Vorbirea de Rău – 01.07.2018

Domnul a zis:
Cum de nu v’aţi temut deci să vorbiţi împotriva robului Meu, împotriva lui Moise? 
Numeri 12, 8

Maria și Aaron, au fost Frații lui Moise, ei au fost invidioși asupra lui Moise și au vorbit împotriva lui, pentru Femeia străină, care și-a luat de Soție (după Lege, era interzisă). Dar Dumnezeu a auzit cea ce ei au vorbit. Moise era un Om foarte smerit, cel mai smerit dintre toți Oamenii de pe Pământ. Așa că DOmnul a chemat pe Maria și Aaron în Țeltul întâlnirii și a vorbit cu ei. Moise este Robul meu, cu el vorbesc EU direct, între patru Ochi. Toată Casa Mea este sub Încredințarea lui. De ce vați împotrivit să vorbiți de rău despre  Robul meu Moise?? – DOmnul SA supărat și a plecat. Maria a devenit albă ca Zăpada din cauza Leprei. Aaron a înțeles imediat și a strigat la Moise: Te rog, nu lăsa să tragem Cosecvențele Păcatelor noastre, care le-am făcut așa de ușuratici! Astfel Moise a strigat la DOmnul: Ach DOamne, vindecă-i! – Totuși au fost nevoiți să fie izolați șapte Zile, numai după ce au trecut, ia vindecat DOmnul din Lepră.
Ferește-te, să nu vorbești de rău, despre un Rob al lui Dumnezeu! Puneți Poartă cu Zăvor înainte Gurii tale, ca ea să nu vorbească ușuratic, Lucruri care, Îl supără pe Dumnezeu! Noi suntem obișnuiți să vorbim despre Conducătorul, Politicianul și despre alte Persoane, care au la Răspundere unele, și noi le critizăm. Se pare a fii așa ușor! Noi nu putem să fim de acord cu Răspunderea lui și devenim invidioși; – și astfel îi vorbim de rău.
Dar DOmnul este un Judecător Adevărat. Nu Îi place de loc, dacă noi vorbim de rău, asupra Robilor Săi! Consecințele sunt ca și la Maria: Lepra și Izolarea. Noi ne distanțăm înșine de la Dragostea și Apropierea lui Dumnezeu și de la Părtășia cu Frații. Dumnezeu îl iubește asta a și Confirmat, Dumnezeu Lucrează prin Fratele; – și vine unul și vorbește rău despre el. Poate să fie asta cumva bun?
Noi avem nevoie să ne luăm pe noi înșine în Educare, ca să nu cumva să Păcătuim împotriva Robilor lui Dumnezeu, și pe de altă parte, Pericolul, Învățăturii false, să le numim clar; – uneori nu e prea ușor!
Noi suntem sup Apărarea Dumnezeiască, în cea ce privește Vorbirile de rău. EL se îngrijește de noi, de Dreptul nostru, dar uneori, EL se folosește, de aceste Vorbiri de rău, ca să ne smerească și mândria noastră să o poată înfrânge. Să ne lăsăm, să se lupte EL pentru noi, și să nu o facem noi, pentru binele nostru, pentru curata Nume al nostru! Pentru că astfel păcătuim noi și mai mult. Noi suntem sub Ocrotirea SA Personală.

Mulțumesc, Isuse Drag! La Tine sunt eu în siguranță, de Intrige și Minciuni. Da, TU ai Zis: DA pentru mine, îmi ești aproape și transformi toate Daunele înspre bine. DOamne iartă, dacă eu am vorbit despre altul de rău și TE rog să nu permiți să o mai fac!!

