Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare.
Luca 17, 15

Noi nu putem Gândurile a altor Oameni să le auzim, nici să le vedem, și nimeni nu poate Gândurile noastre să le cunoască. Nici Inamicul nu poate citi Gândurile noastre.
Altul, și Inamicul numai poate să presupună, ce noi gândim. Și prin Cuvintele noastre și prin Faptele sau după Formarea Feței noastre presupun ce se petrece în noi.
Noi înșine nu putem știi mereu ce se petrece în noi. Gândurile noastre, nu sunt așa konkrete ca și Cuvintele, mai multe sunt neclare, necoapte. Dacă noi le rezumăm în Cuvinte, trebuie să concentrăm asupra lor.
Unicul, Dumnezeu pătrunde în adâncul Inimii mele, unde Simt și Gândesc. Nimic nu e ascuns înaintea Măriei Sale!
De aceia aude EL Suspinul meu în liniște și Dorința Inimii mele. EL vede dacă eu Îi sunt Mulțumitor sau eu Îl necăjesc. EL știe totul.
Sunt vremuri rele, pe când noi nu suntem în stare să ne rugăm; – și totuși aude Dumnezeu Suspinul nostru. Sunt timpuri de deplină Bucurie, pe care noi nu le putem cuprinde în Cuvinte; și Dumnezeu se bucură cu noi.
Rugăciunea în liniște are Dreptul ei, de exemplu dacă eu sunt în Compania unora și eu pentru acești Oameni mă rog. Sau dacă eu merg la plimbare și eu comunic cu Domnul în liniște. Atunci poate EL să Vorbească cu Gândurile mele.
Dar eu am observat o Diferență, dacă eu mă rog pentru ceva în liniște. În mine se petrece altfel, dacă eu încep, să mă rog tare. Eu simt Apropierea lui Dumnezeu cu mult mai tare, observ mai multă Împuternicire în Rugăciune. Și eu devin sigur Victorios.
Dacă asta depinde și de faptul că și Universul Invizibil asccultă? Proslăvirea lui Dumnezeu este mereu Groaznic pentru Inamic, el este nevoit să fugă. Cum ar putea un Duh rău să mă asculte, dacă eu numai în liniște mă rog să dispară? Nu aude de loc!
Și Slăvirea lui Dumnezeu în această Lume este foarte importantă, ca Răul să fie învinsă. Dacă noi cu voce tare Lăudăm pe Domnul, vin Îngerii și vor cânta cu noi. Răul este nevoit să se sustragă. Este o Proclamație de Victorie Dumnezeiască peste cel Rău. Este o Armă puternică în Gura noastră: Slăvirea lui Dumnezeu. De aceia este scrisă în Psalmul 149, 6: Laudele lui Dumnezeu să fie în gura lor, şi sabia cu două tăişuri, în mâna lor,

Mulțumesc, Isus al meu! TU mă cunoști prin și prin. TU cunoști Gândurile mele și Simțurile mele, cercetezi adâncul Adânc în mine. Toate sunt clar și deschise înaintea TA. Și eu vreau să TE Laud cu Voce tare, să audă toți: TU ești Mântuitorul, TU ești Eliberatorul, Salvatorul, TU ești Ajutorul meu și Prietenul meu! TU ești Domnul, care totul guvernezi minunat!!

Advertisements