Isus le -a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat, şi să nu se lase.
Luca 18, 1

Isus le -a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat, şi să nu se lase.
El le -a zis: ,,Într’o cetate era un judecător, care de Dumnezeu nu se temea şi de oameni nu se ruşina. În cetatea aceea era şi o văduvă, care venea des la el, şi -i zicea: ,Fă-mi dreptate în cearta cu pîrîşul meu.` Multă vreme n’a voit să -i facă dreptate. Dar în urmă, şi -a zis: ,Măcar că de Dumnezeu nu mă tem şi de oameni nu mă ruşinez,
totuş, pentru că văduva aceasta mă tot necăjeşte, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul.` Domnul a adăogat: ,Auziţi ce zice judecătrul nedrept?
Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui, cari strigă zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de ei? Vă spun că le va face dreptate în curînd. Dar cînd va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pămînt?
(Versetele 2-8)

Noi toți cunoaștem astea: Noi ne rugăm, uneori Ani în șir, pentru o oarecare Treabă, dar nu se întâmplă nimic. Cum se poate, astea explica?
Rezolvare stă în ultimele Cuvinte de mai sus: Va găsi oare DOmnul Isus Christos Credință în noi??
Nu Credința, pe care Dumnezeu o face în noi. Nu Credința, pe care Dumnezeu vrea să ne prescrie, cea ce are EL de făcut, cum și când are de făcut, sau Dumnezeu vrea ceva să convingă. Multe Vorbe nu ajută mult.
Este Credința în Isus, Încredințarea în Persoana SA. Dumnezeu reacționează imediat la Rugăciunile noastre, la acele ce în Credința în EL, vor fii reportate. EL nu reacționează la Formule, pioase Cuvinte, Convingătoare, Plângeri și Văietări. Numai asupra Credinței va Lucra EL.
Iosif a stat mult în Închisoare, până când Dumnezeu la scos de acolo; – dar acolo a devenit el un alt Om. Moise a Păstorit 40 de Ani Oiile, înainte ca Dumnezeu să-l trimită. Israelul se învârtea ca. 38 de Ani în Pustie, în Jurul unei Munte, înainte ca să fie copt pentru Canaan. Pavel a fost și el 10 Ani în Pustia Arabică. Isus a fost de 30 de Ani, înainte ca să facă prima Minune.
Timpurile Dumnezeești sunt mereu perfecte, dar oare credem noi în EL? EL are minunate Soluții, așa după cum a fost în trecut, cazul de la Marea Roșie, pe care EL simplu, a despărțit-o în două. Credem noi în EL?
Lui îi place dacă noi statornici ne rugăm pentru ceva, Încredințați pe Promisiunilor Sale și Îl ascultăm. Lui îi place, dacă noi mereu repetăm,că noi ne încredem în EL și ne bazăm pe EL.
EL este prezent, acolo unde, Copii Săi cu sinceritate strigă la EL și se bazează pe EL. EL are Soluții, pe care noi nicicând nu ne-am putea imagina. EL are Planul Timpurilor, pe care noi nu putem înțelege. Dar EL este Tatăl, care Își iubește Copii Săi!

Mulțumesc, Isuse Drag! TU Ne-ai explicat bine despre Tatăl și noi Îl putem înțelege. TU ai eliberat Intrarea la Tronul Harului. Dăruiește-ne mai multă Credință, mai multă Încredere în Tată nostru Ceresc!!

Werbeanzeigen