Isus a spus:
Păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate; căci a iubit mult. Dar cui i se iartă puţin iubeşte puţin.
Luca 7, 47

Un fariseu a rugat pe Isus să mănânce la el. Isus a intrat în casa fariseului şi a şezut la masă. Şi iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că El era la masă în casa fariseului: a adus un vas de alabastru cu mir mirositor şi stătea înapoi, lângă picioarele lui Isus, şi plângea. Apoi a început să-I stropească picioarele cu lacrimile ei şi să le şteargă cu părul capului ei; le săruta mult şi le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care-L poftise şi-a zis: „Omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar şti cine şi ce fel de femeie este cea care se atinge de El: că este o păcătoasă.“ Isus a luat cuvântul şi i-a zis: „Simone, am să-ţi spun ceva.“ „Spune, Învăţătorule“, I-a răspuns el. „Un cămătar avea doi datornici: unul îi era dator cu cinci sute de lei, iar celălalt cu cincizeci. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-Mi, dar, care din ei îl va iubi mai mult?“ Simon I-a răspuns: „Socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult.“ Isus i-a zis: „Drept ai judecat.“ Apoi S-a întors spre femeie şi a zis lui Simon: „Vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta, şi nu Mi-ai dat apă pentru spălat picioarele; dar ea Mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei şi Mi le-a şters cu părul capului ei. Tu nu Mi-ai dat sărutare; dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-Mi sărute picioarele. Capul nu Mi l-ai uns cu untdelemn; dar ea Mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îţi spun: păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate; căci a iubit mult. Dar cui i se iartă puţin iubeşte puţin.“ Apoi a zis femeii: „Iertate îţi sunt păcatele.“Credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace.“
Fariseul nu avea sau dacă totuși, numei unele mici Păcate . De aceia el nu avea nevoie de Har. Femeia a avut multe Păcate și a avut nevoie de Iertare. Și ea a aflat asta la Domnul Isus: Iertare, Acceptare, Dragoste, Milostenie, și Viață Nouă. Ea nu cunoștea Biblia, dar din privirea lui Isus și din Inima Lui ea a citit: Isus iubește pe cei Pierduți!
Lasă te rog, Ca Duhul Sfânt să cerceteze dacă ești întradevăr un Om bun, sau unul care ești asemănător cu Femeia asta care era pierdută. Isus nu a murit numai pentru unele mici superficiale Păcate. Sângele Său sa vărsat pentru aceia care întradevăr au neoie de EL. Și aceștia sunt extrem de Muțumitori, la fel ca Femeia aceasta. Dragostea ta spre Isus să Constate, cum este pregătită Inima ta. Ai tu nevoie de Iertare? Îl iubești tu pe Domnul în așa fel că ai fii în stare să faci chiar Nebunii pentru EL? EL a murit pentru Păcătoși și nu pentru acei care cred că ei sunt buni. Lui Isus Îi place dacă noi arătăm Dragostea noastră înspre EL. Crezi tu că Domnul Isus putea ceva să ascundă de Femeia aceasta, care Îl iubea foarte mult? Nu, EL o Iubește.

Mulțumesc, Isus al meu! TU ești extrem de Mare în Iertare! Dar eu trebuie să mărturisesc: eu am foarte mare Nevoie de Iartarea TA asupra Păcatelor mele. Da Doamne eu dau mereu Eșec. Dar TU și astfel mă primești pe mine! De aceia TE Iubesc eu atât de mult!

Advertisements