Ascultarea Rugăciunii – 10.1.2018

Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da.
Ioan 15, 7

În Noul Testament sunt multe Promisiuni, că Dumnezeu ne asculă Rugăciuniile. Mai cu seamă sunt aceștia, în legătură …. ce credeți voi. Să ți se îndeplinească după Credința ta. Ascultare de Rugăciune și Credința sunt mereu împreună fără despărțire.
Nouă ne este necesar, să vedem, toate Locurile Biblice și Declarațiile lui Isus prin Ascultarea de Rugăciuni, ca nu cumva să cădem în îndoială. Ce de des spun unii: Ce de des ma-m Rugat prin Lacrimi, ma-m forțat să cred, totuși EL nu ma ascultat.
Sau în altă formă: Dacă tu crezi,că Dumnezeu te va face Sănătos, tu ești deja vindecat. Dacă tu crezi că Dumnezeu îți va da Bani, Succes și Binestare, vei primi tu astea cu Siguranță. Și omul apelează la unele Exemple. Totuși rămâne Simțul de Eșec la urmă; – eu nu am crezut suficient.
Dar nu este atât de simplu. În primul rând Credința, nouă înșine, nu o putem crea. Putem noi să ne forțăm; rămâne numai un Mie-însumi-convingere, până când omul împotrivă la toate Vedeniile și Glasurile în el însuși sa autoconvins.
La altul dar, Credința este un Dar al Duhului Sfânt. Numai EL poate să lucreze Credința în noi, de care avem nevoie, pentru Ascultarea Rugăciunii, pentru că EL este una cu Dumnezeu.
Și al Treilea: Mulți se împotrivesc Dumnezeului și vreau în Rugăciunile lor să forțeze și să lupte, să primească ceva. Parcă Dumnezeu ar fii zgârcit, și omul e nevoit Să-l înnerveze, ca insfârșit EL să facă pe placul nostru. Adevărată Chestii Copilărești.
Isus spune: Nouă ne este necesar să fim una cu EL, și Cuvintele Sale să rămână în noi. Astfel vom reuși să vedem Minuni.
Să rămâi in interiorul tău în Părtășie și Legătură cu Domnul, ca EL să poată vorbii cu tine. Astfel vei știi, care este Voința SA și tu poți să te rogi încredințat (Duhul Sfânt va lucra această Credință în tine).
Voia SA să se întâmple nu al nostru!!
Mulți doresc numai unele Lucruri de la Isus, dar nu pe EL însuși. Dar EL astea le ignoră. EL așteaptă, până când, în noi, Credința va devenii Adultă.

Mulțumesc, Isus al meu. În Tine sunt eu asigurat, și eu am o mare Seninătate. Dacă TU vorbești cu mine, TE pot ruga, Ție Să-ți mulțumesc, pot Crede și pot vedea Minuni, cea ce este Lucrarea TA. TU ești o Măreție Dumnezeiască!!

Advertisements

Poruncile lui Isus – 9.1.2018

Voi pune Duhul Meu în voi şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele, şi să păziţi, şi să împliniţi legile Mele.
Eziechiel 36, 27

