Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.
Isaia 41,10

Dumnezeu mä sustine.Si totusi uneori ími taie din Viatä unele. Da,din unele lucruri de la care eu nu as vrea sä mä despart. Uneori apare astfel: eu vrau sä mä íncredintez sä mä asigur unui Om,sau ín Profesiunea mea etc.Dar Domnul a Vrut sä mä Íncredintezi numai LUI. Astfel ími i-a Dumnezeu toate care Lui íi par nefolosibile ín Viata mea,ca sä mä Bazez numai pe EL. Si astfel pot spune;El ajutä,El mä tine ín Mína Sa Puternicä ! Nu e chiar Frumos cínd Dumnezeu Taie/Circumcide,dar Rezultetul este Bun si Frumos.Noi trebuie sä fim ascultätori atunci cínd El Lucreazä ín Vietile noastre si ia uneori cíte ceva care nu sunt folositoare pentru noi,la care noi tinem neaparat si credem cä färä cutare sau cutare nu putem träi. El este prezent si ín aceste decizii si El Spune;
„Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.“

Íti multumesc Tatä Ceresc ín DomnulIsusChristos cäci Tu mä tii prin Dreapta ta Puternicä. Chiar si atunci cínd totul se clatinä.Du esti prezent. Ín sfírsit Tu vei ínvinge.Íti multumesc cä eu pot sä mä íncred ín tine. Chiar si ín Noptile íntunecoase Tu vezi räsäritul Diminetii. Tu Esti Dumnezeul Acela Care Ocroteazä Copii Säi , Amin.

Advertisements