Advertisements

Dumnezeu al Focului – 30.06.2018

Îngerul Domnului i S’a arătat într’o flacără de foc, care ieşea din mijlocul unui rug. Moise s’a uitat; şi iată că rugul era tot un foc, şi rugul nu se mistuia deloc. 
Exod 3, 2

Moise era în Pustie și a păstorit Oile Socrului său; – patruzeci de Ani Păstor de Oi …..
este Rău pentru un Prinț! Dar Dumnezeu a avut Răbdare cu el, și îl Forma în această perioadă de Pustie. Deci de-acum DOmnul și-a îndeplinit Scopul cu el, și i sa arătat într-un Rug în Flăcări și la chemat pe Moise, să elibereze Poporul lui Israel.
DOmnul era în Rug, nu …. EL era în Foc, care ardea Rugul. Dumnezeu este Foc! În mai multe Locuri, citim în Biblie că Dumnezeu este Foc, că EL trimite Foc, căci Cuvintele Sale sunt Foc.
Dacă Dumnezeu în tine Și-a însușit un Loc, este ca și Focul; – EL va arde tot ce este Necinstit. Te va curăța de toate Mizeriile. Te va umple cu Căldură și Curaj, cu Putere și Determinare. Focul Dumnezeiesc este bun!!
Dacă Dumnezeu aruncă Foc pe Pământ, este sau ca și în Sodoma și Gomora, sau este Focul Credinței și al Trezirii, așa ca și în Indonezia, sau Wales sau la Isus-Peoples (Poporul lui Isus).
Cum să vină Focul Dumnezeiesc la tine? Vrei tu să reziști în curățirea Focului Judecății? Apoi să primești Focul Entuziasmului și al Bucuriei?
Vrei tu să ardă totul, cea ce stă în Calea DOmnului, indiferent că e Mizerie sau ceva în general acceptat? Egal dacă e Păcat sau Fapte bune? Toate pot fii Obstacole pentru Isus; – cel Bun este Inamicul celui și mai Bun!
Vrei tu Focul Duhului Sfânt? Apoi vei arde pentru Isus. Ea nu te va mistui, așa după cum Rugul nu a fost mistuit; – fii fără Frică de EL și de Lucrările Sale!
Fă ca și Moise, dute în Pustie, în Singurătate, dute acolo, unde nimeni nu te poate deranja. Revarsă-ți Inima în Fața DOmnului și Lasă lui Totul. Spunei mereu toate Dorințele tale: DOamne, eu vreau Să-ți aparțin, eu vreau să fiu Prezent pentru Tine, pentru că eu TE iubesc, numai pe Tine singur. TE rog umple-mă cu Focul Credinței și al Duhului Sfânt! TE rog curăță-mă! TE rog, folosește-mă!
Și așteaptă, până când DOmnul te va umple și te va trimite. EL va face.

Da Isuse, Focul Tău e bun! Ea arde totul, cea ce nu este destul de bun, și ea arde în mine singur, pentru Tine. Onoarea mea este un nimic, dar toate Preaslăvirile să fie ale Tale! Pentru că TU ești Salvatorul, Păstorul cel Bun, minunatul Rege al Păcii, Mântuitorul și Eliberatorul, minunatul Sfătuitor … oh DOamne, TU ești totul pentru mine!