Acesta este întradevăr o Știre bună pentru mine. Atât de mult ma-m forțat, să îndeplinesc Poruncile lui Isus. Păcatele Brutale, puteam să le evit, furtul, minciuna, omorul etc. Dar Isus în Predica SA de pe Munte aceste Porunci le-a întărit: Dacă cineva numai gândește că altul ar fii un Idiot, acesta este considerat ca și un Criminal …. Dacă cineva nu se uită cum se cuvine la o Femeie, este considerat ca și Adulter …. oh, nicidecum nu puteam să fiu cu Conștiița înpăcată. Apoi au mai venit Poruncile din Noul Testament: Un Creștin să fie bucuros, mulțumitor, plin de Pace, Răbdare, Blândețe …. apoi mai târziu mi-a fost clar, eu sunt numai un Eșec, nu un Sfânt. Cum ma-m zbătut eu, cum ma mustrat Conștiița! – și totuși Poruncile nu am reușit să le îndeplinesc. Ce bine, că Isus mereu mă Ierta și m-a îmbărbătat.
Dar a venit Puterea Duhului Sfânt în mine. Astfel ma-m bucurat, am fost mulțumitor, mi-a făcut plăcere să mă rog, și să citesc Biblia … a devenit totul foarte simplu. Puteam să cred! – cea ce înainte îmi părea greu, de acum puteam să primesc asupra mea Iertarea, Dragostea lui Dumnezeu, Îndoielile au dispărut! Ce fel de minunată Eliberare!
Numai astfel este posibil: Numai Dumnezeu poate să îndeplinească în mine cea ce EL așteaptă de la mine. Și numai acesta aduce Libertatea Credinței.
Ce bun este El cu mine! De acum pot eu mereu să dicut cu EL, fără vre-o îndoială a Conștiinței, fără da sau dar, nimic nu mă mai desparte de EL.
Ce bun este pentru mine Salvarea Dumnezeiască! În Mâna SA sunt eu în deplină siguranță.
Eu nici acum nu sunt un Sfânt. Dar eu cred în Iertarea SA! Și pot în fiecare Dimineață să fiu bucuros și mulțumitor și să încep Ziua. EL a devenit Prietenul meu, un Tată plin de Dragoste, Popularitate, Îmbărbătare, Ajutor și Salvator.
Deacum pot să trăiesc pentru EL. Pentru că prima oară EL ma iubit, și EL a îndeplinit totul în mine, cea ce a fost necesar, să slujesc Lui. EL este vrednic, să trăiesc pentru EL.

Mulțumesc, Isuse! TU ai eliberat Calea spre Dumnezeu! Deacum trăiesc în Dumnezeu și EL în mine. Acesta îmi face bine! Eu vreau să fiu complet al Tău, și eu doresc Să te am mereu în Inimă!

Rugăciunea Tare sau în liniște – 8.1.2018

Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare.
Luca 17, 15

Noi nu putem Gândurile a altor Oameni să le auzim, nici să le vedem, și nimeni nu poate Gândurile noastre să le cunoască. Nici Inamicul nu poate citi Gândurile noastre.
Altul, și Inamicul numai poate să presupună, ce noi gândim. Și prin Cuvintele noastre și prin Faptele sau după Formarea Feței noastre presupun ce se petrece în noi.
Noi înșine nu putem știi mereu ce se petrece în noi. Gândurile noastre, nu sunt așa konkrete ca și Cuvintele, mai multe sunt neclare, necoapte. Dacă noi le rezumăm în Cuvinte, trebuie să concentrăm asupra lor.
Unicul, Dumnezeu pătrunde în adâncul Inimii mele, unde Simt și Gândesc. Nimic nu e ascuns înaintea Măriei Sale!
De aceia aude EL Suspinul meu în liniște și Dorința Inimii mele. EL vede dacă eu Îi sunt Mulțumitor sau eu Îl necăjesc. EL știe totul.
Sunt vremuri rele, pe când noi nu suntem în stare să ne rugăm; – și totuși aude Dumnezeu Suspinul nostru. Sunt timpuri de deplină Bucurie, pe care noi nu le putem cuprinde în Cuvinte; și Dumnezeu se bucură cu noi.
Rugăciunea în liniște are Dreptul ei, de exemplu dacă eu sunt în Compania unora și eu pentru acești Oameni mă rog. Sau dacă eu merg la plimbare și eu comunic cu Domnul în liniște. Atunci poate EL să Vorbească cu Gândurile mele.
Dar eu am observat o Diferență, dacă eu mă rog pentru ceva în liniște. În mine se petrece altfel, dacă eu încep, să mă rog tare. Eu simt Apropierea lui Dumnezeu cu mult mai tare, observ mai multă Împuternicire în Rugăciune. Și eu devin sigur Victorios.
Dacă asta depinde și de faptul că și Universul Invizibil asccultă? Proslăvirea lui Dumnezeu este mereu Groaznic pentru Inamic, el este nevoit să fugă. Cum ar putea un Duh rău să mă asculte, dacă eu numai în liniște mă rog să dispară? Nu aude de loc!
Și Slăvirea lui Dumnezeu în această Lume este foarte importantă, ca Răul să fie învinsă. Dacă noi cu voce tare Lăudăm pe Domnul, vin Îngerii și vor cânta cu noi. Răul este nevoit să se sustragă. Este o Proclamație de Victorie Dumnezeiască peste cel Rău. Este o Armă puternică în Gura noastră: Slăvirea lui Dumnezeu. De aceia este scrisă în Psalmul 149, 6: Laudele lui Dumnezeu să fie în gura lor, şi sabia cu două tăişuri, în mâna lor,

Mulțumesc, Isus al meu! TU mă cunoști prin și prin. TU cunoști Gândurile mele și Simțurile mele, cercetezi adâncul Adânc în mine. Toate sunt clar și deschise înaintea TA. Și eu vreau să TE Laud cu Voce tare, să audă toți: TU ești Mântuitorul, TU ești Eliberatorul, Salvatorul, TU ești Ajutorul meu și Prietenul meu! TU ești Domnul, care totul guvernezi minunat!!

