Toate Grijile – 09.09.2018

Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuş îngrijeşte de voi.
1. Petru 5, 7

Nu e de loc simplu, ca să lăsăm toate asupra Grijii DOmnului. Dacă eu voi găsi un Loc de Parkare, sau eu vin din nou cam întârziat, sau dacă am pierdut ceva, mereu încep să găsesc o Soluție de rezolvare și încep să mă îngrijorez. Toată Ziua poate să fie supusă acestei Stress. Pentru noi ca Oameni independenți, ne este greu să punem toate grijile pe cineva. Noi vrem cel puțin, Controlul să ne aparțină. Dar Dumnezeu totuși are o Ofertă pentru noi: EU vreau să preiau Grijile voastre! Nu vă mai lăsați, sub dominația grijilor mari sau mici, Lăsați-mă pe mine să mă Îngrijesc! Voi să trăiți în bucurie și ușoară, Ziua să o petreceți euforic și să Preaslăviți Numele meu! Cântări de Laudă să fie în Gura voastră și nu mereu Plângeri și Văietări! Pace să fie în voi și peste voi, și nu Ștress și Agitații! Da, toate Grijile aruncați asupra mea, pentru că EU mă-ngrijesc cu plăcere de voi!
Noi putem astea cu diferite Lucruri mici să le încercăm, de Exemplu un Loc de Parcare. Sau cu ceva, ce am pierdut. Dumnezeu vrea să ajute, noi vom vedea. Și dacă EL ajută la aceste Lucruri mici, noi, Îi vom încredința și Lucruri mai mari. Uneori EL va face așa parcă nici nu ar lua în considerare Problema noastră și așteaptă, dacă noi vom pierde Credința, sau ne încredințăm mai departe asupra SA, ca EL t o a t e le va face bine. Această Încredere din partea noastră, este Greutatea noastră.
Dar noi putem să le antrenăm, să credem în EL și să nu ne lăsăm asupra unor Forme de Rugăciune sau Principii de Credință. EL este o Persoană, de care noi ne încredem, și nu în Legi moarte. EL este Păstorul cel Bun, care să îngrijește de Oițele Sale.

Mulțumesc, Isuse, TU spui, să ne bazăm asupra TA! Și eu vreau să fac asta încă Azi. În toate Minoritățiile vreau eu să TE îngrijești și mie să nu-mi fac Griji inutile. Pentru că TU ești Acela care mă iubește, de mine să îngrijește și mereu, Își întinde Brațul Său Puternic asupra mea. Numai la Tine sunt eu sigur.

Advertisements

Educație Aspră – 08.09.2018

Şi aţi uitat sfatul,
pe care vi -l dă ca unor fii:
Fiule, nu dispreţui pedeapsa Domnului,
şi nu-ţi pierde inima cînd eşti mustrat de El.
Evrei 12, 5

