a Zis: Să fie Lumină! – și sa făcut Lumină. – Așa de puternic este Cuvântul Dumnezeului nostru! cea ce spune se va face.
Puterea noastră prin Cuvânt este limitată. Dacă eu spun ceva, deseori nu se întâmplă nimic ….
Dar la Dumnezeu este Puterea. Pe când Poporul lui Israel mergeau prin Pustie, le-a dat Dumnezeu Pâinea Cerească, Manna. Pantofii lor nu sa stricat, Îmbrăcămintea nu sa rupt. Aveau Apă. EL sa îngrijit de Poporul Său și nu duceau lipsă de nimic. Cu toate că ei au fost sfidători și indisciplinați, EL se îngrijea de ei ca și pentru Copii Săi.
Ei trebuiau să învețe: Dumnezeu se îngrijește de ei; ei să nu își facă Griji.
Nouă, ne este foarte greu, ca Lucrurile acestea care sunt vizibile, să credem definitiv. Cât de mult de greu ne este , Să-l credem, și să ne încredințăm în Lucrurile invizibile. Dumnezeu le vrea pe amândouă. Noi să ne încredințăm deplin, mereu și cu tot respectul. Toate depind de EL, chiar și dacă noi de sine ne forțăm. Dar noi nu putem influența multe lucruri și cu siguranță nu facem miracole, care sunt, uneori necesare.
Cuvântul Său este Viață. De aceia ne vorbește EL. Dimineața, chiar dis de Dimineață, pe când toți încă dorm, EL este prezent și șoptește Cuvintele Sale în Urechi și Inimă. Acesta este un Start bun pentru Ziua respectivă! EL este prezent și la Amiază,la Lucru, la conducerea Mașinii, la Vizita Medicală, la Instituții …. peste tot este EL, și ne vorbește. Ach, ce bine ar fi, dacă Urechile le-am orienta la Ascultare! Dacă noi chiar am și vedea, ce Mari Lucruri face EL! – EL sa îngrijit de Poporul lui Israel în Pustie; – El o va face, desigur și pentru noi.

Mulțumesc, DOMNUL meu Isus! TU ești în Inima mea și în Viața mea, TU ești DOMNUL! În Ziua aceasta mă încredințezi în Tine, că TU o vei conduce cum se cuvine. TU ești minunat!!!

Învingerea Amărăciunii – 21.03.2019

Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată dela harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă turburare, şi mulţi să fie întinaţi de ea. 
Evrei 12, 15

Una din cele tari Legături al satanei este Amărăciunea. Ea apare atunci când nu putem ierta. Se va face împotriva noastră, multă, multă, Răutate prin Cuvinte și Fapte. DOMNUL Isus Hristos a iertat mereu, pentru că EL a știut că în Oameni, nu există nimic bun: Tată iartă! Pentru că ei nu știu ce fac! – așa a strigat pe când era pe Cruce.
Dar pentru noi e greu să iertăm. Noi gândim că noi avem un Rol special. Nimeni nu a fost atât de jignit, înșelat și mințit ca noi. Imposibil, un astfel de Lucru și un astfel de Oameni să iertăm!
Dumnezeu știe, noi nu putem ierta. Inima noastră, veche, Trupească nu poate. Este oprit prin Neadevăruri, și se transformă în Durere; – uneori Ani în șir, în fiecare Zi ca și Nou. De aceia a făcut EL pentru noi o Cale de ieșire, ca noi totuși să putem ierta și Amărăciunea să o putem arunca din Inimă. EL ajută, dacă noi vrem. Așa este Rezolvarea SA.
Pe când mă gândeam, dacă sunt eu Supărat pe Omul, care a accidentat grav aproape mortal, pe Fiul meu, gândeam  eu de fapt fără rost: Eu nu sunt supărat și nu sunt răzbunător. Acesta este o mare Libertate și un Cadou Dumnezeiesc. EL lucrează acestea în mine, eu nu am fost nevoit să mă zbat pentru asta. Așa este cu Dumnezeul nostru!
O mare Libertate, o Bucurie adâncă în Inimă, care nu se termină, o Pace, care stă și în Probleme. Ce minunat este dacă EL poate guverna!
Da, acesta este Problema noastră: Poate EL să guverneze sau să-mi determine Inima veche?
EL, dorește ca Inima mea veche cea din Piatră să o înlocuiască cu una moale, plin de Dragoste, cu o Inimă-Isus. Dacă eu accept, va dispare Amărăciunea, Răzbunarea, Jignirea. Apoi va venii Libertatea al Copiilor lui Dumnezeu! Apoi va începe să lucreze DOMNUL Isus Hristos în noi!
Dacă este ceva de iertat, dacă mari sau mici Neadevăruri se întâmplă: Te rog iartă! Spune cu voce tare: iau decizia de a ierta pe cel vinovat! Eu vreau asta! TE rog DOAMNE, ajută-mă! – Și mereu, dacă din nou revin, întunecoase, răzbunătoare Gânduri, amintește-ți la această Decizie: Eu am iertat. Basta, așa rămân. Și de fiecare dată Durerea al Amintirii va devenii tot mai puțină, și Vindecarea tot mai multă. Mulțumesc DOMNUL meu Isus, căci în așa fel Lucrezi TU în noi.

