Isus a răspuns preoților și cărturarilor:
„Oare n-aţi citit niciodată cuvintele acestea: „Tu ai scos laude din gura pruncilor şi din gura celor ce sug?“
Matei 21, 16

Nişte orbi şi şchiopi au venit la El în Templu, şi El i-a vindecat. Dar preoţii cei mai de seamă şi cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea, şi pe copii strigând în Templu şi zicând: „Osana, Fiul lui David!“, s-au umplut de mânie. În Luca 21, 39 se zice astfel:Unii farisei din norod au zis lui Isus: „Învăţătorule, ceartă-Ţi ucenicii!“ Şi El a răspuns: „Vă spun că, dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga.“

Dumnezeu vrea Lauda noastră cu Bucurie. Cu voce tare, – pentru că cine se bucură în plin, pierde toate măsurile și strigă Halleluia! Dumnezeu vrea asta. ( Cei pioși vreau mai bine liniștit în adâncul Inimii ascuns, ca Dumnezeu să fie lăudat să nu observe nimeni.)
Eu am fost la Sfârșitul Săptămânii la o Conferință împreună cu ca. 100 de Bărbați. A explodat Bucuria. Nu se mai putea mai mult. A fost cam Tare, Bărbații se îmbrățișau, erau plin de Bucurie.
Da Dumnezeu sa îndurat și au fost Vindecări din boli Corporale și Spirituale.
Au fost multe Lacrimi de plâns, Dumnezeu a vindecat după mulți Ani de Pustie și Suferințe. Au fost multe Eliberări! Astfel că omul putea numai tare să strige Halleluia! Nu mai putea omul să rămână liniștit. Trebuia să iasă să se aude Bucuria!!
Și după ce au răsunat Cântări împreună, nu sa mai auzit bătăile Tobelor … A fost aproape Ceresc,
Harmonia aceasta, Cântările astea al Bărbaților, care au cântat înainte numai în Cârciume, această adâncă Pace, această Libertate, această Bucurie Cerească …. Numai în Ceruri va fii mai frumos!
Normal că omul poate să rămână pe din afară și Duhul Lui Dumnezeu să fie dispărut. Așa cineva care a fost numai Spectator sau cel cu critică poate sunt și dintre aceștia. Dar cît de multă Binecuvântare, Bucurie, Libertate, Vindecare și Pace jefuie Spectatorul și Criticantul de la el însuși!
Dumnezeu este prezent. EL vrea să facă, El vrea să Vindece, să Elibereze, și să facă Bucurie. EL este cu adevărat acel care ne poate face bucuroși.

Mulțumesc Isuse! TU ești un Dumnezeu de Atins, TU ești un Dumnezeu, care se lasă de găsit, TU ești un Dumnezeu de Bucurie! Este frumos, cu Tine împreună să ne petrecem Viața!! Doamne, eu vreau să fiu mereu acolo unde TU eșsti. Chiar dacă uneori prin situații grele, se va da din nou o Luptă! TU ești Păstorul meu bun, care mă conduce perfect.

Werbeanzeigen