… Suferiţi pedeapsa: Dumnezeu Se poartă cu voi ca şi cu nişte fii. Căci care este fiul pe care nu -l pedepseşte tatăl? Dar dacă sînteţi scutiţi de pedeapsă, de care toţi au parte, sînteţi nişte feciori din curvie, iar nu fii.
Şi apoi, dacă părinţii noştri trupeşti ne-au pedepsit, şi tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atît mai mult să ne supunem Tatălui duhurilor, şi să trăim?
Aceste Versete, pe unii îi înnervează. Pentru că Educația Părintească nu a fost mereu bună. Dar chiar fără Mustrare la fel nu e bine, așa nu va fii nimic din Copil. Ei au nevoie de Indicații, Mustrare, uneori o Mână Puternică și Puternică Ordini și Interziceri.
Dumnezeu este un Tată bun, care dorește numai bine Copiilor Săi. EL nu dorește să audă mereu Văietări, nu mereu numai Mic-Copil, EL vrea Creștini Maturi, care sunt Copți, pentru Împărăția SA!
Toți dintre noi am fost în Școala Dumnezeiască. Moise 40 de Ani îin Pustie, ca Păstor de Oi, Iosif a stat mult Timp în Închisoare etc. Este o Școală aspră, pentru că noi suntem nevoiți să nimicim Eul nostru vechi și să o înlocuim cu acel Eu-Isus. Dar așa de comod este pe Canapea, așa de minunat cu Televizorul și cu Facebook! Omul șade cu drag în Grădină, sau își răsfață Copii, cu plăcere, omul vrea să se relaxeze, etc. Toate astea sunt Eu-Activități. Și acesta este necesar să se schimbe. Mântuirea noastră a fost cu Prețul Vieții Sale, dar nu pentru ca Viața noastră să o petrecem în Comoditate, sau plin de Ștress pentru a avea această Prosperitate.
Unii sunt nevoiți să treacă printr-o Școală aspră, până când învață, să se încredințeze în Dumnezeu și să lase înafară Eul vechi. Unii au nevoie de Cuvinte aspre și Întâmplări, până când în sfârșit se despart de Ștressare și se decid pentru Domnul Isus Christos.
Lui îi este atât de important, ca Să-l purtăm în Inimile noastre, ca EL la fel de Bătăi aspre să nu se retragă. EL nu vrea ca noi, Viețile noastre să le irosim.
Lui îi este atât de imporatnt, ca noi să fim mântuiți, că uneori lasă asupra noastră chiar probleme de Sănătate. Mântuirea este mai importantă! Dacă nu mai există altă cale …..
Dumnezeu are uneori alte Nivele ca și cele ale noastre. Dar eu cred, EL este Spețialistul.
Uneori se pare că Dumnezeu nu are de loc Milă, dacă este în joc vechiul grasul Eu. Ținta Lui, este ca noi să avem Părtășie continue cu EL. EL vrea ca noi să Credem, să ne Încredințăm și să avem Dragoste. EL vrea să ne facă capabili, să devenim maturi.

Mulțumesc Isuse Drag și Scump, TU mă educi cu Bunătate. Este clar că uneori mă plâng și mă vaiet pentru  Mustrările Tale. Dar se pare că nu mai există o altă Soluție de rezolvare, pentru că dacă ar fii, TU ai alege alta. Inima mea este probabil încă înrudită cu eul. Ach, înmoaie-o TE rog!!!! 

Mai multă Credință! – 07.09.2018

Isus le -a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat, şi să nu se lase.
Luca 18, 1

Isus le -a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat, şi să nu se lase.
El le -a zis: ,,Într’o cetate era un judecător, care de Dumnezeu nu se temea şi de oameni nu se ruşina. În cetatea aceea era şi o văduvă, care venea des la el, şi -i zicea: ,Fă-mi dreptate în cearta cu pîrîşul meu.` Multă vreme n’a voit să -i facă dreptate. Dar în urmă, şi -a zis: ,Măcar că de Dumnezeu nu mă tem şi de oameni nu mă ruşinez,
totuş, pentru că văduva aceasta mă tot necăjeşte, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul.` Domnul a adăogat: ,Auziţi ce zice judecătrul nedrept?
Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui, cari strigă zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de ei? Vă spun că le va face dreptate în curînd. Dar cînd va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pămînt?
(Versetele 2-8)