Mulțumesc Isus al meu, TU mai iertat și TU mă ajuți, să iert și eu pe altul. Da, eu am avut, destulă Motivație, să fiu supărat și răzbunător. Dar TU nu ești și eu nu vreau să fiu. Ajută-mă Te rog, pentru că eu de unul singur nu sunt în stare. Mulțumesc!!!

Toiagul Asupritorului – 20.03.2019

Căci ….  jugul care apăsa asupra lui,
toiagul, care -i lovea spinarea,
nuiaua celui ce -l asuprea, le-ai sfărîmat,
ca în ziua lui Madian.
Isaia 9, 4

Și câteva Versete vor explica cum este:
Versetul 5: Și domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: ,,Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veciniciilor, Domn al păcii. El va face ca domnia Lui să crească, şi o pace fără sfârșit
Există oameni foarte dificili și noi, creștinii, suntem deseori chemați să îi ajutăm pentru că par a fi atât de neajutorați. Dar acești oameni sunt egoiști neliniștiți care chiar își folosesc neputința pentru a manipula oamenii pentru a-și face voia. La o adevărată mulțumire nu te puteți aștepta. Desigur, ele sunt grav avariați, dar ascund Starea reală prin iubira nelimitată de sine. Totul este luat personal. Alții fac întotdeauna ceva greșit și rănesc persoana lor, aproape mortală. Ei pot să te facă, să-ți pare rău. Dar acum omul este prins în Capcană, și trebuie să facă cea ce ei vor. Dacă le dai o mai mare Atenție, ei se întorc la tine mereu și se plâng. Dar toate Sfaturile noastre bune sunt în zadar, nu învață niciodată, sunt ca și bătuți în Cuie.
Ei cer răbdare de la noi și milă și iertare constantă și ne zdrobesc până când ne prăbușim. – Isus nu vrea ca noi să fim în mâinile unor astfel de Oameni. El este Consultantul, Prințul păcii și Dumnezeul Puternic; – EL vrea să ne elibereze!
Cealaltă persoană dificilă poate fi un soț, copii, părinți, o mătușă, un prieten, colegi, șeful sau oricine altcineva. Ei ne fac viața aproape iad și ne cer compasiunea, răbdarea, energia și ajutorul creștin. Și totuși nu le poți ajuta, și nouă ne va merge și mai rău.
DOMNUL Isus vrea să găsim Pacea. El nu ne dorește astfel de Legături. Chiar și Căsătoria este pentru găsirea păcii și nu de a primi un gust de iad.
Soluția concretă este întotdeauna diferită. Dacă am recunoscut problema, el vrea să ne facă puternici, să spunem Nu. Nu este nevoia să ne dăm întotdeauna; „un creștin“. El dorește să ne dea Pace: să căutăm locuri și momente când suntem singuri cu Domnul și putem să ne realimentăm. El oferă idei, confort, dă curaj.
EL, Își asumă responsabilitatea. Când m-am gândit astăzi: atâta greutate pe umărul meu slab, cum ași fi în stare să port toate astea! – Apoi EL mi-a răspuns: … și tu stai pe umeri Mei. – Da, așa de ușor este pentru EL! EL preia și îmi poartă de grija iar eu mă încredințez în EL. El are, de asemenea, grijă de cealaltă persoană dificilă. Chiar dacă eu îl rănesc, EL își asumă responsabilitatea și competența și se va ocupa de persoana respectivă; – iar eui sunt de cazul respectiv, eliberat. Cât de bună este  această Libertate! Din momentul respectiv, pot respira, din nou ușurat. ….. Mulțumesc, DOMNUL meu Isus!

