„Lăudaţi pe Domnul, căci este bun,
căci în veac ţine îndurarea Lui!”
Așa să zică cei răscumpăraţi de Domnul,
pe care i-a izbăvit El din mâna vrăjmașului.
Psalm 107 1,f

Cei ce ședeau în întuneric și în umbra morţii
trăiau legaţi în ticăloșie și în fiare,
pentru că se răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu,
pentru că nesocotiseră sfatul Celui Preaînalt.
El le-a smerit inima prin suferinţă:
au căzut, și nimeni nu i-a ajutat.
Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul,
și El i-a izbăvit din necazurile lor.
I-a scos din întuneric și din umbra morţii
și le-a rupt legăturile.
O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui
și pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!
Căci El a sfărâmat porţi de aramă
și a rupt zăvoare de fier.
(Versetele 10-16)

Biblia nu ne dă o completă Viziune în Împărăția Întunerecului. Ea ne spune că există Dumnezeu și Isus și Satan cu Demonii și Duhurile lor. Și ne relatează mai departe: Isus este cel Victorios, EL vrea ca toți Oamenii să-i scoată din Întunerec.
Dacă cineva, Vrăjitorie, Spiritism, Magie, Cult Satanic a activat cândva, inamicul are Dreptul asupra sa și până la a Patra Generație, să-i chinuie. Noi nu știm nimic, sau numai prea puțin, de Strămoșii noștrii, nici măcar Numele lor, de aceia e mai bine să tăcem asupra lor, dacă ei au făcut ceva din cele amintite. Dar Duhul lui Dumnezeu, poate să descopere totul. În liniștea Rugăciunii, putem să primim o Claritate, dacă un astfel de Păcat stă în față. Și apoi putem să ne rugăm pentru Iertarea acestei Păcat. Pe urmă inamicul și-a pierdut Dreptul și este obligat să dispară în Numele Domnului Isus Christos. De aceia nu avem nevoie să vociferăm; noi trebuie să vorbim cu, Autoritatea lui Isus. Acest procedeu mie îmi este cu mult mai plăcut, ca ore-n șir o Luptă de Putere cu un oarecare Duh. A Ordona în Numele Domnului Isus Christos este bună, dar mie mi se pare, că este mai bine, rezolvarea Chestiunii a Datoriei.
Păcatele trebuiesc amintite pe Nume. După Experiența mea nu este de ajuns o rugăciune Generală, pentru Iertare. Am auzit bine, suntem plini de Autoritate Cerească, Rezultatele sunt chiar uimitoare. Adevărată Libertate, Schimbare, Viață Nouă. Da, Isus este cel Victorios peste toate Duhurile! – și noi avem dreptul să fim Lucrătorii Lui.

Mulțumesc Isus al meu, căci TU ești Învingătorul! TU mai eliberat de toate Gândurile și Sentimentele de Întunerec. TU mai făcut nou, Nădejde și Țintă mi-ai dat. TU ești minunat!!

De Exemplu: Un Tânăr, care îl iubea mult pe Isus a explicat Problema sa: Lui îi plac Cântările de Laudă. Dar pe când este împreună cu alții, el devine agresiv și rău. El nu a explicat totul, că a și venit Răspunsul de la DOmnul: Careva din înaintea lui lau slăvit pe Satan, și acum Puterile nu vreau ca să fie Isus Lăudat. Noi ne-am rugat pentru Iertarea Păcatului de Cult Satanic și atât. Bărbatul a explicat, câteva Zile mai târziu, că totul este în Ordine, eu pot să-l Slăvesc pe Isus!
Un alt Bărbat, era mereu agresiv pe când noi am vrut să-l aducem la Viață. Noi ne-am rugat pentru el. și eu am observat, Problema lui, este atinsă la punctul că, Mama lui la blestemat, poate chiar în Pântecele Mamei. Și Tatăl ne se interesa de loc de asta , lui ia fost total indiferent. Noi am întrerupt acest Blestem, și Omul a început o Viață nouă, Agresivitatea lui a dispărut.
În Grupul nostru a continuat Rugăciunea mai ușurată!! Aici are fiecare Darul său.

Advertisements