Atențiune! – 7.1.2018

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi,
nu se opreşte pe calea celor păcătoşi
şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori!
Pslam 1, 1

Un Anunț clar pentru tot Psalmul. Vrei Tu să-ți meargă bine atunci ascultă de EL!
Totul începe cu ceva mic. Omul aude ce spune și gândește altul. Omul nu știe dacă e drept în fața Domnului, dar este așa cumva interesant. Apoi începe omul să cugete asupra, și gunoaiele mentale se instalează în Creier. Nu durează mult, și omul începe să discute despre, apoi să și acționeze, și nu mai e greu, Punctul de vedere Divină să o neglijeze. Omul și-a construit Cuib de Cuc în Cap! Puțin mai departe, și omul îi aude pe acei care, despre Dumnezeu și Tradițiunile Lui vorbesc spurcat. Azi totul parcurge altfel, mult mai modern, mai liberal, liber, și deschis ….
Dar Filozofiile moderne și Vizualizările în consecință sunt numai superficiale lângă Reprezentările de Armonie al lui Dumnezeu. Din Teoriile noi, un exemplu ar fii despre Sexualitate. Noi nu vrem să facem ca ei, pentru că sunt în întregime , împotriva Gândurilor Dumnezeești și Ideile Lui. Păcatul este și rămâne Păcat, – chiar dacă de mulți Filozofi sunt categorizate ca bune. Dar acestea sunt numai Teorii, Idei, Teze! Cuvântul lui Dumnezeu spune: Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor!
Totul începe cu ceva mic. Păstreazăți deci Gândurile curat! Fii Atent, ce vezi, ce citești, la ce te uiți, chiar și în Ilustrate! Omul primește ușor un aspect total despre Lume.
Fii atent ce auzi cu Urechile!
Și fii Atent la Contactele tale. Isus Christos nu vrea să ne scoată din Lume. EL a fost cu plăcere la Nunți, și Farizeii lau numit Mâncător și Băutor, EL avea ca Prieteni pe Vameși ( Înșelători, Amăgitori) și Prostituitele. Dar avea să țină Distanța. Ei nu au reușit Să-l influențeze, dar EL avea asupra lor. Noi să fim Martorii Lui pe când suntem împreună cu Prieteni, Neamuri, Colegi. Dar noi nu alergăm și nu urlăm împreună cu Lupii!
EL este prezent, care lipsurile noastre cu Partenerul de Convorbire le completează; acel ce ne este atât de aproape, precum sunt posibilitățiile, acel ce ne înțelege; acel care Singurătatea o face să dispară. Noi vrem Să-i fim al Lui din toată Inima, care atât de minunat ne îngrijește și care are toată Înplinitatea pentru noi! Din ce de multă Dezamăgiri, ne putem păstra, astefel!

Mulțumesc, Doamne! La Tine este Bucuria, Pacea, și nu există Singurătate. Cu Tine pot eu să trăiesc, chiar dacă nu am Prieteni. Cu Tine pot eu să devin statornic și îmi găsesc Locul potrivit. Tari ca Stâncile îi faci TU pe ai Tăi.