Noi toți cunoaștem astea: Noi ne rugăm, uneori Ani în șir, pentru o oarecare Treabă, dar nu se întâmplă nimic. Cum se poate, astea explica?
Rezolvare stă în ultimele Cuvinte de mai sus: Va găsi oare DOmnul Isus Christos Credință în noi??
Nu Credința, pe care Dumnezeu o face în noi. Nu Credința, pe care Dumnezeu vrea să ne prescrie, cea ce are EL de făcut, cum și când are de făcut, sau Dumnezeu vrea ceva să convingă. Multe Vorbe nu ajută mult.
Este Credința în Isus, Încredințarea în Persoana SA. Dumnezeu reacționează imediat la Rugăciunile noastre, la acele ce în Credința în EL, vor fii reportate. EL nu reacționează la Formule, pioase Cuvinte, Convingătoare, Plângeri și Văietări. Numai asupra Credinței va Lucra EL.
Iosif a stat mult în Închisoare, până când Dumnezeu la scos de acolo; – dar acolo a devenit el un alt Om. Moise a Păstorit 40 de Ani Oiile, înainte ca Dumnezeu să-l trimită. Israelul se învârtea ca. 38 de Ani în Pustie, în Jurul unei Munte, înainte ca să fie copt pentru Canaan. Pavel a fost și el 10 Ani în Pustia Arabică. Isus a fost de 30 de Ani, înainte ca să facă prima Minune.
Timpurile Dumnezeești sunt mereu perfecte, dar oare credem noi în EL? EL are minunate Soluții, așa după cum a fost în trecut, cazul de la Marea Roșie, pe care EL simplu, a despărțit-o în două. Credem noi în EL?
Lui îi place dacă noi statornici ne rugăm pentru ceva, Încredințați pe Promisiunilor Sale și Îl ascultăm. Lui îi place, dacă noi mereu repetăm,că noi ne încredem în EL și ne bazăm pe EL.
EL este prezent, acolo unde, Copii Săi cu sinceritate strigă la EL și se bazează pe EL. EL are Soluții, pe care noi nicicând nu ne-am putea imagina. EL are Planul Timpurilor, pe care noi nu putem înțelege. Dar EL este Tatăl, care Își iubește Copii Săi!

Mulțumesc, Isuse Drag! TU Ne-ai explicat bine despre Tatăl și noi Îl putem înțelege. TU ai eliberat Intrarea la Tronul Harului. Dăruiește-ne mai multă Credință, mai multă Încredere în Tată nostru Ceresc!!

Mijlocire din Inimă – 06.09.2018

Mulţămesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte, pe care o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toţi, cu bucuri.
Filipeni 1, 3f

Da, așa este Rugăciune Mijlocitoare, care vine dintr-o Inimă mulțumitoare! Ceva minunat, după cum Pavel mulțumește lui Dumnezeu pentru această Adunare din Corint!
Omul ar putea crede că ar fii pentru Motivul, că această Biserică a stat ferm pe lângă Pavel în Lucrarea sa, dar la începutul Scrisorii către Corinteni, Pavel spune ceva asemănător, despre Corinteni. Se pare că va avea nevoie să ajute, pentru că Adunarea din Corint, nu a fost de loc bun. Unul a dat în judecată pe altul, sa produs Beții la Cina Domnului, alții se certau asupra Darurilor Spirituale, ….. de fapt Biserica a fost groaznic. Dar Pavel a mulțumit! Și această Mulțumire a fost din toată Inima!! El a văzut această Biserică cu Ochiul, Dragostei lui Dumnezeu.
La fel este și cu noi. Pentru Oamenii pe care îi iubim, putem noi fără Greutăți mulțumii, noi avem mari Nădejde pentru ei, chiar dacă ei în prezent încă nu sunt așa de perfecți. Noi îi privim cu bunătate, plin de Har și Dragoste.
Dar uneori este o Femeie, care se roagă pentru Bărbatul ei: DOamne, ai milă de Bărbatul meu! El este așa de dezgustător! Seara bea el Bere și ziua fumează în taină pe Balcon. Rău! DOamne, salveazăl!
Și fă din el un Bărbat, care își iubește Familia și se ocupă de Soția lui intensiv …..
Oare Dumnezeu ascultă o asemănătoare Rugăciune? EL știe, ce fel de om este el, DOmnul nu are nevoie de Informațiile Femeii, despre Bărbatul ei. Oare se roagă ea cu adevărat pentru Bărbatul ei? Sau ea vrea numai, ca el să se schimbe, ca ei să îi meargă mai bine? Își Iubește ea cu adevărat Bărbatul?
Rugăciunile noastre Mijlocitoare, sunt necesare să fie din Dragoste și cu adevărată Îngrijorare, preocupare.Ea trebuie să fie asemănătoare cu acea al DOmnului Isus Christos. Așa după cum EL Sa-r ruga, așa să ne rugăm și noi: Plin de Dragoste, Iertare și Milostenie.
Dacă noi iertăm, parcă Dumnezeu poate fii neiertător și Păcatul o mai ține în evidență? Nu, EL iubește pe altul mai mult ca și noi!