EL vede în ascuns – 29.06.2018

Tatăl tău, care vede în ascuns.
Matei 6, 4.6.18

Domnul Isus Christos, spune aceste Cuvinte, în Predica de pe Munte, și anume, este vorba de Pomană, de Rugăciune, și despre Post. Sunt Lucruri Intime, între Dumnezeu și cu mine, nu are nimeni de a face cu asta, și noi să nu ne ne Lăudăm cu astea. Tatăl nostru Ceresc dorește ca totul să rămână în taină între noi.
Este o mare Promisiune, ca Tatăl nostru Ceresc să vadă în ascuns(în taină). Deseori ne forțăm ne străduim, pentru cineva, și el nimic nu știe, și la urmă, nici cel puțin un Mulțumesc. Așa că suntem noi dezamăgiți. Dar fii sigur: Tatăl nostru Ceresc, cunoaște Motivațiile tale și Gândurile tale pline de Dragoste și Faptele tale. Numai EL singur știe, câte Lacrimi și Rugăciuni ai făcut pentru cei Pierduți. EL știe totul; – și cele aascunse.
Sa întâmplat că eram în pat bolnav, și nu știam ce îmi lipsește. Apoi îmi vine în Gând aceste Cuvinte: EL vede în ascuns. Ach, ce mângâiere pe mine! Și plin de Încredere ma-m rugat, ca EL să intervină; – Și EL a intervenit.
Eu nu pot știi, toate , cele ce se petrece în Corpul meu. Eu sunt deja peste 60, sar putea să fie undeva un Cancer, sau un Infarct sau o Paralizie. Ce să mai știu? Dar știu, că Dumnezeu vede în ascuns și toate astea le are sub Controlul Său. Ce liniștitor, calmant e astfel!
EL știe în ce Stare e Sufletul meu. Uneori eu, nu pot știi, de ce e neliniște sau vreo deprimație. Dar dacă eu mă aflu în asemănătoare Stare, pot să mă rog și Lui să predau totul. Uneori este Greșeala mea, Mândria mea, care se opune, sau dacă de astea mă înfurii, că Evanghelia este  este împiedicată, sau Incapabilitatea mea, Slăbiciunea mea, Eul meu sau altceva. – EL vede în ascuns și EL poate să le readucă la Lumină.
Uneori noi nu știm, cum să ne rugăm pentru un Om. Aici e bine dacă, ascultăm de Dumnezeu și EL ne va spune Cauza Problemei.; – EL vede în ascuns, cea ce noi nu le putem cunoaște.
Îmi este o Mângâiere puternică, că Tatăl meu Ceresc, mă paote vedea în ascuns. EL știe totul. Da, la EL sunt eu în Mână puternică, în deplină Dragoste și Siguranță!

Mulțumesc Isuse Drag, și încă odată Mulțumesc! Este frumos liniștitor și mângâietor, căci TU știi totul și TE ocupi de toate! Da, Tatăl meu în Ceruri, la Tine sunt eu în siguranță și asigurat! TU ești bun cu mine!!

Domnul înaintea Ochilor – 28.06.2018

Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei:
cînd este El la dreapta mea, nu mă clatin.
De aceea inima mi se bucură,
sufletul mi se veseleşte,
şi trupul mi se odihneşte în linişte.
Psalm 1, 8.9

Da, dacă din Inima ta lipsește Bucuria, și dacă Trupul tău, de loc nu ,,Locuiește în Siguranță”, astfel ajută numai una: Vino la DOmnul, caută Obrazul Său! Apoi va sta DOmnul mereu, înaintea Ochilor tăi și nu Problemele supranaturale.
Ce de multe ori, DOmnul a împiedicat diferite Boli al Credincioșilor, care sau rugat la EL, Lui se închinau și nu sau uitat la ei înșiși. Cât de multă Bucurie a revărsat EL în Inimile lor!
Dar acei, care privesc, mereu numai la ei înșiși și din orice mici Dureri fac numai Probleme, acei care, Sufernțele și Durerile le fac să fie Centrul Rugăciunilor sau un Punct Alimentar, cum ar putea să stea DOmnul înainte Ochilor lor, și cum poate acesta, să  meargă mereu? ,,Numai Eu”
Nu, eu nu mai vreau! Eu vreau ca din Obișnuințele să mă dezobișnuiesc, ca DOmnul să poată stea înaintea Ochilor mei și Privirea mea să fie orientată și să rămână mereu înspre DOmnul!
Eu doresc această Bucurie în Inimă, această Veselie al Sufletului și această Siguranță al Trupului. Nu depinde de DOmnul; – EL vrea să dea numai Bune, cu Bucurie, Veselie și Sănătate al Trupului și al Sufletului!
Desigur că sunt Probleme și nu vrem noi să le rezolvăm cu un ,,Creștinism-Halleluia. Dar ele să nu  îmi determine Ziua și nici pe mine însumi. Eu vreau să fiu dependent de EL și de Harul Său cel mare. Astfel, vom găsii împreună, EL și cu mine, o Cale de rezolvare.
Ce bine, dacă EL îmi stă înaintea Ochilor! Astfel își găsește totul Locul ei și Problemele se pot rezolva fără Agitație, Ștres și Frică. EL este doar prezent, Mângâietorul, Prietenul și Ajutorul meu!

Mulțumesc Isuse Drag și Scump!! TU ești atââât de bun cu mine! De ce văd eu toate minoritățiile, care îmi crează numai Greutăți? Eu vrea să privesc numai la TIne, Mântuitorul meu! TU mă ajuți în toate și mereu! Ce bine e, că Te-am găsit!!

