Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare
o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.
Filipeni 1, 6

Uneori ne cuprinde unele Îndoieli, dacă noi suntem chiar primiți de Dumnezeu, dacă suntem Creștini cu adevărat. Aceste Timpuri sunt rele, plin de auto-chin, auto-culpabilizare și plin cu Sentimente dezastruoase. Deseori merge totul îndoit, și nu mai vedem Binecuvântarea lui Dumnezeu în Viețile noastre. Și uneori dorim să ne aruncăm Credința peste Bord  și să lăsăm cu adevărat să plece cu mulțimea.
Dar Dumnezeu nu se va liniștii. EL a început Lucrarea Bună în noi, și EL o va îndeplinii! Noi, să ne uităm mai bine , la propria noastră de Incapabilitate, și mai bine la Milostenia lui Dumnezeu. Îndoielile noastre se justifică deseori cu Incapacitatea noastră. Și este așa: Noi nu avem absolut nimic Bun, cu care să ne prezentăm în fața DOmnului.
Dar totuși: EL este Dumnezeul Milosteniei!
Până când Duhul lui Dumnezeu este în Lucrare în noi și EL ne atrage în Apropierea SA, nu este târziu. Pentru că EL mai are Nădejde pentru noi! Așadar, ar fii mai bine ca Îndoielile și Acuzațiile și acest Nu-Înțeleg total în Mâna Dumnezeului nostru să le așezăm și să apelăm la Cuvântul Său: EL este credincios, chiar dacă eu nu sunt. EL va determina Lucrarea SA, în mine, chiar dacă eu uneori am Îndoieli. EL e cu mult mai mare ca mine!
DOmnul Isus Hristos a vorbit despre Oaia, care de unul singur a plecat și a părăsit Turma. Sa rătăcit în jur, până când a fost prins de Spini. Astfel a fost deținut și sa plâns supărat pentru el însuș. Nu mai era Nădejde! Dar Bunul Păstor la avut pe Oița SA mereu în Vedere; – EL a știut, pe unde era și cum ia mers. Astfel sa pregătit să caute Oița SA, la găsit, la eliberat, la luat în Brațe și la readus Acasă.
Da, Isus nu ne lasă singuri. EL spune: Nimeni nu-i poate smulge din Mâna mea. EL nu va accepta ca inamicul să învingă, la nici un Om. Ai început tu să mergi cu DOmnul, EL își va Termina Lucrarea în tine, să fie clar.

DOamne Isuse, noi venim la Tine, pentru că TU ești Cuvântul Vieții. Eu nu pot să arăt nimic, și de aceia eu apelez la Milostenia TA. Mă predau pe deplin în Mânurile Tale puternice. TU ești Păstorul cel Bun!

Werbeanzeigen