… Apoi, vino şi urmează-Mă! Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot; căci era foarte bogat. Isus a văzut că s-a întristat ….
Luca 18, 22f

DomnulIsusChristos este numai atunci, împotrva Banilor și al Bogăției, dacă acesta desparte pe om de Dumnezeu și îi ia toată Puterea ca un Dumnezeu în Proprietate.
Dar noi să nu avem alți Dumnezei! De aceia este EL așa de ,,nemilostiv” cu acest Om.
EL vede această Legătură, Dependență, acest fals Dumnezeu și falsă Siguranță. EL știe, Bogăția desparte pe Om de Împărîția Cerurilor. EL știe, toate aceste Bogății sunt mai decompătimit, comparând acesta cu Bogăția Cerului.
De ce să piardă Omul Cerul, pentru câțiva Dollari? Pentru cîteva Hârtii sau Acțiuni?
EL știe, totul sau nimic. De aceia este EL atât de ,,nemilostiv” atât de tare,atât de, fără Compromise.
EL îl vede și îl iubește mult. Această Dragoste, Omul nu a suportat și a plecat de acolo supărat.
Eu personal, cred, că Duhul lui Dumnezeu a lucrat mai departe în Viața acestui Om. El va avea câteva Nopți nedormite, în care,  se luptă cu el însuși: Bogăție sau Împărăția lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu nu la lăsat în Liniște, pentru că Isus sa rugat pentru el. Până când acesta a cedat și Nădejdea sa în Bogății le-a predat. Totul a fost pentru el, fără Valoare, el vroia numai Pace și Bucuria lui Isus. Astfel sa reântors la Isus, la Prietenul Păcătoșilor. Isus deja la așteptat și la luat de Mână. Nu mai vroia să aibă Bogății și Bani, de acum sa îngrijit excelent,Tatăl Ceresc de el. Ce mare bucurie a avut, fără griji și bucuros!
Uneori ne este milă de unii Oameni. Nu putem înțelege că Dumnezeu atît de fără ,,Compromise, și nemilostiv și se poartă tare cu ei.”. Noi am vrea pe acești sărmani Oameni săi ajutăm, ca Lupta Spirituală a lor, să i le ușurăm și propunem unele Compromise. Dar cu acestea numai îngreunăm Munca lui Isus în Lupta Spiritului în acest Om. Noi să fim liniștiți, răbdători să așteptăm, dacă Duhul Domnului a început Lucrarea și acesta cu efect. Nouă nu ne este permis să scurtăm acest Proces!
Chiar dacă este o Naștere grea, noi nu avem voie să ne amestecăm! ( Dar desigur să Luptăm în Rugăciune pentru acest Suflet). Dumnezeu își va ajunge Ținta, dacă noi ne încredem în EL. EL vrea în total să facă Nou, EL vrea să ierte toate Păcatele, El vrea, să meargă, să reflecteze, până la Baza respectivă și să o ia în Proprietatea SA. Cine aici se va amesteca nu îi va merge bine.

TE rog DOamne, eu nu vreau să cad în Mâna TA! Iartă-mi TE rog Compătimirea falsă a mea, pecînd TU ești la Treabă. Ajută-mă TE rog, ca să mă încred mai mult în Tine, și să nu acționez singur! Mulțumesc, că TU cu Păcatul, Moartea și Satan nu faci Compromise! TU ești cu adevărat statornic și puternic, ca o Ancoră mă poți TU ține, pe cînd Valurile Mării se înfurie.

Advertisements