Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.
Iacob 5, 16

Dacă citim sau audem, atent unele Locuri Biblice, cea ce este răspândit prin unii Predicatori, omul gândește, toate sunt posibile. Dar sunt și Dezamăgiri programate.
Bineințeles că Dumnezeu poate totul, și noi ne putem ruga, de toate cea ce vrem, dacă noi și credem.
Și acum începe: Noi nu credem, pentru cea ce ne rugăm, sau ne convingem pe noi înșine; – dar acesta nu este Credința, pe care Domnul Isus Christos ne învață.
Dumnezeului toate sunt posibile, dar EL personal și-a așezat o Limită: EL nu poate minții, și EL nu poate, de la nimeni să oblige  una sau alta.
Pe când Cain vroia să-l omoare pe Abel, Dumnezeu nu sa amestecat între. Poate sau rugat Părinții, Adam și Eva, pentru Copii lor, dar totuși Cain și-a ucis Fratele Abel. Dumnezeu respectă Voia unui Om, chiar dacă multă suferință și răutate iese din ea.
Credința este așezată de Dumnezeu în Inimă. Este o  mică Plantă, care este tratată cu  Duioșie de Duhul Sfânt. Noi o putem întării sau suprima. Dar noi nu putem Părerea noastră să o schimbăm cu această Credință. Senzațiile noastre sunt omenești și nu este mereu cu Voia lui Dumnezeu sau Calea SA. Noi nu putem  sentimentele noastre să le comparăm, cu acele Dumnezeiești! Pe urmă am putea fii chiar foarte dezamăgiți.
Dacă noi ne rugăm numai pentru noi înșine, pentru Bunăstarea noastră, Lux și Comoditate, Dumnezeu nu prea le ascultă. Uneori EL vrea să ne răsfețe, dar desigur EL nu este Automat de Dorințe. Iacob nea spus foarte clar, ia citește Capitolul 4, 1- 10. ( Hai mai bine copiez eu aceste Versete:): De unde vin luptele şi certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre, cari se luptă în mădularele voastre? Voi poftiţi, şi nu aveţi; ucideţi, pizmuiţi, şi nu izbutiţi să căpătaţi; vă certaţi, şi vă luptaţi; şi nu aveţi, pentrucă nu cereţi. Sau cereţi şi nu căpătaţi, pentrucă cereţi rău, cu gînd să risipiţi în plăcerile voastre. Suflete prea curvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu. Credeţi că degeaba vorbeşte Scriptura? Duhul, pe care L -a pus Dumnezeu să locuiască în noi, ne vrea cu gelozie pentru Sine. Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare. De aceea zice Scriptura: ,,Dumnezeu stă împotriva celor mîndri, dar dă har celor smeriţi.„ Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi dela voi. Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi. Curăţiţi-vă mînile, păcătoşilor; curăţiţi-vă inima, oameni cu inima împărţită! Simţiţi-vă ticăloşia; tînguiţi-vă şi plîngeţi! Rîsul vostru să se prefacă în tînguire, şi bucuria voastră în întristare: Smeriţi-vă înaintea Domnului, şi El vă va înălţa.
Noi putem să ne rugăm mult pentru alți Oameni, ba chiar și postii, ca să se întoarcă la Isus. Dumnezeu răspunde asupra acestor rugăciuni, dar EL nu va forța pe nimeni la Pocăință. Voința Oamenilor, contează pentru EL.
Rugăciunile noastre să nu fie aplicate ca o Magie: Anumite rugăciun, aduc Succesul dorit. Sau: Noi repetăm Ruga noastră, până când, Îl înnervăm pe DOmnul șii va auzi și va face, cea ce noi dorim. Acum, nu mai există o mare diferență pentru Magie. – Bine e că Dumnezeu este atât de calm cu noi și nu imediat ne ceartă! Dar EL dorește mult, ca noi, să fim un pic mai copți. DOmnul Isus Christos să ne fie Împăratul Inimii, și noi avem nevoie să învățăm, ca Glasul Său să o diferim de la altele. Astfel putem noi să ne rugăm prin Voia SA și vom trăii Minuni în Rugăciune. EL Își iubește Copii Săi!!

Mulțumesc, Isuse,TU Locuiești în Inima mea! Cu TIne pot eu să vorbesc de toate, asupra Dorințelor mele și Cererilor mele, Durerile și Problemele mele. TU mă ajuți mereu. TU știi, cum vreu eu să spun. TU mă rectifici mereu plin de Dragoste și cu Calm. Și Rugămintea mea pentru alții le asculți, Și TU Lucrezi asupra lor și îi binecuvântezi. Ce bun ești TU! Un Dumnezeu plin de Dragoste și Calm!

Werbeanzeigen