Duhul Domnului Se va odihni peste El,
duh de înţelepciune şi de pricepere,
duh de sfat şi de tărie,
duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul.
Isaia 11, 2

Acesta este o Profeție a lui Isaia despre DomnulIsusChristos, Mesia. Cu 600 de Ani înainte de a se naște Isus, Isaia deja La văzut. Ce plin de Har este Dumnezeu!
Toate cele din înainte sau descris, ca Oamenii să Îl recunoască pe Isus ca și Mesia, dacă ei își deschid Ochii. Toate Profețiile vechi despre Mesia, arată pe Isus.
Isus trăiește în noi, în Copii din Dumnezeu. Și cu aceasta și Duhul DOmnului, care se odihnește peste Isus. Duhul Adevărului și al Unității, al Sfatului și al Puterii, de Recunoaștere și frica de DOmnul. Dacă Isus DOmnul este în Inimă, atunci nu mai există Lipsă.Toate Caracteristicile al Duhului lui Dumnezeu, sunt în Copii DOmnului.
Noi suntem nevoți să le formăm! Muzica nu ajunge, omul trebuie să se antreneze mult dacă vrea să ajungă Maistru!
Exact astfel suntem nevoiți noi să ne antrenăm și să  întărim, Caracterul nostru de Creștin. Ea nu crește peste o Noapte.
Puterea Duhului: Un Creștin Pocăit este puternic, dacă el poate să îndure Nedrepturi, și să rămână Calm. Dacă el se roagă pentru Dușmanul său și din toată Inima îi dorește toate cele bune.Dacă el în Nevoi rămâne Calm și mereu este Mulțumitor lui Dumnezeu. Dacă el un Păcat imediat o poate mărturisii. Dacă el poate să îngenunchieze, unde altul vede rău. Dacă el nu aude, dacă altul îl ceartă. Dacă el toată Încrederea sa o așează pe DOmnul.  Chiar dacă ar fi să umble prin valea umbrei morţii, el se Încrede în Isus. Dacă el este pe deplin pătruns de Isus.
De invidiat este un astfel de Caracter puternic, cărui nu îi este Frcă de nimic!
Această Putere nu vine ea de unul singur, ea este antrenată, prin multe Nedereptăți și Suferințe, pe când Copilul lui Dumnezeu numai de Isus este dependent. Este Hotărârea sa, a se plânge sau să se încredințeze, Autocompătimire sau Credință.
Noi nu vrem să fim Stufi, care la Vânt se îndoaie în diferite direcții, ci noi vrem să fim mai degrabă Stejari al DOmnului!

DOamne, fă mă Puternic! Uneori se arată Autocompătimirea, mai bine mă plâng, decât să mă încred în Tine și mai degrabă Să-ți mulțumesc din înainte! Iartă-mă TE rog, adevărat că așa ceva nu aparține de un Copil al Lui Dumnezeu! Mulțumesc, TU îmi cunoști toate Nevoile mele și eu pot să mă încred pe deplin în Tine. TU ești bun cu mine!

Advertisements