Eu am venit să arunc un foc pe pământ. Şi ce vreau decât să fie aprins chiar acum !(Luca 12,49)

Ín timp ce Meditam asupra Versetului,mia-m adus aminte de Domnul,dupä cum El este ín Tufisul de Märäcini care ardea,dar nu se ardea de tot.Moise a pornit sä vadä de mai aproape aceastä minune.Iar Domnul i-a vorbit din Tufis.(Exod 2,3)Acest Foc este Focul Domnului.Este cu totul altfel decít un foc obisnuit.Focul mistuie unele lucruri.Avioanele lasä sä cadä foc(Bombe)asupra Pämíntului.Eruptiile de Vulcan arde si distruge. Prin Fulger ard Päduri. Focul Domnului; cum se poate aceasta explica? De ce a fost cä DomnulIsusChristos Si-a Dorit atít de mult ca El(Cuvíntul Säu)sä ardä? De ce arde Tufisul si nu se mistuie`?Focul ícälzeste,Focul inspirä,Focul face Bucurie,de Cräciuni Lumänarea arde ,Arde si Ilumineazä ín íntunerec.Focul,Focul Domnului face sä ai Pace si Bucurie,si prin acest Foc a Fost Domnul si Dumnezeul nostru DomnulIsusChristos,si Dragostea cea Mare ínspre om,L-A condus pínä la Calvarul de la Golgota.Dupä toate acestea DomnulIsusChristos a reusit sä satisfacä toate Cerintele Tatälui Ceresc.Dacä este vorba de Judecatä,ea ín BIblie are pozitie pozitivä.Ea aduce cu sine Dreptate,Ea sterge Greseli si Päcate.Si toate astea cu Ajutorul Dumnezeului nostru Atotputernic.Numai Ateistilor,Räzbunätorilor va fii ceva Groaznic Judecata.Celor care sunt deja sub Harul nespus de Mare ínseamnä Míntuirea! Unii cautä Focul Dumnezeiesc dar Nu-L cautä pe Míntuitorul ín Foc.Si astfel dacä ei sunt putin fierbinti,repede räcesc din nou.Dacä gäseste Omul ín Foc pe Domnul,ín el va rämíne acest Foc färä sä se potoleascä !Apostolul Pavel ardea pentru DomnulIsusChristos.Toate pericolele,si nevoiile le-a suportat,ca sä poatä Slujii Domnului cu desävírsire.El L-A Iubit pe Domnul si Domnul l-a Iubit pe el.Asa e posibil numai dacä ÍL Iubesti pe EL mai mult decít pe tine ísuti.Stefan Ardea pentru Domnul,si aceastä Dragoste ínspre Isus l-a costat cä a fost omorít cu pietre.Dar Domnul  a fost cu el. Domnul a päräsit Tronul Ceresc si a stat língä Stefan.Asadar dacä noi Ardem pentru DomnulIsusChristos,nu vom arde de tot acest Foc dä Viatä,Da VIatä din Belsug.Unii au fricä de Focul Dumnezeesc pentru cä lor se pare ceva groaznic sau asa ceva.Ei väd asta ín noi poate,dar ei nu vor sä fie ín starea noasträ.Totusi acest Foc arde ín continu si curäteste si iartä si face pe cei care vor Bucurosi plin de Viatä Adeväratä.Acest Foc gäsim ín Biblie reprezentínd Duhul Sfínt.De acea Iubim noi Rusaliile, pentru cä atuncea am primt noi Duhul cel Sfínt ,Putere,Dragoste.Hai sä cäutäm mereu acest Foc care ne päzeste mereu ín apropierea DomnuluiIsusChristos.Sä fie acest Foc Curat si Sincer !

Íti multumesc DoamneIsuseChristoase cä tu Aprovizionezi Pämíntul cu Foc.De acum vreau ca acest Foc sä ardä ín mine.Da eu doresc sä Te Iubesc cu acest Foc,cu Ítelepciunea mea,Prin Vorbirea mea,Ín Visele mele si ín Gíndurile mele. Tu Est Vrednic pentru asta !

Advertisements