DOMNUL meu  Isus, TU ești marele meu Eliberator! Îți mulțumesc!!! TU M-ai eliberat din blestemul muncii, de la stres nesfârșit. M-ai eliberat de oamenii dificili care mă deprimă. Mulțumesc, TU îmi ridici Sufletul din Praf! Mulțumesc, TU ai rupt jugul de pe umărul meu! Doamne, cât de bine îmi face!

Lumina noastră în Întunerec – 19.03.2019

Poporul, care umbla în întunerec, 
vede o mare lumină; peste cei ce locuiau 
în ţara umbrei morţii răsare o lumină. 
Tu înmulţeşti poporul, îi dai mari bucurii; 
şi el se bucură înaintea Ta, cum se bucură la seceriş, 
cum se veseleşte la împărţirea prăzii. 
Isaia 9, 1 f

Chiar astfel este la Isus: Cei care, trăiesc în Întunerec, în Beznă, văd a Lumină Strălucitoare; – Pe DOMNUL Isus Hristos în Persoană. Acolo unde EL este, acolo domnește Bucuria, Bucurie deplină și omul se bucură ca Pirații făcând prada grasă.
Pentru că EL rupe Bastonul celui care cârmuie,  și EL rupe jugul  de pe umeri: Suntem liberi!
Chiar și în situații dificile, bucuria lui se răspândește – dacă reușim să-L lăsăm pe Domnul să fie Domn. Apoi, bucuria Lui ne pătrunde în Inimă, iar frica și grijile dispar. Cât de bun este pentru noi că Isus a venit! Lumina Lui de Nădejde ne umple Viețile!
Și noi, vrem să purtăm această Lumină în Lume! Oamenii așteaptă Nădejde, Lumină, pentru Mântuire pentru Trup și Suflet! Ei sunt atât de des dezamăgiți, au ucis timp cu lucruri inutile, suferă de singurătate, depresie și o dispoziție proastă. Sunt obosiți și exploatați, șantajați și alergând după lucruri goale. Vrem să le arătăm: Isus este Lumina Lumii, Viața din abundență, bucuria și în suferință, sprijin și putere, pace și siguranță.
Un vechi Poet a scris: Isus este bucuria în toată suferința …. Și așa este: chiar dacă suferința e mare, și avem dificultățile noastre, Isus este mai puternic în noi. Cu EL noi biruim Lumea și toate încercările și problemele, dacă ne ținem tare de EL. EL ne poartă pe noi, ne duce în final în poala SA și noi Îl vom lăuda fără sfârșit. EL este motivul nostru pentru bucurie. EL trăiește în noi și ne face fericiți în ciuda suferințelor.
Numai vechiului nostru Eu gras, nu îi place. Vrea să se întoarcă în Egipt și să fim ca existența unui sclav cu supă subțire. Eul nu vrea să-L urmeze pe Isus, ci grijile și temerile. Eul nostru vechi vrea să trăiască, dar Eul-Isus Hristos – trebuie să-l înece, astfel încât bucuria să izbucnească.

Mulțumesc, DOMNUL meu Isus, TU ești bun cu mine! Locuiești în inima mea și faci lumină, dai Nădejde și bucurie chiar și în mijlocul suferințelor. Cu Tine sunt eu sigur și Asigurat. Mulțumesc!!!  