Devoțiuni pentru fiecare Zi – 27.06.2018

După ce s’au rugat ei, s’a cutremurat locul unde erau adunaţi 
Faptele Apostolilor 4, 31

Astfel e o Rugăciune Puternică! Se cutremură Pereții. Dumnezeu e prezent și domnește, acolo unde împreună slăvesc, Lui se închină, fiind prezent pentru propovăduirea Cuvântului, al  Domnului Isus Christos. Da, într-un astfel de Comunitate se simte EL pe deplin și poate Lucra peste toate Măsurile și Așteptările.
Cei Mari din Orașul Ierusalim au fost împotriva, să se răspândească Mesajul lui Isus. Ei lau arestat pe Ioan și Petru, și iau Întemnițat. Dar negăsind împotriva lor ceva de pedepsit, ei iau amenințat și au interzis să folosească Numele lui Isus, și astfel, iau eliberat. Dar Ucenicii nu au vrut să asculte de ei, ci numai de Dumnezeu.
Pe când au revenit în Adunare, se rugau împreună, în Unanimitate. Ei sau rugat pentru Putere și Curaj, ca să fie propovăduit Cuvântul lui Christos, și au ordonat: ,, Întindeți Mâna, ca să fie Vindecări și Semne în Numele Domnului Isus Christos” Și Dumnezeu a răspuns, cu un mic Cutremur de Pământ și sau umplut cu toții cu Duhul Sfânt, și ei au predicat cu curaj fără  inhibiții, Cuvântul lui Dumnezeu. Adunarea celor Credincioși a fost o Inimă și un Duh. Ei au fost una, pentru Christos, DOmnul. Ce fel de Putere este în această Unanimitate! Zilnic se înmulțea Biserica și au fost Semne și Minuni. Oamenii, au iubit cu teamă Apostolii, pentru că știau, Dumnezeu este cu ei.
Puterea lui Dumnezeu este în Duhul Sfânt.EL este Dumnezeul Lucrător pe acest Pământ. EL este Partenerul nostru, Puterea noastră, Mângâierea noastră. EL realizează Cuvântul lui Dumnezeu în și prin noi. Credință, Nădejde, Dragoste, toate sunt Lucrările Duhului în Inimile noastre. EL este prezent, ca Christos să fie Glorificat.
Noi vrem să ne străduim, ca Duhul Sfânt să lucreze în noi și prin noi. Noi vrem să ne curățim și să eliminăm totul, cea ce este împotriva Naturii Sale. Noi vrem ca pentru EL, să facem ,, Cale liberă” și cu EL împreună să muncim, să predicăm, să trăim și să fim. EL este Puterea lui Dumnezeu, și pe acesta vrem noi să ne încredințăm. EL este acel care  cu plăcere Acționează, care cu plăcere face Bune pentru noi și pentru alții. EL dăruiește Vindecări, Semne și Minuni, ca nouă să ne fie mai ușor să ne încredințăm îin Isus.

Mulțumesc Isus, TU îmi dăruiești Duhul Puterii, Duhul, care mă Îmbărbătează, îmi aduce Nădejde, mă Mângâie, care ne este un Ajutor! Mulțumesc pentru Duhul Sfânt! Noi dorim încă mai mult din EL, pentru că Credința noastră, încă nu este prea tare!

O Îmbrăcăminte nouă – 26.06.2018

Tot aşa, vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăieşte. 
Luca 15, 10