El Trebuie să crească – 6.1.2018

Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micşorez.
Ioan 3, 30

Așa vorbește Ioan Botezătorul despre Isus. EL trebuie să crească mereu, în mine, în tine, și în jurul nostru. Peste tot este necesar ca EL să fie văzut.
Eu să mă micșorez. Ioan avea multă experiență in cea ce privește Smerenia. El a cunoscut, vechiul, grasul, bine alimentatul Eu, care mereu urlă: Cineva mi-a făcut durere! Grasul Eu să gândește numai la el însuși. Sensibilul Eu, care nu vrea să se predea, vrea Adevărul său, fără Compromise, el vrea Nevoia sa să fie cunoscută și vrea Autocompătimire …. Vechiul Eu trebuie neaparat îndepărtat, nu numai să fie mai mic ci total. Ea trebuie să moară, ca Domnul Isus să poată Trăi în Vieți.
Ioan spune, că el se bucură dacă Domnul Isus are succese la Oameni, aceia, care vin la EL.
Da, spune el, eu (Ioan)sunt numai Prietenul Miresei. Și mă bucur mult pentru EL.
Și în Biserici există multă Invidie. Dacă unul are mai mult ,,Succes” ca altul, începe repede zvonurile rele. Dacă unul are mai multă Binecuvântare, caută omul greșelile acestuia, și le și găsește repede. Și în loc să asculte el de Dumnezeu, el îl spurcă pe acel care ascultă de Domnul…
Isus să fie mare în mine. Isus să fie mare în împrejurul meu. Eu mă bucur dacă prin Umblarea mea și prin Vorbirea mea El va fii Preaînnălțat. De aceia vreu eu să mă aplec jos după Mizerii și să mă smeresc, ca EL să aibă un Spațiu curat. De aceia vreau eu să fiu de folos Fraților mei, să le torn câte un Ceai, să pregătesc Apă caldă, și să nu stau Mândru, răsfoind Biblia mea. De aceia vreau eu ca să dau Mâna cu cel mai mic Frate, și să-i doresc din toată Inima, toate cele bune. Duhul Lui Isus, Smerenia, Prietenia, Blândețea face toate astea posibil.Eu nu mai vreau Viața mea din înainte, care la-m trăit numai pentru mine. Eu vreau să trăiesc pentru Isus, pentru că EL, atât de mult mă iubește.

Da, Isus al meu, numai pentru Tine vreau eu să trăiesc. Numai Ție îți aparține tot Corpul meu și fiecare Gând. Totul să fie verificat și curățit prin Tine. Pentrucă TU mă iubești atât de mult. TU te îngijești de mine, mă aperi,îmi ești mereu în apropiere, și îmi umpli Inima mea zdruncinată cu Pacea TA Cerească. Mulțumesc!!

O Inimă și un Suflet – 5.1.2018

Mulţimea celor ce crezuseră era o inimă şi un suflet.
Faptele Apostolilor 4, 32

Da, astfel de Părtășie ne dorim noi! Dacă noi toți suntem una, o Inimă și un Suflet, fiecare se gândește la altul, și îi dorește din Inimă numai Bine … oh, atunci ne simțim noi îndepliniți! Dacă avem nevoie de Ajutor, e cineva prezent, dacă suntem singuratici, e totuși cineva, dacă se ivesc Probleme, ne ascultă cineva, dacă ne bucurăm, se bucură toți împreună …apoi acesta e ca în Paradis!
Domnul Isus dorește un astfel de Părtășie în Adunările noastre. EL cunoaște Problemele noastre: Eul nostru bine Alimentat tulbură Comunitatea.
Inamicul încearcă cu toate șiretlicurile sale să ne împiedice. EL prezintă toate posibilitățiile de care avem nevoie neaparat; – ,, fără de astea nu poate omul să aibă succese”. El ne arată greșelile altuia cu o Lupă de mărire, și că noi suntem Îngeri față de ei. El ne arată Problemele noastre, cu care noi ne ocupăm. El ne face sensibili, și noi ne simțim striviți, jigniți, singuratici, tratați pe nedrept.
Da, inamicul alimentează Eul nostru îngrășat, prin care noi suntem numai cu noi în persoană preocupați, și astfel Comunitatea nu mai este călduroasă, ci amară, Reproșurile vor fii cu glas mai tare, vor fii Lupte de Putere, omul vrea să stea cumva mai înainte, Zvonurile se vor auzi în Lume, Căsătoria nu mai este Sfântă, da, mai mult Iad decât Cer. Inamicul se bucură bătând din Palme, și Isus stă deoparte supărat.
Isus vrea aceast Eu, această Problemă să o smulgă din Rădăcini. De aceia spune EL: Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur; dar dacă moare, aduce mult rod. Cine îşi iubeşte viaţa o va pierde; şi cine îşi urăşte viaţa în lumea aceasta o va păstra pentru viaţa veşnică. Dacă Îmi slujeşte cineva, să Mă urmeze; şi unde sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu.
Isus Personal începe să construiască Comunitatea(Biserica), care cu adevărat este Adunarea SA. EL pregătește Oameni care pot trăii în Comunitate. Ei vor fii o Inimă și un Suflet, un Magnet pentru multe Suflete pierdute. Dar acesta nu poate fii numai dacă, Eul nostru gras, uns, le crucificăm și în sfârșit lăsăm ca Domnul Isus să guverneze pe Tronul Inimii noastre. EL să domnească și nu Eul meu bine alimentat!