Mulțumesc Isuse, TU ești Mijlocitorul meu în Ceruri, TU șezi la Dreapta Tatălui și intervii pentru mine. Ce bine!!! Ce ași putea eu să-mi doresc mai bun?? – Și eu vreau să Mijlocesc pentru Oameni, pe care îi iubesc, și pentru cei ce au nevoie de Ajutor: DOamne, mulțumesc de acești Oameni! Ei vor devenii Minunați, dacă ei vor fii Mântuți. Ai Milă de ei DOamne!

Pescar de Oameni – 05.09.2018

Veniţi după Mine, şi vă voi face pescari de oameni. 
Matei 4, 19

DOmnul Isus Christos aruncă Mreajma afară și prinde Oameni. Dar nu cu Forța sau cu Trucuri, nu pe Baza Puterii sau al Măreției Sale, ci acesta e o Mreajmă de Dragoste. Cusăturile Mreajmei sunt Milostenie și Îndurare, Iertare și Mântuire. De EL mă las eu prins, cu plăcere! – mai cu seamă, dacă eu sunt apărat să fiu prins de o altă Mreajmă. Această Salvare în Mreajma SA este Salvarea de la Mreajma Pierzării.
Mulți vor să ne prindă: Politicienii cu Promisiunile lor, „Strigătele” al celor noi în Politică, care știu foarte bine, și pe Costul altuia, vor să facă Politica lor. Cei Preamari al unor State, care aproape ca Dumnezeu, așteaptă să fie închinați. Sectele, care promit Noroc și fac bucurie; – apoi cam peste 5 Ani Oamenii sunt copți pentru Psyhiatrie. Studiourile de Sport, care promit Vieță nouă și îndeplinită. Cei care promit prin Dietă aproape Viață Veșnică. Bisericile cele mari, care cred, și publică, că numai dacă ești Membru al Bisericii lor, se poate ajunge în Împărăția Cerurilor. Peste tot se fac mari Promisiuni, pe care nimeni nu le poate îndeplinii. Numai Isus își îndeplinește, Promisiunile Sale.
În primul rând este așa: Veniți! – și acesta are un Motiv. Cei care nu Îl cunosc pe Isus personal, nu pot fii un Pescar de-al Său. El lucrează mereu numai pentru o Treabă, pentru Credință, Biserica sau o bună Activitate Socială. Noi vrem Să-l cunoaștem pe Isus, care ne umple în primul rând, numai atuncii ne trimite.
Dar înaite de toate este ceva: Veniți după Mine! Da, aceasta este Activitatea noastră Centrală: Să-l urmăm pe Isus. EL merge înainte și noi după EL. Acolo, unde nu există Părtășie personală cu DOmnul, se pierde din Ochi și se va transfoma în „ dependenți de muncă” se pune Lucraea asupra „Patronului”.
Dacă noi nu căutăm Înfățișarea SA, munca noastră bună este fără rost.
Numai cu EL împreună, putem fii Binecuvântare.
Prin Traiul cu EL, mergem cu EL, ne lăsăm îndepliniți și formați de EL, vom devenii Pescari de Oameni. Dacă EL trăiește în noi, și nu vechiul nostru Eu, se iluminează de pe Fața noastră, Mesajul lui Isus și EL ne va face Mesagerii Săi, Înfățișarea SA, Farurile Sale ….. – și mai știu eu altele, ce de toate poate EL să ne facă! Și astfel suntem noi Pescari de Oameni. Dacă noi vrem sau nu. Dacă noi am studiat sau nu. Dacă noi suntem în stare sau bolnavi. Indiferent. EL  Lucrează, Lucrările Săi prin noi.