… apoi, Domnul Isus Christos explică, despre Fiul Risipitor. Azi ma-m ocupat cu mica Parte, unde Tatăl, își îmbrățișează Fiul și dă Ordine Servitorilor Săi, să-l conducă la Baie, pe urmă: Aduceţi repede haina cea mai bună, şi îmbrăcaţi -l cu ea; puneţi -i un inel în deget, şi încălţăminte în picioare.(Versetul 22)!
Da, EL vrea numai binele Copiilor Săi! Cea mai bună, este de fapt destul de bun pentru ei.
Unii încearcă, să se curețe ei înșiși, ca să poată să meargă la Tatăl. Dar numai Tatăl, are Săpunul Special, necesar, ca să îndepărteze Petele Păcatului. Noi putem petele să le frecăm, să le spălăm, să le acoperim, și toate putem încerca, dar Petele rămân. Numai EL poate să le îndepărteze! Și totul, fără ca noi să facem ceva. Iertare, se numește. Este de la Dumnezeu și ne curățește total, fără ca să facem noi ceva. Noi suntem numai nevoiți Să-i spunem lui Isus, te rog Tată curățeștemă de Mizeriile, de Pete, de Otravă, și de totul ce mă face necurat! – și EL va face.
Pentru că Prețul a fost plătit, de Isus pe Cruce. EL se bucură, dacă Jertfa SA nu a fost fără rost, ci dacă tu primești, și dacă tu, te vei lăsa de Eforturile personale!
Noi nu putem face absolut nimica, pentru Mântuirea noastră, ea este un Cadou, un Dar. De ce se Forțează unii ca să primească Iertarea? Pentru că sunt prea Mândrii, să primească ceva fără plată.
Este ca și cum Banca sar îndura de mine și mi-ar acoperii un Million de € și că eu vreau să contribui cu 5 Cenți. Ridicol.
Lasă, să ți se dea ceva! Dacă tu vrei să lucrezi pentru Datoriile, Păcatele tale, Jertfa Domnului Isus Christos nu însemnă pentru tine nimic. Este o Insultă împotriva Dragostei Dumnezeești.
Tu vrei primi o Îmbrăcăminte nouă. Una curată, strălucitoare, o Îmbrăcăminte nouă. Tu ești curat și sfânt. Tu vei primi Inelul Pecetei; – totul, cea ce tu ceri în Rugăciunea ta, DOmnul le va asculta. Tu vei primi Încălțămintea. Acesta este Încălțămintea, Evangheliei ca să o răspândești, prin Cuvinte și Fapte.
Dă-i Lui Slavă de acum înainte! Nu murdării benevol Îmbrăcămintea ta! Nu disprețui Inelul Pecetei, Puterea Duhului care ți sa încredințat. Și folosește Încălțămintea, să nu rămâi pe Canapeaua comodității. EL este DOmnul Harului, asupra căruia dorim noi să trăim!

Mulțumesc pentru Îmbrăcămintea nouă! DOamne, uneori o murdăresc. Ce bine, că TU imediat o curăți! Eu iubesc Îmbrăcămintea nouă, Curatul, cea ce îmi dai! Mulțumesc pentru Viața nouă, pentru Șansa nouă, de Nădejde, de Bucurie și de toate Binecuvântăriile, care TU mi le dai!

Puterea Păcatului – 25.06.2018

Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pămîntească, pentrucă, ce -i drept, am voinţa să fac binele, dar n’am puterea să -l fac. 
Romani 7, 18

Astfel sunt mulți Oameni: Ei vor să facă Binele, să fie drepți, fără Păcat și Falsuri, Minciună sau Înșelare, dar ei nu reușesc.
Apoi se judecă și se autocondamnă. Acestea sunt Urmările Sentimentului, și al Datoriei dacă Măsurile, Standardullui Dumnezeesc se ignorează.
Unii depind acum de Măsura pentru Dumnezeu și Rău mai puțin, așa un pic de Nevoie|Minciună, numai așa puțină Ceartă …. Apoi moare Coonștiința și ne autocondamnăm mai puțin; – Dacă ar fi aceasta Calea de rezolvare? Mulți Oameni disprețuiesc Cuvântul lui Dumnezeu și explic o altă Bine|Rău-Model. Așa va fii Răul și Binele ceva normal. Popoare întregi, își fac Măsurile lor proprii și sunt foarte supărați, dacă omul le explică din Măsurile lui Dumnezeu, despre cele Bune și Rele.
Există o Putere în noi, care aproape că ne forțează la Păcat. Invidia, Mândria, Lăcomia și totul ce e în noi, sunt  Rezultatul Puterii Păcatului ce este în noi. Păcatul este nu numai o Faptă, ci ea este ca o Persoană sau un Duh al Răului, care ne imfrluențează, ne manipulează, ca să facem Voia sa și să devenim ,,Răi”. Noi trebuie să acceptăm căci, această Putere se află în noi. Uneori ascuns adânc, uneori foarte clar, înfricoșător.
Noi vrem Binele! Da, aceasta este Voia noastră. Dar Voia noastră de unul singur este cam slabă, Păcatul învinge mereu; – uneori numai în Gândul nostru, dar învinge.
Noi avem nevoie de Puterea Duhului Sfânt! Numai EL poate Inima noastră, de la Baza sa să-l transforme nou. Numai EL poate Păcatul în noi să-l rețină; noi am Păcătui, altfel mereu. Răul trăiește în mine și eu sunt numai îngrozitor capabil, de Lucruri rele dacă mă las condus de această Putere de Păcat. Dar Isus ma eliberat, mă are sub Ocrotirea SA, EL ma iertat, și îmi dă Puterea Dumnezeiască. De care ascult deci? Sunt eu strâmtă legătură cu DOmnul, astfel  lucrează Puterea SA Sfântăîn în mine, astfel mă pot lăsa la Conducerea SA. Dar e vai de mmine dacă merg pe Calea aleasă de mine, pentru că eu voi cădea din nou și chiar repede.