Da, Isus al meu, TU să fii Regele al meu! Eu vreau să triesc pentru Tine, așa după cum TU trăiești pentru mine. Arată-mi TE rog unde se află răul, sensibilul Eu, care vrea ca Comunitatea să o distrugă și Ajută-mă ca prin mine să apară Viață! TU ai atâtea Binecuvântări pregătite pentru mine, că eu nu mai am nevoie să am griji pentru mine. Da, TU ești Păstorul meu cel Bun!

Mulțumesc – 04.01.2018

Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile,
în Numele Domnului nostru Isus Hristos.
Efeseni 5, 20

Întotdeauna și pentru toate mulțumiri …. Nu este asta cumva străin de Lume, nereal, sau naiv? Dar dacă Dumnezeu așa vrea, va și face posibil, pentru că EL nu cere de la noi cea ce nu putem.
Dacă am Durere de Cap, dacă Copii fac prostii, dacă mă dor Dinții și mă chinuie, dacă omul întru-n Oraș străin se rătăcește, dacă din nou explodează Bombele …. și eu să mulțumesc?
Da.
Să mulțumesc pentru Semenul meu care așa cu pricepere mă poate înnerva? Să fiu pentru mine însumi mulțumitor, cu toate că eu nu sunt încă perfect și nici Sfânt? Să muțumesc pentru Viața mea care a fost și este instabilă și de nefolos?
Da.
Să mulțumesc acestui Dumnezeu, pentru Cutremur, Bombe, Vulcane și Catastrofe? Care atâtea Nenorociri le lasă, Boli , Criminalități și Războaie? Care pe mine nu mă vindecă, chiar dacă am așa de multe Dureri?
Da.
Este Dumnezeu, cărui eu îi mulțumesc. Eu ÎL cunosc, Natura Lui și de aceia sunt eu Lui din toată Inima Mulțumitor.
Este numai o Întrebare de Direcție pentru moment. Le văd eu toate numai Rele (Din astea sunt destule) sau mă întorc la Domnul Isus? ÎL văd eu pe EL, Inima mea mulțumește. Și dacă eu cu Ochiul lui Isus privesc, dispar Problemele. EL este Domnul, și peste cele Rele. EL stă deasupra tuturor Lucrurilor, le Direcționează, Domină. Și eu sunt în Mâna SA; – ce bine!
Duhul Sfânt să mă guverneze și să Lucreze în mine. Eu încep pur și simplu să mulțumesc. Apoi EL mă ajută. EL mă ajută să văd cu Ochiul Lui Isus și pe Semenul meu ,,iubit” și pe mine însumi. Și astfel voi fii muțumitor pentru mine și Semenul meu. EL îmi arată Greutățiile, care sunt aici, cu Ochiul lui Isus; – și ele vor devenii mici. Siguranța în EL, și în Furtuni, așa îmi spune EL mie.
Deacum pot să fiu mângâiat pe Ziua aceasta și pe tot Anul: EL este încă Domnul, și eu sunt în EL asigurat. Mulțumesc!!

Da, Isus al meu, Mulțumesc! Eu pot Să-ți mulțumesc pentru toate, pentru că TU ești Domnul meu, Regele și Dumnezeul meu, Puternicul meu Ajutor, Prietenul meu în Nevoi, Mângâietorul meu pe Timpuri grele, Apărătorul meu, Salvatorul meu …. Da, Tu ești totul pentru mine! – și în Mâna TA Puternică și plină de Dragoste sunt eu asigurat.