Oh ce bine, Isuse! Nu mai am eu nevoie să mă zbat, ci pot să fiu eu personal; – nu, acesta la fel nu, ci TU să câștigi Formare, eu vreau să te reoglindesc! Da, TU poți lucra în mine și TU poți lucra prin mine, tot cea ce TU dorești.  Pentru că TU ești un bun, drag, minunat DOmn!

Veniți la Isus – 04.09.2018

Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.
… astfel cheamă Isus, în Matei 11, 28

Pe când eu sunt plin de Bucurie, vin la Isus și EL ia parte la Bucuria mea. EL nu cunoaște Invidie.
Dacă sunt supărat, vin la Isus. EL este Mângâierea în persoană, nimeni nu poate mângâie așa de adânc și fundamental ca și EL.
Dacă sunt mânios în urma Neadevărului, vin la Isus.
EL mă liniștește, pentru că EL și pe mai departe este DOmnul.
Dacă sunt bolnav, vin la Isus. EL îmi dă noi Puteri, Nădejde și Ajutor.
Dacă eu în dimineți sunt morocănos, posomărât, vin la Isus. EL este Blând și Prietenos și mă umple și pe mine cu astea.
Dacă Copii mei pleacă din Casă, afară în periculoasa Lume aspră, vin la Isus. EL păzește. EL e Puternic. EL este cel care Învinge.
Dacă totul mi se topește sub Mână, vin la Isus. EL are de toate, de cea ce eu ași avea nevoie.
Dacă Oamenii, chiar Prietenii și Frații, mă vorbesc de rău, eu vin la Isus. EL știe Adevărul, EL mă mângâie, EL îmi dăruiește noi Perspective, mă ajută să Iert și îmi dă nou, Curaj.
Dacă Mașina mea nu mai vrea să meargă, vin și cu asta la Isus. EL are întotdeauna o Cale de Rezolvare.
DOmnul meu e Blând. EL e smerit. EL nu mă judecă nicicând. EL este plin de Dragoste, răbdător, nu e invidios, nu e înfumurat, nu e Mândru, EL este Prietenos, un adevărat Prieten ….. Da, la EL sunt eu bine venit!
Toate le pot aduce la EL: Bucurie, Mulțumire, Griji, Durere, Suferință, Boală, Greutate ….. pur și simplu totul.
În Liniște, EL este cu mine, și ia parte în toate. EL mă schimbă, în așa fel, ca eu, Căile mele le pot continua cu EL. EL este minunat.
În Liniște, vine EL la mine și eu încep, Să-l Slăvesc, pe minunatul meu DOmn. EL îmi arată Lucruri, care eu nu am mai văzut, și Inima mea va devenii Liniștită, Mulțumitoare și Bucuroasă. Ach ce bine e, în Prezența SA!!!

Mulțumesc Isuse Drag și Scump, TU ești un Prieten bun, Păstorul bun, care se îngrijește de Oițele Sale, Stânca, pe care eu pot sta sigur, Castelul în care eu sunt în Siguranță. În Mâna TA sunt eu sigur. La Tine este Mângâiere și Bucurie. Da DOamne, eu Îți mulțumesc, eu TE laud și TE preamăresc!!! TU îmi ești Credincios!!

Isus Christos este Calea, Adevărul și Viața – 03.09.2018

(Pavel scrie lui Timotei:)
Din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, cari pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mîntuire, prin credinţa în Hristos Isus.
2. Timotei 3, 15