Mulțumesc DOamne Isuse! TU îmi dai Duhul Sfânt, care mă conduce și mă îndrumă. Mulțumesc pentru Iertare, dacă eu totuși, odată reascult de Păcat. Până când eu TE văd și privesc numai înspre Tine, sunt împreună cu Tine, sunt apărat cu Siguranță de Păcat; – TU Domnești! Ajută-mă, să trăiesc mereu, în continue și intimă legătură cu Tine!

Sub Scutul Său – 24.06.2018

Căci Tu binecuvintezi pe cel neprihănit,
Doamne, şi -l înconjuri cu bunăvoinţa Ta,
cum l-ai înconjura cu un scut.
Psalm 5, 12

David a știut ce înseamnă Inamicul, ce e Suferița. Durerea, Asuprirea, Persecuția, Frica de Moarte. De toate astea, a avut parte. Și totuși e bucuros, pentru că, Dumnezeu este Prietenul lui.
David nu a fost un om Drept, a avut unele Greșeli și Păcate. Totuși înaintea lui Dumnezeu este Drept, pentru că Dumnezeu nu ia calculat Datoriile. Sub Mantaua Dragostei a ascuns DOmnul Vinovățiile sale. Este, Binecuvântat de Dumnezeu! Altfel nu poate să ne aparțină Dreptatea!
David La cunoscut pe Dumnezeu, de aceia are un Efect deosebit când spune: Căci Tu binecuvintezi pe cel neprihănit, Doamne, şi -l înconjuri cu bunăvoinţa TA, cum l-ai înconjura cu un scut. El a știut, cum e, dacă Dumnezeu Salvează. Da, de câte ori și-a întins Mâna Dumnezeu pe când a apărut vreo Nenorocire,ca să nu se întâmple vre-un Rău! De câte ori a rupt puterea Inamicului, în Viața lui David! De câte ori a arătat EL o Cale de ieșire! David, putea să doarmă noaptea liniștit, pentru bcă DOmnul străjea peste el. A fost fără Griji, pentru că Dumnezeu se îngrijea de el.
EL a fost unul din iubiții lui Dumnezeu. Dumnezeu ia arătat multe Semne de Dragoste și Har. Dumnezeu Și-a arătat Puterea SA lui David. EL nu a îngăduit, ca cineva să-i creeze vre-o suferință.
El a fost un Prieten, al lui Dumnezeu și Dumnezeu era Prietenul lui.
Ce bine e, dacă noi avem un astfel de Cooperare intimă cu Dumnezeu! Astfel e Liniște și  Seninătate, domnește Bucuria și Încrederea. Dumnezeu dorește să aibă și cu noi un astfel de Cooprerare ca și cum a avut-o cu David.
EL dorește, ca să ne fie un Scut. Lui Îi place să-și revarse Harul peste Viețile noastre. Lui îi face plăcere să binecuvânteze! EL dorește, ca noi să fim bucuroși, liniștiți, blânzi și prietenoși. Pentru că astfel este, EL cu noi.
Noi vrem Să-i căutăm, Obrazul Său, Fața Sa, dorim să Îi vedem! Astfel se va oglindii Esența SA, asupra noastră, și noi avem puterea să ieșim învingători, împotriva Lucrării celui care se opune împotriva lui Dumnezeu. Da, în Mâna Atotputernică, plină de Dragoste Dumnezeiască dorim noi  liniștea, și astfel vom putea dormii bine și apoi putem începe Ziua Curajoși. EL ma acoperit ca și cu un Scut, cu Harul Lui de nesfârșit!

