Şi chiar dacă aş avea darul prorociei şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa, aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu sunt nimic. … Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândri.
1. Corinteni 13, 2.4

Isus este Dragoste. EL cu adevărat e îndelung răbdător și bun. Numai EL are toate Înțelepciunile și Cunoștiințele, și cu toate astea EL nu este mândru.
Dragostea caută mereu, ce ar putea iubii. De aceia a creat Dumnezeu pe Om: Ca EL pe Om să o poată iubii. Oamenii sunt Asemănarea SA, de aceia caută și ei ce ar putea iubii.
Acesta poate fii o Stare bolnăvicioasă, această Competență de Dragoste, dacă toate în Om se învârte numai în jurul său. Acesta din urmă desigur nu este Libertatea al Dragostei, cea ce Dumnezeu a gândit pentru noi.
Sunt Predicatori, Păstori, și Theologi, chiar și Laici, care iubesc Cunoștiințele. Ei citesc Biblia, ei și Studiază Interpretări, au un Cap plin de bune, corecte Interpretări. Dar ei lupta pentru Adevăr, sau pun Cunoștiințele lor, mai presus, ca și Cunoștiințele altora; – dar Dragostea nu se umflă de mândrie, și nu pizmuiește,. Mai frumos ar fii dacă Creștinii sa-r reîntoarce din nou la DOmnul Isus Christos și Cunoștințele lor smerit și plină de bunătate, lar folosi așa după cum ar face, Christos. Așa sunt ei de fapt numai Descurajatori al Evangheliei.
Pe de altă parte, Isus cunoaște totul și are toată Știința, el nu asuprește pe nimeni, EL nu se mândrește nu se laudă cu astea.
În Versetul 9 explică Isus, că tote Cunoștiințele noastre sunnt: ,,Căci cunoaştem în parte şi prorocim în parte” ea este mereu limitată, chiar să se audă ele ca și prea înțelepte. De aceia să nu ne bazăm nicicând pe Cunoștiițele noastre.
Numai dacă Dragostea, pe care DOmnul Isus CHristos o are pentru noi, ne va cuprinde, vom putea fii persoane care iubesc. Apoi vom fii încetul cu încetul, formați asupra Chipului Său. Atunci se zdrobesc Zeii falși în noi, Egoismul, Fixarea pe un Hobby, Dragostea asupra unei Câini, Dependențele și Autosatisfacțiile și multe altele. Astfel devenim noi Liberi. Apoi suntem în stare, fără Probleme să ne smerim, să devenim răbdători, buni, prietenoși ….

Mulțumesc, Tată Ceresc în DOmnul Isus Christos, TU mă iubești! TU mai creat, pentru că mă iubești, și mai mult, TU ma-i vrut pe mine! Chiar această Cunoștiință îmi este atât de minunată și preaînaltă, eu nu o pot înțelege. Dar eu primesc Dragostea TA și mă scald în ea. TU ești Tatăl meu, și eu sunt Copilul Tău!

Werbeanzeigen