Secretele mele – 3.1.2018

Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima!
Încearcă-mă şi cunoaşte-mi gândurile!
Psalm 139, 23

Noi ne cunoaștem pe noi înșine numai puțin. Majoritatea Gândurilor noastre, Amintirile, Simțemintele și Visurile, parcurg prin neștiință. După cum noi ne hotărâm, deseori nu prin Voință ci acestea apar spontan, foarte repede.
Unii presupun că Gândurile noastre ca. 90% sunt neștiute. Acestea noi nici nu le băgăm în seamă.
Noi pe noi înșine nu ne vedem obiectiv. Noi ne vedem ca și prin niște Ochelari Roz și le înfrumusețim și ne scuzăm, sau credem că Hotărârea noastră este foarte, foarte bună, și Funcțiunea acestora prin acest procedeu este foarte Nobilă. … Chiar și în Oglindă le vedem noi astea altfel.
La altul vedem noi cu mai multă obiectivitate, mai strict sau nu nu le înțelegem de loc. De ce reacționează astfel? Ce se află cu el, că face astfel de Nebunii?
Ce bine e că Dumnezeu ne-a Creat! EL cunoaște cele mai minore Mișcări și mesagerii în Creiereul nostru și EL știe perfect, cum parcurg Simțurile noastre, cum au apărut, ce ne prelucrează și toate cele mari șu cele mai mici Secrete. EL cunoaște tot Trecutul nostru, fiecare Secundă și Creare. De aceia are numai EL singur Prezentare generală și perspectivă ce este bun sau rău pentru noi.
EL ne-a creat. EL cuoaște fiecare mică DNA în fiecare Celulă, care sunt salvate. EL vede tot ce Parcurge în noi și poate Intervenii.
EL nu numai Trecutul și Prezentul le cunoaște.EL vede în același Timp, Viitorul nostru. EL știe deja cum ne vom hotărâ mâine, ce fel de Greutăți și ce fel de Succese vor veni. Fără manipulare vede EL obiectiv și cu deplină Dragoste toată Viața noastră.
Acest Domn, care astfel mă cunoaște, și care atât de mult mă vrea și mă iubește, care numai Planuri bune, Gânduri, și Simțuri are cu mine, acestui Domn vreau eu Să-i fiu recunoscător și Lui vreau să mă-n cred din nou.
Acest An este Anul Lui!
Eu vreau Lui Să-i creez Acces în toate și în mine. Eu vreau să iau totul din Mâna SA. Eu vreau Să-i fiu Lui Credincios, lui care mă dirijează și mă conduce. Eu vreau să ascult de EL. Eu vreau Să-l caut, în Natură, în Liniște, în Rugăciune și în Cuvântul Său. EL este prezent, foarte, foarte aproape de mine!

Mulțumesc, Tată Ceresc în Domnul Isus Christos! TU ești bun cu mine! În Tine mă încred! Da, eu sunt al Tău; La Tine sunt eu în siguranță.

Toate noi – 2.1.2018

Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis:
„Iată, Eu fac toate lucrurile noi.“
Apocalipsa 21, 5

Deci Anul Nou a început. Și EL a rămas aceiași: Milostiv, Răbdător, Prietenos, și cu Har. Încă nu este Timpul Judecății, încă este Timpul Harului. Ce bine e pentru noi! Noi wrem acest Har Dumnezeiesc după Putere să o folosim și pentru EL, cele Valoroase pentru Veșnicie să adunăm! EL ne-a iubit de prima oară, și noi vrem ca Să-i fim Lui din Toată Inima Mulțumitori!
Sunt atâtea multe în mine și peste mine, cea ce urgent, vrea înnoire. Casa trebuie reparată, Îmi cade Părul, Vederea și Auzul nu mai sunt așa ca înainte, și mersul este puțin mai greu. Apoi Inima mea! Mereu observ în mine Răzbunare, Atotcunoscător, Mândrie, Prea Deștept și această nenorocită simț de Demnitate. Oh, cum îmi doresc, să fie toate noi! Toate după Sensul Dumnezeiesc!
EL a promis, toate vor fii noi. Și eu pot de acum parțial să simt, cum Dumnezeu înnoiește. Un pic aici un pic acolo. Dar Coroana se va da numai în Ceruri. Apoi va fii totul, totul , nou, nou de tot.Totul după Sensul lui Isus, toate perfecte; – și totuși eu rămân eu. Noi vom fii și în Ceruri diferți și eu voi rămâne eu și Tu vei fii Tu; – dar perfecți, fără cusuri, fără zbârcituri, și Greșeli. Eu mă bucur pentru Tine!
În Anul Nou vrea Dumnezeu Lucrările de Renovare să o înainteze. EL a făcut și în Anul trecut multe în Tine și EL vrea și în Anul acesta să o continuie. Tempoul e necesar să o faci Tu singur. Cum ești Tu deschis pentru Lucrarea Dumnezeiască? Cum cauți Tu, Vindecarea SA peste Tine, și prin Tine? EL dorește să Te Binecuvânteze și să fii o Binecuvântare pentru altul.
Totul va fii nou; – azi e un nou Început. EL vrea. Și noi?

