Prin harul care mi-a fost dat, …
Romani 12, 3a

… eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui. Cine este chemat la o slujbă să se ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii să se ţină de învăţătură. Cine îmbărbătează pe alţii să se ţină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie s-o facă cu bucurie.
(Romani 12, 3-8)

Pe când am căutat un Titlu și am citit Textul de trei ori, am observat, tot mai mult, chiar la Început: Prin Har …. Da, totul este Har, și în Cercul Charismatic! Toate Darurile le primim noi prin Har, ca nimenea să nu se laude. Cel mai mic primește deseori, mai mare Daruri de Har, ca prin aceasta altul eventual, să fie ,,Invidios”. Dar Dumnezeu este cel care Dă, EL decide peste tot; – vrem noi oare să ne împotrivim și Să-i spune ce este bine sau rău?
Un Conducător, un Profet, un Evangelist, un Apostol și toți ceialalți, trebuie să fie Slujitori. Numai dacă vor învăța de prima oară să facă curat în Toaletă(WC), vor devenii buni Conducători; – Smerenia este punctul Principal!
Nu îmi plac Conducătorii și Evangeliștii, care se pun în Punctul Central, care prin Darul lor cred, că ei au, toate Cunoștințele.
Nu, în Împărăția lui Dumnezeu, nu sunt mici și mari, acolo să servească unul pentru altul; – de aceia sunt date, Darurile.
Dumnezeu ne dă diferite Daruri, care este spre folosul altuia. Nu Interesul Personal este Sensul, ci Binele altuia.
EL ne-a dat diferite Daruri, și chiar la diferite Daruri sunt sute de Variațiuni personale. EL este un Dumnezeu foarte Creativ! Așa după cum ești Tu nu e nimeni! De aceia folosește-te de școală și încearcă Darurile tale. Aici e Școala Dumnezeiască, și fiecare Școlar poate să Greșească.Numai Curaj! Încearcă, și nu lăsa la primul Eșec totul să cadă. Fiecare are Darul său, și tu la fel. Încearcă să-l cauți cu Ajutorul DOmnulu, și vei avea parte de Minuni.

DOamne, este Emoționant cu Tine! Mulțumesc pentru Harul Tău, care stă peste toate.
TU nu ne lași de unul singuri, ci ne dai Duhul Tău, care peste tot și mereu ajută. Mulțumesc!!

Advertisements