La Gabaon, Domnul S-a arătat în vis lui Solomon noaptea şi Dumnezeu i-a zis: „Cere ce vrei să-ţi dau.“
1. Împărați (Regi) 3, 5

Interesant, că Dumnezeu ne întreabă, ce dorim noi. EL se interesează de noi, și vrea, ca nouă să ne meargă bine! Solomon a avut o Problemă: El afost tânăr și trebuia să conducă un Popor mare. Cum putea el să facă asta? De aceia a vrut el o Inimă, care ascultă de DOmnul, o Inimă ascultătoare, cu care el să poată face diferență între cea ce e Bine și Rău, ca să poată cârmuii Poporul.
Dumnezeu sa bucurat de această dorință. Solomon avea șansa să ceară Faimă și Reputație, sau Bani, Aur, Argint și toate Bogățiile. Putea să ceară chiar foarte multe din Lume. Dar el, sa gândit puțin înspre el însuși, ci mai de grabă la Poporul, pentru care avea Răspunderea.
Astfel, Dumnezeu a spus, că EL îi va da cu totul altfel: Bogății, Faimă și Reputații, Înțelepciune, Deșteptăciune, și Putere. Acum EL a știut, acestui Om poate EL să se încredințeze.
Vrei tu să fii bogat? Atunci ești nevoit să crezi, ferm să crezi, să ai concentrația asupra acestuia și tu vei ajunge la Ținta …. Astfel spun unii Evangheliști și Predicatori. ( Unii Predicatori mari, sunt din cauza Banilor, căzuți, ei au primit mult din acesta, respectiv, Inima lor a dorit acesta și ei sau scufundat. A fost un Examen pentru ei, dar nu au reușit. Chiar dacă ei încă vorbeau de Isus, dar Inima lor a fost numai la Dumnezeul nou al lor: Bani, și iarăși mai mulți Bani.)) Dar Biblia spune altfel: Dacă Banii, nu îți mai sunt atât de importante, poate DUmnezeu să se încredințeze în tine. Dacă tu îți dorești o Inimă ascultătoare, wei primi toate celelalte în de ajuns. Dacă ție nu îți mai este atât de important, ca personal tu să creezi Minuni, atuncea poate Dumnezeu să facă Minuni prin tine.
Dacă ție Părtășia cu Domnul Isus Christos îți este cel mai principal, poate EL să-ți încredințeze Lucruri Pământești, Înțelepciune, Conducere, Bogății, Împuternicire și multe altele.
În primul rând, trebuie ca Bogățiile Sale să aibă intrare în tine, și astfel primești tu toate ca Daruri, mai mult de cele necesare. La DOmnul toate sut  ,,pervertite”! Exact altfel, precum noi Oamenii le putem Imagina!
Roagăte și tu pentru o Inimă ascultătoare. Acesta este spre Slava DOmnului, la care EL își găsește plăcerea. Astfel ai Părtășia cu EL și te poți ruga și muncii, în așa fel, după cum vrea EL.
( EL are mereu Idei mai bune!).
O Inimă ascultătoare …. Ce fel de Dorință înțeleaptă al lui Solomon! TE rog,  Și eu am nevoie de asta!!!

Da, DOamne, eu vreau o Inimă ascultătoare! Eu sunt atât de plin cu Neliniște, atât de zăpăcit, plin cu Vorbire, că eu nu TE mai pot asculta! Dar eu îmi doresc mai degrabă Părtășia cu Tine!! Pentru că numai la Tine poate avea Sufletul meu Liniște, la Tine este Bucuria în  abundență, la Tine toate sunt cele ce eu îmi doresc!

Werbeanzeigen