Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri,
se va ruga, şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate dela căile lui rele,
îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi -i voi tămădui ţara
2. Cronici 7, 14

Starea Creștinismului este deseori, o Stare mizerabilă, și fiecare Creștin are multe Probleme de rezolvat. Nu avem nevoie să discutăm mult despre asta. Dumnezeu ne arată aici Calea de ieșire din această Criză.
Cheia este, cuvântul Smerenie. Ioan Botezătorul, a înțeles acesta. EL spune: EL trebuie să crească; eu trebuie să mă micșorez. EL nu a apreciat calitate la cele din afară, pentru că nu se ocupa, cum lau considerat Oamenii. Numai Judecata Domnezeiască ia fost lui important. El a trăit în Pustie, fără nici un Lux, ca să poată concentra numai la Dumnezeu și să poată vorbi cu EL. Astfel Dumnezeu la onorat și la făcut de-o seamă cu Profetul Ilie.
De DOmnul Isus Christos Isaia scrie: ,, El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un Lăstar care iese dintr’un pămînt uscat. N’avea nici frumuseţă, nici strălucire ca să ne atragă privirile, şi înfăţişarea Lui n’avea nimic care să ne placă. Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi obicinuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit că îţi întorceai faţa dela El, şi noi nu L-am băgat în seamă.”
Să fim noi în total dependenți de Dumnezeu. Puterea noastră proprie și Înțelepciunea să le depunem și să recunoaștem: EL este Sursa tuturor Puterilor și al Înțelepciunii. Uneori ne face Dumnezeu să fim mici. EL ne ia Puterile, trimite Boli, Suferințe și Slăbiciuni. Apoi EL spune: Puterea Mea să fie în cel Slab!
Uneori, chiar ne lasă să cădem în Păcat. Astfel zdruncină EL, aroganța spirituală a noastră. Se scoală omul dimineața, și Dumnezeu îi arată, ce de nevrednic și om rău poate fii! Înfricoșător, acest Adevăr să o vezi în Ochi. Dar EL vorbește mai departe: Numai EU, EU de unul singur pot să te fac sfânt și curat. Rămâne în Mine și EU voi trăii în tine.
Cam așa ne Smerește Dumnezeu, ca noi Să creștem în EL. EL este Ținta Vieții noastre și EL ne curăță de toate cele de mâna a doua. Școala Smereniei nu este ușoară, ea zgîrie mult la Mândria și Încredera noastră de sine. Și totuși este necesar, ca prin astea, EL de unul singur să Primească Slava. Este necesar, ca noi să învățăm să înțelegem, ca Să-l căutăm din toată Inima și numai în EL să căutăm Mîntuirea noastră. EL vrea să ne fie totul.

Mulțumesc Tată, Țintele și Căile Tale îmi sunt bune! Pot să mă încredințezi asupra lor. Chiar dacă este grea, TU ești prezent. Ajutămă, să trec prin Școala Smereniei! DOmnul Isus Christos a fost smerit. Moise a fost, Ioan și Pavel. Da, DOamne, vreau și eu. Ia TE rog Mîndria mea și Încrederea mea de sine și fă ca să fiu dependent de Tine!

Werbeanzeigen