Mulțumesc Isuse Drag, TU mai împăcat cu Dumnezeu! Astfel sunt un Copil de Dumnezeu, un Copil iubit! El mă alinteză cu Dragostea SA și mă apără ca și sub Scutul Său, de Atacurile Inamicului. Sunt într-o Stare bună, și minunată!

Sfânta Promisiune – 23.06.2018

Eu însă Îţi voi aduce jertfe cu un strigăt de mulţămire,
voi împlini juruinţele pe cari le-am făcut. Mîntuirea vine dela Domnul.
Iona 2, 9

Profetul Iona, a primit o Sarcină de la Dumnezeu. El trebuia să publice în Orașul Ninive, Judecata lui Dumnezeu. Aceștia au fost cunoscuți după Brutalitatea lor. Dar Iona nu a vrut să meargă, să se scufunde acest Oraș! – Asta ar fi  Adevărat! Așadar sa urcat într-un Vapor, și a vrut să ajungă în capătul Lumii, unde Dumnezeu nu-l poate găsii. Dar Dumnezeu nu poate fii înșelat, EL a cunoscut Profetul Său. Și astfel, a trimis EL în primul rând Furtuna, apoi  a făcut să fie aruncat în Mare, apoi a creat un Pește Foarte mare, cărui ia dat Ordin să-l înghită pe Iona. Trei Zile și trei Nopți a fost Iona în Burta Peștelui. În sfârșit, ia trecut Mândria și Îndărătnicia. El a recunoscut, căci Cuvântul lui Dumnezeu, trebuiesc îndeplinite, și a promis DOmnului. DOmnul a făcut ca Peștele la aruncat pe Iona la Mal. DOmnul ia dat lui Iona încă o Șansă: Dute la Ninive și spune-le totul, cea ce EU ție ți-am dat ca Sarcină! Și de această dată, Iona aplecat întradevăr și a executat totul.
Nu e nevoie mereu, să ajungi la această Stare. Cea ce noi am promis DOmnului, săle și facem. Noi ne-am dat Cuvântul.Ele sunt sfinte Promisiuni, care le-am dat DOmnului. Dacă noi le îndeplinim, DOmnul ajută. Dar dacă noi ne retragem, ne răzgândim, binecuvântarea SA trece de noi. O sfântă Promisiune, înseamnă pentru DOmnul sfânt! Aici, noi avem o Obligație.
Eu am promis uneori DOmnului câte ceva. Dar Timpul trecea și eu nu am fost în stare să le îndeplinesc. Acestea mi-au devenit o Sarcină grea Spirituală. Ce bine, că eu am apelat la Domnul Isus Christos și EL ma iertat! EL ma dezlegat de Promisiunile mele, care mi-a costat câteva picături  de Lacrimi.
Chiar așa sunt și Promisiunile noastre, față de alți Oameni. Ele sunt sfinte în fața lui Dumnezeu. EL e de Părere: Al vostru Da, să fie Da, și un Nu să fie Nu. Dar dacă mereu, încoace și încolo, odată Da, apoi din nou Nu, acesta e foarte Neplăcut în fața DOmnului. EL nu face astfel cu noi! Și noi suntem Martorii Lui pe acest Pământ.Ce fel de Împresie poate să aibă Lumea despre noi Creștini, care mereu Balansează! Poate crește numai multă Nenorocire, dacă Promisiunile nu se îndeplinesc, la care Oameni sau încrezut. Nu, Cuvântul tău, în fața DOmnului este sfânt. Tu nu ai dreptul din nou să le transformi!
Deseori este mai bine, să nu promiți nimic. Astfel nu devin Greutăți. Da-ul tău să fie Da, un Da hotărât și Nu-ul să fie Nu. Nu te lăsa reacordat de dragul Lumii, pentru că vei regreta. Fi hotărât în DOmnul și nu Sluga Oamenilor.

