Căci prin har aţi fost mîntuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine dela voi; ci este darul lui Dumnezeu.
Efeseni 2, 8

Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre, în cari trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram şi noi toţi odinioară, cînd trăiam în poftele firii noastre pămînteşti, cînd făceam voile firii pămînteşti şi ale gîndurilor noastre, şi eram din fire copii ai mîniei, ca şi ceilalţi. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne -a iubit, măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne -a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sînteţi mîntuiţi). (Versetele1-5)

Se poate că Textul e cam greu. Dar, să fie de înțeles, că două Împărîții sunt: Împărăția Întunericului, unde nu e Dragoste ci numai Păcat și Împărăția lui Dumnezeu, Împărăția Luminii, al Harului, Milosteniei și Dragostei.
Mai înainte eram și noi deținuți în Păcat. Chiar și ,,Oamenii buni” sunt deținuți în Gândurile lor, ei vor să fie buni. Dar numai Dumnezeu este bun. Noi mereu greșim, suntem doar numai Oameni.
Sub Domnia Duhurilor întunecate, sub tortura acesteia am trăit noi, până când am dat de Harul Domnului Isus Christos.
EL a iertat totul fără nici o excepție. EL a dat Duhul lui cel Sfânt la toți aceia care au avut nevoie de ea. EL ne-a făcut Copii de Dumnezeu; – astfel noi avem un Tată Ceresc! EL a schimbat în noi, Întunericul în Lumină, pentru, Împărăția lui Dumnezeu.
Desigur căci cu toate astea rămânem noi Oameni, și mai greșim, ba mai și păcătuim uneori sau deseori,și nu suntem mereu Ascultători Lui. Uneori dăm eșec, mizerabil. Dar totuși noi suntem Copii al Luminii.
Unii trăiesc în Păcat, în Despărțire de Dumnezeu, chiar să fie ei buni sau răi, dacă ei numai uneori sau mereu păcătuiesc. Iar alții, trăiesc în Lumină, dar  și ei păcătuiesc uneori. Dar este o mare Diferență: Unii trăiesc în Păcat, iar ceiălalți păcătuiesc uneori.
Harul face posibil! Supradimensionata Dragoste al lui Dumnezeu iartă Datoriile și toate Eșecurile! Numai, – unii nu o primesc, iar alții se grăbesc să meargă la Crucea Domnului Isus și cer Iertare. Astfel sunt ei din nou curați Copii de Lumină.

Oh, Isuse, ce bine e că TU exiști! Astfel pot eu să vin mereu la Tronul de Har și pot cere Iertare. Astfel pot eu trăi în Împărăția TA de Lumină, mulțumit Iertării Tale continue și al Curățirii. Ce bine e! Ce bine îmi face să știu, că sunt iubit! Ce bine e să trăiesc în Lumină! Ce bine e că TU mă eliberezi și eu nu mai sunt sub ordinea Dorințelor Firii. Eu încă nu am sosit la Țintă, dar sunt convins că sunt pe Calea dreaptă, înainte. TU ești Ținta mea, Isuse.

Advertisements