Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvîntul lui Dumneze.
Evrei 11, 3

Capitolul 11. din Scrisoarea către Evrei, este o minunată Listare despre Sfinții Dumnezeești. Avraam, David, Daniel, Ieremia, în Testamentul Vechi și Zaharia, Simon,Hannah, Maria, Petru, Pavel, Ioan în noul Testament, apoi cei Mari în Istoria Bisericii al DOmnului Isus Christos: Augustin, Francis, Martin Luther, John Wesley, Hudson Taylor, Billy Graham, Mama Thereza …. Sunt mulți, care Căile lor au avut-o cu Dumnezeu, și acum au finalizat totul și sunt  în Ceruri!
Ei sunt pentru noi minunate Modele, care noi dorim să le continuăm. Ei ne stimulează, în Credință ca să mergem mereu înainte.
Ei sunt Sfinții DOmnului, și acum stau înaintea Tronului Său, și se Închină Lui. Ei sunt ca și Isus, smeriți, și nu își doresc Onoare; – ei și-au făcut doar Datoria, spun ei. Ei dau Slavă numai Lui Isus, Acelui Mântuitor, Împărat, Salvator și Fiu al lui Dumnezeu. Ei nu vor să li se dea lor vre-o închinare, pentru că ei vor toată Onoarea să fie dată numai, DOmnului Isus Christos. Ei nu vor să fie Mijlocitori, pentru că Isus este ACEL Mijlocitor, care șade în Dreapta Tatălui și intervine pentru noi. Ei știu: Isus este totul, de cea ce noi, avem nevoie. Mai mult nu e necesar. Ei sunt Salvatorului lor foarte mulțumitori!
Acești Sfinți Dumnezeești ne fac Curaj, ca să preluăm Lucruri care ni se pare pentru noi cam grele și mari. Aici este unul care a început o Lucrare mare de Ajutor, cu Pași mici, al Credinței, care cresc mereu și mereu.
Aici e altul, care este chemat să meargă în Africa. Iar altul, care fără Societate Misionară merge în Jungla Sudamericană. Sau Mama, care ține Ora Copiilor în Locuința ei și schimbă Vieți. …. Lista este lungă. Să ai Curaj, începe ca Viziunea să o pui în Practică, cea ce Tu ai primit! Așează-ți Viața in acest Vis! Dar mereu în Încredințare în DOmnul și fiecare Pas numai cu EL împreună. Astfel devine omul un Erou al Credinței.
Secțiunea se încheie cu Capitolul 12, Versetul 1: Şi noi, dar, fiindcă sîntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice pedică, şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne, şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvîrşirea credinţei noastre, adică la Isus ….
Dacă asta nu ne este un stimulent pentru noi!

Oh Isuse, eu mă gândesc la Comoditatea mea! TU mi-ai așezat unele Lucruri în Inimă, care aproape că sunt vărsate. TE rog, eu vreau nou Curaj ca acestea să le iau în Primire, și cu Ajutorul Tău vor funcționa! Da DOamne, eu Îți aparțin și vreau să merg pe Calea TA. Amin.

Werbeanzeigen