Mulțumesc, Isuse Drag! TU ai creat Începutul. TU ma-i împăcat cu Dumnezeu. Și acum Viața mea este condusă de Harul Tău. Da, eu caut Chipul Tău, Voința TA, Părtășia și Apropierea TA! Eu vreau să fiu cu totul nou. Eu doresc să fiu pătruns de Dragostea TA, Extra Mare. Binecuvânteazămă și fă mă să fiu Binecuvântare!!

Mulțumesc. Noi spunem Mulțumiri pentru toate Suporturile în Rugăciune, Bani și toate celelalte Ajutoare. Sunt vremuri Grele, și eu sunt pentru toate Rugăciunile Mijlocitoare foarte recunoscător!!

Binecuvântă, suflete, pe Domnul! – 1.1.2018

Binecuvântă, suflete, pe Domnul, şi tot ce este în mine

să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt!

Psalm 103,1

Binecuvântă, suflete, pe Domnul
şi nu uita niciuna din binefacerile Lui!
El îţi iartă toate fărădelegile tale,
El îţi vindecă toate bolile tale;
El îţi izbăveşte viaţa din groapă,
El te încununează cu bunătate şi îndurare;
El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea
şi te face să întinereşti iarăşi ca vulturul.
Domnul face dreptate şi judecată tuturor celor asupriţi.

Un Psalm Minunat! Eu spun în Liniște, acesta este Psalmul meu, numai al meu! – dar bineînțeles este și că acestea doresc eu tuturor Oamenilor. Este un noroc prea mare: Dumnezeu în Sufletul meu; – Dumnezeul Harmoniei, al Păcii, al Bucuriei, și al Completării depline.
De aceia să cânte Sufletul meu și să se bucure, de aceia să fie mulțumitor Lui din toată Inima și al Lui să fie totul, Domnului și Mântuitorului meu.
Unde aș fii eu fără EL? Cine-m iartă toate eșecurile mele? Cine mă eliberează de Autocondamnare? Cine-m vindecă toată Nenorocirile? Cine îmi dă în fiecare Dimineața noul Curaj? Cine mă mângâie, pe când mă cuprinde Singurătatea? Cine mă satură cu Bucuria SA și cu Pacea SA? Cine reușește Harmonie în mine? Cine îmi scapă Viața de la Scufundare? Cine nu mă lasă prețului Morții? Cine mă păzește de Limba rea și de toți Dușmanii? Cine încoronează Viața mea cu Har și Milostenie? Cine îmi înnoiește Tinerețea mea, în așa fel ca să pot zbura în sus ca și Vulturul? – Numai EL.
De aceia vreau eu astăzi să mă gândesc la EL, și să trag Bilanțul anului trecut. Eu vreau Să-i mulțumesc, pentru toate Bunurile și pentru Salvarea SA de Rele. EL este DOmnul meu, care conduce totul bine. Da, în EL pot eu să mă-n cred. Urmele Sale le găsesc eu in Anul care a trecut, și le văd și în noul AN. EL este Domnul, care toate le conduce minunat; – și pe mine. EL este acela care nicând nu mă uită. Ce bună este această Convingere!

Mulțumesc, Isuse Drag pentru acest An! TU ai demonstrat Puterea TA. TU mă iubești. TU ai Milostenie spre mine. TU te gândești la mine, chiar dacă eu un loc de Parcare caut pentru Mașină, sau pentru ceva Treabă foarte Importantă. În Mâna TA am reușit să trec peste Anul trecut și nu mă tem nici de Anul care stă în Față. Pentru că Milostenia TA guvernează.

Vă rugăm să dați mai departe Devoțiunile pentru Prieteni buni. Dacă Dumnezeu prin Devoțiuni vorbește cu voi, și probabil, poate și cu Prieteni. Numai Curaj, ce ar fii fals în asta? Sunt mulți Oameni care așteaptă Evanghelia!