Eu sunt atât de fericit că Dumnezeu fără precondiții primește! EL nu așteaptă, ca noi să cunoaștem Învățătura corectă și să o înțelegem imediat. EL își dă Dragostea SA și Duhul Său imediat, pe când noi vrem Să-l primim. EL se întoarce imediat la noi, dacă noi ne întoarcem la EL. EL are Răbdare, Milostenie și mult, mult Timp!
Pe când Fiul Risipitor sa reântors la Tatăl, la luat în Brațe și sa bucurat și a făcut o Sărbătoare mare. Dar Fiul a fost nevoit să facă Baie și „Hainele sale de Lucru” să le facă dispărute (el a devenit Pigman-Păstor de Porci).
Exact așa trebuie ca și noi să ne despărțim, de Balastul învățat asupra Evangheliei. Dumnezeu ne primește, așa cum suntem, apoi EL dorește, ca să ne Formeze să fim Asemănarea SA. (Sfințenie înseamnă acesta în Biblie).
Este ca și la o Roată cu Spițe. Toți vin de undeva de la margini și aleargă împreună în Centru. Unul vine ca Baptist, altul ca Adventist, altul ca și Comunist, altul ca și Ateu, unul ca Lutheranist și unul ca și Catolic, unul ca Musulman și unul ca Hinduist ….
Apoi calea duce înspre Centru. înspre Prezența lui Dumnezeu. Toate Balasturile de Învățătură moartă trebuiesc îndepărtate, ca să cunoaștem să învățăm, Evanghelia. Toate Tradițiile moarte și Ritualele, toate Învățăturile religioase și Gînduri, Misticism și Educare are nevoie de Test, dacă ele stau la nivelul Evangheliei.
Credința deseori este cu superstiție amestecat, care ne fură de la Viața în Isus.
Ele se așează pe Locul, care aparține,  numai Domnului Isus Christos.
Asupra unor Subiecte în unele Biserici se tace. De parcă Dumnezeu nu a Vorbit de așa ceva. Acesta ne Jefuiește multe Bogății Spirituale și Autoritate.
Sfânta Scriptură are nevoie ca noi să o Studiem, Cercetăm să o citim. Astfel va devenii tot mai clar și Isus va Crește în noi, în Gândurile și Inimile noastre.
O Învățătură, care nu este Biblic, să nu fie acceptat de noi. Și o Învățătură, care este important, să fie și la noi important.

DOamne DRag, Dă-ne TE rugăm mai multă Claritate în Gândurile noastre! Dă-ne mai multă Cunoștiință despre Evanghelie! Curăță-ne de Învățături moarte, umple-ne cu Adevărul Tău, cea ce Crează Viață! Eu vreau să Citesc din Cuvântul Tău, ca Evanghelia să aibă Putere deplină; – și nu subțiat de incomode Adevăruri și nu amestecat cu pioase, dar totuși moarte Învățături. Ajută-mă să înțeleg pe deplin!!

Probleme nerezolvate – 02.09.2018

Pentru ca preaiubiţii Tăi
să fie izbăviţi, scapă-ne prin
dreapta Ta şi ascultă-ne!
Psalm 108, 6

Uneori ni se pare, că Salvarea nu mai este posibilă, Problemele sunt foarte mari. Problemele Politice sunt grele, Întrebările Economice nu mai sunt de rezolvat și Mediul, Pământul nostru frumos se distruge. Și în Viețile noastre personale, uneori se pare astfel: Probleme de nerezolvat. Pe când eram Copil, am avut unele mici Probleme „de nerezolvat”, pentru Mama și Tata desigur o Metodă de Rezolvare, și ca Matur am și eu mari Probleme de nerzolvat.
Ce bine, că Dumnezeu este Tatăl, care are pentru toate o Rezolvare! EL stă la Dispoziție, să ajute. Dreapta SA, puternicul, învingătorul, este deja ridicat să intervină. EL așteaptă la Strigătul nostru de Ajutor,ca EL să Salveze, pe cei pe care EL atât de mult îi iubește.
Oare Dumnezeu azi face altfel ca Mama și Tata în trecut, pe când noi eram Copii mici? EL este Tatăl în deplină Dragoste, și de Griji. EL nu lasă Copii Săi în Probleme de nerezolvat. EL are mereu oarecare Mod de Rezolvare, chiar dacă, uneori se pare că durează mai mult.
Israelul a fost scăpat din Egipt și au poposit pe Malul Mării Roșii. În urma lor Armata lui Faraon, în fața lor Marea. Nici o Scăpare în Vedere! Nici o Nădejde! Totuși Dumnezeu a avut un Plan, care ei nu își puteau imaginea: EL a împărțit Marea în două și astfel Poporul a trecu prin uscat. Apoi Marea sa refăcut și a înghițit pe sângeroasele Urmăritori. Cine putea așa ceva să-și imagineze? Salvarea DOmnului a fost genială și la Timpul potrivit. Astfel EL și-a arătat Puterea și a reușit să câștige Încrederea Poporului. EL este DOmnul!
Pentru Problemele noastre „de nerezolvat” să ne adresăm Dumnezeului nostru.
SĂ căutăm Apropierea SA, Sfatul Său și Mângâierea SA. Să primim Dragostea SA și să nu ne împotrivim și pentru unele întâmplări Să-l învinuim pe EL. Și apoi să ne lăsăm în Mâna SA: EL ne va salva. EL este Tatăl, care salvează, pe cei ce îi prea iubește.

