Rugaţi-vă neîncetat. Mulţămiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi. Nu stingeţi Duhul. Nu dispreţuiţi proorociile. Ci cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun. Feriţi-vă de orice se pare rău.
1. Tesaloniceni 5, 17-22

Dumnezeu vorbește și azi, pentru Oameni, prin Vorbiri Profetice. EL nu sa schimbat.
Pentru fiecare Timp, în Vechiul și în Noul Testament și având toată Istoria Bisericii, a vorbit cu Cuvinte Profetice. De ce ar fii să fie azi altfel?
La Rusalii pe cînd Duhul Sfânt sa revărsat pe Ucenici, au început să vorbească în alte Limbi, cea ce pentru ei personal a fost ceva străin.Vizitatorii Templului din toată Lumea, puteau să înțeleagă în Limba lor Maternă, precum Ucenicii au Lăudat și Slăvit pe Dumnezeu. Dumnezeu a dat Darul Vorbirii în Limbi Străine și Înțelesul lor.
Odată am Cântat o Cântare în Adunare cu ceialalți, dar eu nu cunoșteam Textul, de aceia am cîntat-o în Limba mea de Rugăciune. Femeia de pe lângă mine ma ascultat cu mare Atenție. Ea a înțeles! Ea a înțeles că eu ma-m rugat pentru cineva, dar nu a vrut clar să-mi spună. Poate a fost asta o Rugăciune pentru ea?
Dumnezeu folosește acest Dar, ca să vorbească cu Poporul Său. Să o folosim, să fim mai curajoși!
Mie m i-a folosit, pe când Oameni străini exact pentru Problemele mele sau rugat și Părerea lui Dumnezeu au spus, cu totul că ei nu știau nimic despre întâmplări.
Uneori observ, ce are Dumnezeu pe Inimă și încerc, să le explic Oamenilor prin Cuvintele mele. Deseori mi-a fost astea de un mare Ajutor. Să cerem, să pretindem și mai intensiv acest Dar, pentru că pentru noi este un mare Ajutor!!
Uneori deci, unul are o „profeție” un Om, cea ce are el în Inima sa. Compasiunea trece prin el. Deci omul trebuie să facă diferența între ce a ce Dumnezeu are în Inimă, și cea ce vine din Inima Omenească. Uneori din păcate, un Profet vrea să domnească și pe altul să-l influențeze. Astfel el are mare nevoie, de o Conducre cu Înțelepciune, ca să poată diferii una de cealaltă, și noi avem Darul de a Diferii Duhurile ca Ajutor.
Dumnezeu spune, că un Lucru să aibă 2 sau 3 Martori. Pentru o Decizie cuprinzătoare să nu ne lăsăm pe unele Vorbe Profetice, ci să ne așteptăm pe mai multe cu aceași înțeles.
Și dacă Cuvântul, unuia i se spune, de nu îl are în Inimă, deseori se întâmplă să o uităm.
Vorbirile Profetice est un mare Ajutor, dar necesită puțină Însoțire și multă Smerenie, ca să nu își creeze Daune.
Dumnezeu vorbește! Vrem noi Să-i fim un Canal de a Vorbii? Vrem noi să ascultăm, dacă EL vorbește? În Liniște le vom învăța.

Mulțumesc Isuse Drag! TU nu ne lași aici pe Pământ singuri, ci vorbești cu noi, ne Îmbărbătezi, ne dai Inicații, Credincioșie și Putere. DOamne, revarsă Duhul Tău peste noi, ca noi toate vorbirile profetice să le putem vorbii!! Și curăță Poporul Tău, ca și noi să TE putem asculta!!

Compară. Părerea lui Pavel în 1. Corinteni 14, 1-5 (Extras)
Urmăriţi dragostea. Umblaţi şi după darurile duhovniceşti, dar mai ales să proorociţi. În adevăr, cine vorbeşte în altă limbă, nu vorbeşte oamenilor, ci lui Dumnezeu; căci nimeni nu -l înţelege, şi, cu duhul, el spune taine. Cine prooroceşte, dimpotrivă, vorbeşte oamenilor, spre zidire, sfătuire şi mîngîiere. Cine vorbeşte în altă limbă, se zideşte pe sine însuş; dar cine prooroceşte, zideşte sufleteşte Biserica. Aş dori ca toţi să vorbiţi în alte limbi, dar mai ales să proorociţi. Cine prooroceşte, este mai mare decît cine vorbeşte în alte limbi; afară numai dacă tîlmăceşte aceste limbi, pentruca să capete Biserica zidire sufletească.

Werbeanzeigen