Isus va revenii – 18.03.2019

Atunci va fi evidentă pe cer apariția Fiului Omului; … 
vor privi cu regret pe Fiul omului venind pe norii cerului 
cu autoritate și într-o mare glorie. 
Matei 24, 30

DOMNUL Isus Hristos, tânjește pentru Mireasa Lui de pe Pământ, pentru Biserica SA.
De aceia EL va revenii, și ne ia cu EL în Împărăția SA. Noi nu știm când va revenii, dar noi știm sigur că va venii.
EL nu va venii întârziat. Chiar dacă Război, Nevoi, Foame, Epidemii și mai multe nenorociri, vor fii, EL are oricum toată Puterea în Mâna SA.
EL aude Rugăciunile Bisericii Sale, al Miresei Lui prea iubit. Când vor tânjii și ei după EL? Când nu va mai fi, deajuns prezența SA invizibilă? Când vor dorii să vină la EL?
În Matei 24 DOMNUL Isus Hristos vorbește mult despre Timpurile din urmă. Toate vor venii foarte rapid. EL compară acest Timp cu Barca lui Noe. Toți au râs de Noe, pentru că el a construit o Barcă de Salvare în Pustie. Dar după ce Ploaia nu sa mai oprit, a fost târziu pentru cei care blestemau pe Dumnezeu, Ușa sa închis.
Să nu fie astfel și pentru noi! Noi iubim pe DOMNUL nostru și ascultăm de EL!
Noi căutăm Apropierea SA în Rugăciune, în Liniște, în Natură, în Biblie! Fără EL nu mai putem trăii. Acest Dor în noi Îl vrea pe DOMNUL, ca să lucreze. EL nu vrea să ne lase în Soarta noastră, ci vrea să fie activ pentru noi. EL Își iubește Mireasa!
Mai e atât de mult de făcut. Așa de mulți Oameni, nu au auzit despre Isus. Ei văd Bisericile și Bogățiile, dar pe Isus nu. Ei au nevoie de noi, ca Să-l vadă pe Isus. Noi să arătăm, Milostenia SA, Răbdarea, Nădejdea și să aducem Strălucirea SA, la Oameni, – cu sau fără Cuvinte. EL mai așteaptă după mulți Oameni! Cerul să nu rămână gol sau numai pe jumătate.
DOMNUL Isus se Dovedește prin multe Minuni, și în Natură. Popoarele Musulmane se miră, dacă ei Îl văd pe Isus. Și ei vin la EL, indiferent ce va costa. Ei Îl recunoaște pe EL ca unica Persoană, ca DOMN, care pe ei Îi iubește, care pentru ei sa dat la Moarte, ca să-i Mântuie.
Isus va revenii, ca să ne elibereze și să ne ducă Acasă. Cândva, va spune EL: Acum deci, e destul, ei au nevoie de Liniște și Recuperare; – apoi vine EL și ne ia. Ce bine e, dacă noi Îi rămânem credincioși!

Mulțumesc DOMNUL meu Isus, TU nu mă uiți nicicând! Numele meu este scrisă în Palma TA. Prin Sângele Tău ma-i răscumpărat. Cum ai putea TU să mă uiți? Și cum ai pute TU să mă uiți atunci când revii? TU ești credincios, TU ierți toate Datoriile și Păcatele mele, TU îmi dai Duhul Tău cel bun …. Mulțumesc!!!

Cale îngustă și Autostrada – 17.03.2019

Dar poarta strâmtă și drumul îngust conduc spre viață; și totuși, cei care le găsesc, sunt puțini.  
Matei 7, 14

