Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: Iată, mă voi îngriji Eu însumi de oile Mele, şi le voi cerceta! Voi căuta pe cea perdută, voi aduce înapoi pe cea rătăcită, voi lega pe cea rănită, şi voi întări pe cea slabă. Dar voi păzi pe cele grase şi pline de vlagă: vreau să le pasc cum se cade.
Ezechiel 34, 11.16

Dumnezeu vorbește despre Turma, Oilor Sale. EL are numai Gânduri bune pentru ele. EL este Păstorul cel bun, care îi duce la Pășuni verzi. EL are grijă și de Locul de Odihnă, la Ape, după cum este scris în Psalmul 23. EL nu îngăduie ca cineva să rabde foame sau sete!
Sunt Păstori buni, care se îngrijesc de Oile Dumnezeului. Ele înfloresc și se întăresc. Oile  sunt bine îngrjiți. Și acei care stau la Margine, se îngrijește Dumnezeu prin Mesagerii Lui.
Uneori sunt Părinți de unul singur; Mamă sau Tată, care trebuie să Lucreze, puți cam limitat pot venii la Adunare. Dumnezeu aceste Stări le cunoaște și se îngrijește cumva de o Ajutoare/Ajutori, în așa fel ca și aceștia să mai poată venii la Biserică. Nimeni nu este dezapreciat de EL și nici considereat ca nefolositor. Dragostea este Banda care, poartă totul.
Dumnezeu caută Păstori, după Plăcerea Inimii Sale. EL vrea să le dea Autoritate, Înțelepciune, și Milostenie pentru Conducerea Turmei Sale. Ei sunt nevoiți să trăiască Dependenți de EL, pentru că altfel, se rătăcesc, el și toată Turma.
EL cunoaște Oile, care sunt risipiți și trăiesc singuratici, care nu au o Biserică Vie și sunt izolați. EL vrea să le dea Prieteni și Frați, ca să aibă Părtășie, EL vrea să rupă cu singurătatea; – pregătește-te!
EL vrea o Generație cu Pastori noi pe care să-i pregătească, și să-i trimită, cei care se încred în EL și aleargă cu EL. Păstori după Dorința Inimii Sale, care nu se gîndesc numai la ei înșiși. Prin ei vrea EL Biserica și Împărăția lui Dumnezeu să o Construiască. Va fii Glorios!
EL este Dumnezeul, care vizibil va fii în Mijlocul Turmei Sale. Mângâiere și Milostenie izvorește de la Tronul Său, Tărie și Putere iese de la EL. Și Biserica Cântă spre Slava DOmnului, tare și din toată Inima. Slăvit să fie DOmnul Isus Christos, Împăratul, care revine curând!!

Mulțumesc Tată Ceresc în DOmnul Isus Christos, pentru Gândurile Planurile Tale bune! Mulțumesc că TU nu ne lași de unul singur! Mulțumesc, noi putem conta pe Tine! Da DOmne, noi căutăm Prezența TA și vrem Să-ți fim Ascultători. TU ai pentru noi fiecare o cale de Rezolvare; pentru cei Singuratici, pentru cei Strămutați, de cei Slabi, de cei Puternici și Îngâmfați, de cei Blânzi, Liniștiți, Răbdători …. la toți TE gîndești și știi, ce este mai bine pentru ei. Mulțumesc!!

Werbeanzeigen