Mulțumesc Isus al meu, Da-ul Tău îmi este Stâncă hotărâtă, pe ea pot eu construi! TU Te Ții mereu de Promisiuni! Eu vreau să fiu ca Tine și Cuvântul meu să aibă Valabilitate. Iartă, acolo unde eu am produs îndoieli și nu ma-m ținut  de Cuvânt. Mulțumesc de Iertarea TA. Și acum vreau din nou să fac bine! Ajută-mă, DOamne! Ajută Te rog și la Limba mea cam rapidă, ca eu să nu Promit chiar repede, ci să judec prima dată și să Te întreb pe Tine. Iartă, acolo unde din Neatenție sau ca să câștig Prieteni, fac Promisiuni. Nu este bine. Lasă-mă să fiu ca Tine!

Părtășia – 22.06.2018

Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frîngerea pînii, şi în rugăciuni.
Faptele Apostolilor 2, 42

În acest Verset găsim noi, o Descriere concentrată, cum e Biserica, al Domnului Isus Christos, cum să fie, ce este Centrul ei și care sunt Semnele ei. În Jurul acestei Verset sunt încă multe altele Declarații, care umple Viața, cum se afectează și cum Dumnezeu stă pe lângț Biserica SA.
Învățăturile Apostolilor: Acesta e Pavel, Petru, Ioan. Tot ce este descris în Noul Testament, pentru noi sunt ordini și Baza Credinței noastre. Dacă Biserica sau unii Predicatori, pe deasupra încă o împodobesc de la Baza ei, astfel nu le putem numii ca bune. Repede se extinde o Învățătură falsă până și să ajungă Sektantă. Numai Biblia este Scara noastră de Măsură.
Frângerea Pâinii: Este Semnul Împăcării cu Dumnezeu și între noi. Numai asupra Împăcării lui Isus pot fii eu o Parte din Trupul lui Christos. Numai asupra Împăcării, ce eu o acord înspre altul, poate fii ținută împreună Trupul; – altfel sunt Judecăți, Condamnări și Dezbinări. Dragostea lui Christos poate face posibil, traiul împreună.
Părtășia: Eu am nevoie de Frații mei! Ei mă corectează, ei mă țin, ei se roagă pentru mine, ei mă ridică, dacă mie îmi merge rău. Această Părtășie din Inimă, cu Slăvirea împreună, cu Rugăciunea împreună și schimbul de Cuvinte asupra Cuvântului lui Dumnezeu și Materialul mă țin în Viață.
Rugăciunile:  Cea ce este Linia noastră de Salvare. Prin ea se scurge Sucul Vieții și Puterea Dumnezeiască în Bisercă și în mine. Cu cât mai intensiv ne rugăm, cu atât mai mult poate Puterea Lui Dumnezeu lucra în Biserică, în Viața personala unor Credincioși și în Împrejurimea Bisericii, în Oraș și în Țară. Efectele unei Vieți de Rugăciune sunt descris în Faptele Apostolilor. Nuami astfel a fost posibil, ca într-un scurt Timp, Evanghelia să se răspîndească în toată Lumea.
Lipsește una din Semnele Bisericii, sau este  puternic subdezvoltată, astfel nu poate crește Biserica. Suntem noi una cu Isus, astfel se scurge Puterea!
Este așa după cum cu Mașina mea: Ea merge pe 4 Roți. Dacă una dintre ele are puțină sau de loc Aer, Călătoria cu ea nu este Plăcută ….

Mulțumesc, Isus al meu! Mulțumesc pentru Biserica TA, Trupul Tău, care îmi dau Siguranță, Bucurie, Părtășie și Viață! Mulțumesc, că TU ești DOmnul! Mulțumesc căci TU asculți Rugăciunile noastre! Mulțumesc, că noi la Tine, suntem la Sursa Vieții!!