Calea către cer, Calea spre Dumnezeu este îngustă, abruptă, obositoare și plină de obstacole. Pe tot parcursul drumului sunt semne: Cârnați fierbinți, Cafea fierbinte, Kebab, Cinema și chiar și: Autostradă. Desigur, de multe ori, vrea omul, să treacă de pe calea îngustă, și să meargă la ofertele tentante. Mai ales acest semn al Autostrăzii atrage mulți Creștini departe de Calea îngustă. O scurtătură rapidă spre cer! Este cam ușor! Peste tot, stau Profeții de pe Autostradă și Predicând cu voce tare către Frați: Vino, lasă-ți greutățile, asculta-mă și va fi bine, sănătos, potrivit, bogat și viața este distractivă din nou! Și mulți își părăsesc DOMNUL și se îndreaptă spre Autostradă. Pavel ne avertizează în Noul Testament. În ultima vreme, ei vor învăța lecții care îi vor face ca de cele Sănătoase să aibă mâncărimi la Urechi. Da, noi nu vrem o Evanghelie plictisitoare, am dori să avem o Evanghelie victorioasă! Vrem binecuvântarea totală a lui Dumnezeu: sănătate, bogăție, bucurie și distracție! – și asta promit Profeții. Este foarte simplu, trebuie doar să crezi și Dumnezeu acționează conform ideilor noastre. Unii devin atât de absorbiți în această învățătură încât sunt deja fanatici. Relația lor vie cu Isus este zdruncinată, rugăciunea a devenit un monolog și o proclamație. Unii cred pentru că au vorbit așa de intensiv de tare. Astăzi am văzut un Videoclip al unui Pastor, care predică despre șarpele vechi, Satan. Își ținea un șarpe otrăvitor în mână pentru a fi ilustrat. Nu a ținut-o în înapoia capului, ci în mijloc și sa jucat cu ea. Șarpele la înțepat. El a proclamat în continuare victoria peste toată otrava a diavolului, a morții, a bolilor și a tuturor. Dar a început repede să se miște, sângele curgea și sa prăbușit. Se spunea că el este mort – așa este, dacă crezi în propriile tale învățături, devii fanatic și nu mai recepționezi alte lucruri. Omul a găsit soluția rezolvării a tuturor Problemelor și este o Elită între Creștini ….. Te rog, întoarce-te pe calea îngustă! Isus așteaptă unde te-ai potmolit. EL ne duce de mână, merge înaintea noastră și ne acoperă. Cu EL obstacolele sunt ușor de stăpânit și cu EL există Bucurie, Cântări de Bucurie, Pace adâncă și Putere nouă. EL este Calea. EL este adevărul. EL este Viața. Numai EL singur.

DOMNUL meu Isus iartă-mă dacă mă dacă mă rătăcesc și caut scurtături. Eu vreau să merg, mână în mână cu Tine. E mai bine pentru mine, decât să merg pe Autostradă de unul singur, care nu poate duce la Cer. Doamne, cât de bine este că ești prezent, foarte, foarte aproape de mine! 

Credința este … – 16.03.2019

Credința este certitudinea pe care o ai cu privire la lucrurile sperate și o convingere fermă față de acele lucruri pe care (încă)nu le vezi (realizate). 
Evrei 11, 1

Credința este atitudinea noastră față de Viață și față de toate lucrurile care sunt în jurul nostru. De fapt, credința este modul nostru de Viață.
Ea este modelată de mediul nostru, de Părinții noștri, de educație, de prieteni, de televiziune și de alte surse de informație, și, când devenim credincioși, de către Isus și Cuvântul Său, Biblia. Așa se dezvoltă atitudinile diferite față de viață în diferite Familii, Țări și Culturi. Atunci când devenim credincioși, mediul nostru ne-a format deja și este adesea dificil pentru noi să fim „imprimați“ de Isus și Cuvântul Său. Vrem să acceptăm atitudinea lui Isus față de viață, credința Sa, dar vechile atitudini au devenit deja foarte bine stabilite în gândirea noastră. De aceea este important să ne ocupăm de credința poporului din Biblie, astfel încât această credință să ne formeze! Uneori ne dăm seama că este greu pentru noi să credem și să avem încredere în promisiunile din Biblie, deoarece sunt diferite de ceea ce am crezut până acum. Atunci ne luptăm în cine credem. Trebuie să mutăm Cuvântul lui Dumnezeu în gândurile și în inimile noastre până când credința noastră are mâna superioară și putem avea încredere în Dumnezeul nostru. EL însuși trăiește în inimile noastre și ne ajută să avem încredere în EL. În Scrisoarea către Evrei Capitolul 11 , există exemple despre cum oamenii au făcut lucruri mari prin credință și cum le-a ajutat Dumnezeu pentru că au avut încredere în EL. De asemenea, vrem să ne încredem în EL astăzi și să umblăm în timpul zilei cu EL; nimic și nimeni nu ne poate face rău, pentru că Dumnezeu ne iubește și este cu noi!