Mulțumesc, Tată în DOmnul Isus Christos! TU ai găsit mereu o Cale de ieșre. TU salvezi pe cei care TU atât de mult îi iubești! Eu arunc asupra TA, toate Problemele mele și caut Fața TA. Mângâie-mă, Dă-mi Curaj, Dă-mi Nădejde nouă! Da, eu mă încred în Tine.

Creștini fără Roade – 01.09.2018

Nu trebuie să te temi
nici de groaza din timpul nopţii,
nici de săgeata care zboară ziu.
Psalm 91, 5

Ce bun este Dumnezeu! EL dorește să ne atragă cât mai mult spre Inima SA. EL vrea să ne protejeze, EL vrea ca pe niște Pui, să ne apere sub Aripile Sale, Ca un Vultur vrea EL, ca să căutăm și să ne găsim un Adăpost, la Leagănul Său. EL este puternic, nimeni nu poate să sustragă de la EL, nimeni nu poate să facă vreo-un rău, aceluia care caută un Refugiu la EL.
Suntem noi de Partea lui Dumnezeu, și EL este de Partea noastră. Este EL în Inimile noastre, suntem noi în Inima SA.
Cine ar putea să treacă de DOmnul și să ne înghită? – Nimeni. Cine ne poate amenința, ca să avem vreo-un motiv de Frică?- Nimeni.
Sunt eu în Siguranța lui Isus, pot să urle Moartea și Satan, eu sunt în Siguranță! Ce Stare bună e, în dimineți să te scoli și Siguranța, Apropierea DOmnului Isus Christos, să o cauți! Astfel nu poate fii Ziua rea. Astfel va fii Mulțumire și Bucurie în Inima mea ba chiar va Domnii acolo. Astfel își pierde puterea, Frica Nopții, apoi pot eu peste Săgeata care zboară Ziua să mă râd. EL, DOmnul meu, este cu adevărat DOmn! EL are mereu, ultimul Cuvânt.
Dumnezeu nu dorește, ca noi să devenimi pasivi și să ne simțim bine în Mâna SA, și de toate celelalte să uităm. EL cunoaște Lupta pentru Bine înspre celelalte Suflete. EL dorește, ca noi să ne sculăm și cu EL Mână în Mână să ne zbatem împotriva inamicului, împotriva Nedreptății și împotriva tuturor Întunericelor. EL ne-a încredințat Armamente, pe care noi să le folosim: Cuvântul lui Dumnezeu și Sabia Duhului Sfânt.
Noi vrem azi, Lucrarea SA, să o înaintăm! În Rugăciune vrem noi Să-l rugăm, ca Lucrarea SA de Mântuire să o îndeplinească în noi și în Ceielalți. De Fapt vrem noi, ca Milostenia și Dragostea SA să se reoglindească și Lumina SA de Nădejde să fie adusă Oamenilor.
Da, EL îmi stă azi de Partea mea, pentru că EL este Împăratul Inimii mele.