Mulțumesc, DOMNUL meu Isus, căci TU ai fost pe acest Pământ,  și că Ne-ai dat un exemplu despre, cât de mult putem avea încredere în Dumnezeu! EL are cu adevărat toate lucrurile în Mâna SA Puternică! Vreau să am încredere azi în EL, că EL este cu mine, protejându-mă și ținând mâna SA iubitoare peste mine. În toate lucrurile mari și mici, vreau să caut voia SA și să am încredere în EL, că EL va face totul cum va fi mai bine.

Încrederea mea – 15.03.2019

Deci putem să spunem plini de încredere: „Iahwe este ajutorul meu; nu-mi va fi teamă. Ce poate să îmi facă un om?” 
Evrei 13, 6

Da, dar de ce? pentru că în Versetul de dinainte sunt Cerințe prealabile: Dumnezeu a promis: Nu te voi lăsa (singur) în nici-o situație; și niciodată nu te voi abandona. –
De aceia este așa, că avem Încredere!
Nu depinde de mine, față de credincioșia mea sau față de angajamentul meu față de Hristos sau față de Sfințenia și Starea mea fără Păcat. Acestea din urmă ar fii o rea Cerință prealabilă, pentru că așa de sfânt nu e nici unul, și eu oricum nu. Și credincioșia mea, este timidă, și uneori chiar nestatornică. Dar EL este credincios, și acesta singur contează! Și Munca mea pentru DOMNUL? Da, dar în comparație cu ceea ce a făcut EL pentru mine, este doar o Mulțumire simbolică. Cum să muncesc eu, pentru că EL mi-a făcut atât de multă bine în mine!
Dar pentru că Dumnezeu a spus Da pentru mine, pentru că EL mă iubește, pentru că EL Datoria mea, Păcatul meu, Eșecul meu le iartă, pentru că EL a plătit un Preț mare, de aceia este astfel: EL nicicând nu mă uită și nu mă lasă să cad. Ce bine!! EL este Ajutorul meu. Pentru că EL nu va lăsa Copilul Său în Dezamăgire. EL îmi lasă multă libertate și nu intervine întotdeauna imediat. Dar EL are Copilul Său, mereu înaintea Ochilor și este mereu prezent să intervină.
Oamenii se folosesc reciproc. Ei se mint, ei se înșeală,ei se ceartă, ei se zbat în fața Judecății, ba chiar se împușcă unul pe celălalt mort. Oamenii sunt uneori o puternică Amenințare, dacă vor să ne facă ceva Rău. Ei sunt capabili de toate în Ura lor, Amărăciunea lor, în Prejudecățile lor și în Lăcomia lor. Dacă suntem livrați acestor Oameni, avem nevoie de un Ajutor Puternic: Dumnezeu în Persoană. Este EL de partea mea, atunci, de ce să mă mai tem?
Pe când Israeliții au ieșit din Egipt și urma să treacă prin Pustie în Direcția Canaan, au ajuns la Marea Roșie. Și în urma lor veneau Căruțele cu Luptătorii. Înaintea lor Marea, în înapoia lor Soldații: Jocul sa terminat. Dar Dumnezeu a avut un Plan, care EL nimănui nu putea să explice, pentru că nimeni nu Îl putea înțelege. EL a stat ca Norii între Pereți, până când a Suflat Apele. Apoi a început: Moise înainte și toți ceilalți după el. Și astfel au trecut Marea prin Uscat. Egiptenii au încercat și ei, dar Apele sau întors și săracii Soldați sau înecat. – Tu nu poți știi cum vrea Dumnezeu să te salveze, dar tu știi, EL o va face. EL are mereu un Plan, mereu o Idee, la care noi nicicând nu puteam să ajungem. Așa este Dumnezeul nostru!

Mulțumesc DOMNUL meu Isus, TU ești cel mai Mare! TU ai Mii de Idei, ca să mă salvezi și să mă ajuți. De ce sunt eu atât de Posomorât, dacă Planurile mele nu funcționează? Doar TU ești Ajutorul meu Puternic și Încrederea mea! De ce să mă tem eu de Oameni??