Mulțumesc Isuse Drag, TU mă protejezi! Nu e nevoie să mă-n fric;
nimeni nu îmi poate să-mi facă Rău, pentru că la Tine, caut eu Refugiu și Protecție.
Mulțumesc, că TU îmi asculți Rugăciunea. Mulțumesc, căci TU mergi cu mine toată Ziua. Eu pot fii curajos și plin de Bucurie, pentru că TU ești pezent.

Slobozenia Duhului – 31.08.2018

Căci Domnul este Duhul; şi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia.
2. Corinteni 3, 17

Noi ne gândim uneori asupra acestui Verset, la cei dependenți și la acei în Robie.
Dar DOmnul se extinde cu mult mai mult asupra acestei Verset.
De vreo câteva Săptămâni în urmă, a explicat un Frate XY, că el este foarte afectat sexual, cu toate că au o Căsătorie bună. Ispitele și Gândurile au fost atât de tari, că el de 2 Nopți nu a dormit. Eu ma-m gândit că acesta ar fii o Ispită normală, cea ce noi Bărbații toți le avem. Dar aici pare că este mai mult în joc. Poate să folosească Inamicul păcatul din Trecut să tortureze? Nu, Fratele iubește mult pe DOmnul Isus Christos și precis că și-a curățit Viața. Ach, îmi vine acum în minte, sunt aceste Păcatul Strămoșilor! Și mie mi-a Confirmat Duhul Sfânt.
Așadar noi ne-am rugat pur și simplu: DOamne, iartă Păcatul sexual Strămoșesc! Iartă ….. (și mie mi-a venit o Serie de Infracțiuni sexuale și Necurate, care probabil sa produs).
După rigăciunea de Iertare am poruncit Duhului rău să dispară în Numele Domnului Isus Christos și La-m rugat pe Duhul Sfânt, să primească și să dea Pace Fratelui. Ziua următoare am vorbit prin Telefon, și el a fost bucuros, pentru că a reușit să doarmă în Pace Cerească. Minunat este Libertatea, pe care Dumnezeu ne dă!
Un Tânăr a explicat în urmă cu câteva Zile,că el are mereu Senzația că mereu este supravegheat. Și ieri a fost acesta foarte tare, chiar Ușile se bubuiau și a auzit Pași, cu toate că el era de unul singur acasă. El este un Tip plăcut, nu Fricos și nu are Imaginații de Fantazii.
Dup câteva Întrebări, îmi vine în Gând, că poate cineva a intervenit cu vrăjitorii și blestem și de aceia are Intrare un oarecare Duh. Acum noi am cerut Iertare pentru acest Păcat de Blestem și am poruncit Puterilor să dispară. Și sa făcut Liniște.
Da, așa este Libertatea, pe care ne-o dă Isus. Unde Duhul Său este, acolo e este Slobozenia!
EL dăruie Adunării Darurile Sale, ca să se poată Apăra și să poată stea împotriva Inamicului. Noi avem nevoie să căutăm acest Dar,și să rugăm, să ne primească și nu mereu să avem Îndoieli, să le aplicăm și Urmările să le supraveghem. Astfel ei pot să crească și Biserica la fel. Astfel e Libertate, care ne-o dă Duhul Sfânt! Slavă DOmnului Isus Christos, care nea răscumpărat, ca noi să putem trăii o Viață Răscumpoărată!

Mulțumesc Isuse, pentru Duhul Tău bun! Mulțumesc, că TU ai un Răspuns pentru toate. Mulțumesc că TU ne dorești Libertatea și Ne-ai dat nouă Instrumente, pe care noi le putem folosii, împotriva Inamicului. TU ești bun cu noi!!!
—————————————-
PS: Scriitorul Devoțiunilor știe, că sunt mulți, care se roagă Intensiv pentru noi și pentru Devoțiuni. Dar noi dorim mai multă Rugăciune de apărare și pentru Efectul Devoțiunilor! Dumnezeu va Lucra ; – dar este nevoie de multă Rugăciune.