Muncitorii în Via SA – 09.04.2019

Isus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi vindecând orice fel de boală şi orice fel de neputinţă care era în norod.
Matei 9, 35

…. V. 36.ff. Când a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite şi risipite ca nişte oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor Săi: „Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi, dar, pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui.“
Aceste câteva versete oferă o perspectivă asupra gândirii, a acțiunilor, a obiectivelor și a rutinei zilnice al DOMNULUI Isus Hristos. EL trecea neobosit peste tot. EL a propovăduit Evanghelia în fiecare oraș și sat. EL a numit sinagogile „sinagogile lor“, nu ale noastre. EL a predicat Milostenia lui Dumnezeu, un timp de har, iertare, pace cu Dumnezeu, Dumnezeu ca Tată. EL a vindecat pe toți cei care au venit la EL, din toate bolile și suferințele. EL are compasiune pentru noi oamenii pierduți. EL are nevoie de Lucrători.
EL vede oamenii și înțelege pierderea lor. Chiar dacă ei nu le cunosc, EL vede unde conduce calea, cum arată viitorul lor, când vin Zilele grele. EL vede toată Viața umană dintr-o clipită. De aceea EL este atât de plin de compasiune, așa că ne compară cu oile pierdute, care nu se pot întoarce la staulul cald și nu au Păstori să aibă grijă de ei. Noi, Creștinii, avem nevoie de privirea lui Isus pentru ceilalți oameni și mediul nostru, familia, colegii și prietenii noștri.
Doamne, dă-ne o Inimă deschisă! Să vedem cu Ochii tăi!
Pe când începem să mijlocim în Rugăciune pentru Semenii noștri, Dumnezeu declanșează ceva în noi: nu ne oprim din Rugăciune, ci începem să ne mișcăm. Nu lăsăm toată responsabilitatea pe Dumnezeu,  ci încercăm să luăm o mică parte din Lucrarea SA și să începem să ne îngrijim de Oameni. Nu mai rămânem nepăsători! Scuzele noastre nu ne mai prind! Avem Obligații!
Da, când mijlocim și luptăm pentru Oameni în rugăciune, Isus „devine viu“ în noi și se ridică pentru a aduce Evanghelia Poporului cu mâna, gura și inima. Dumnezeu a devenit Prietenul nostru! – astfel sună Mesajul.
Dacă tu te rogi cu cuvintele lui Isus: Trimite Lucrători în seceriș! – atunci te-ai gândit la tine însuți. Du-te, EL te trimite! Dacă tu nu mergi, cine o să meargă? Du-te, pentru că EL este cu tine! Du-te, căci EL vrea să binecuvânteze Acțiunile și cuvintele tale și să le aducă la Viață. Nu e nicicând în zadar; – EL îți vede Inima și acțiunile tale.

Mulțumesc, DOMNUL meu Isus, TU ești atât de bun cu mine! De aceea vreau să împărtășesc binecuvântarea TA și cu alții, așa că vreau să lupt pentru alții în rugăciune, așa că vreau să merg unde TU mă trimiți! TU știi, că eu nu sunt perfect, dar: „Iată-mă, Trimite-mă!“

Werbeanzeigen

Un nou Creștin Pocăit – 08.04.2019

Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură (Sau: zidire.) nouă. Cele vechi s’au dus: iată că toate lucrurile s’au făcut noi.  
2. Corinteni 5, 17 

Cât de bine este pentru mulți, când cele Vechi au dispărut și nu le mai poate împovăra! Cât de ușurat, este, când amintirile lucrurilor rele, pentru care ne este rușine, dispar și se stinge! Cât de bine dacă greșelile noastre nu mai sunt ținute în mintea noastră zilnică, ci sunt iertate și scufundate în adâncul Mării! Cât de bine, dacă vechile legături nu ne mai țin și ne leagă, ci sunt rezolvate! Cât de bine e, dacă vechea constrângere de a Blestema sau de a Bea, sau a Minții dispar. Da, DOMNUL Isus Hristos, face totul Nou! Cele vechi sau dus, și iată că este totul nou.
Cu toate acestea, prețul este foarte ridicat pentru noi: ne costă Viața veche de care suntem foarte atașați. Chiar dacă nu este bun ci mizerabil, suntem blocați de el. Ca și Câinele meu, dacă are un os vechi. Dar pe când îi arăt un os nou frumos și suculent, se desparte de cel vechi. Isus vrea ca noi să îngropăm vechea noastră Viață fără valoare, să o dăm la moarte și să nu mai ascultăm de vechiul nostru Eu. Acesta  trebui să fie înecată în Botez. Și Isus vrea să ne dea  nouă, o nou Eu de Isus, în cazul în care EL este Domnul și Învățătorul nostru, condus de Duhul Sfânt și domnit de Isus însuși. Un nou Eu care poate asculta de Dumnezeu și comunica cu EL, Tatăl tuturor lucrurilor.
O astfel de naștere nouă trebuie să crească. Deoarece copilul este o ființă umană, dar încă mai are multe de învățat, noii creștini să renasc ca niște copii. Vechiul a trecut, noul a început. Copiii au nevoie de putere și o mulțime de afecțiune pentru a crește mari și puternici. Ei  nu știu aproape nimic, numai să strige. Ei au nevoie de creștini constanți, răbdători și iubitori să crească bine.
Nimic nu funcționează automat. Trebuie să eradicăm vechiul, cu rădăcina sa. Aceasta include și repararea lucrurilor pe care le-am furat sau distrus. De asemenea, înseamnă că rupem legăturile strămoșilor sau propriul nostru păcat. Fiecare atașament față de inamic va fi tăiat; – cum am putea altfel să devenim complet liberi pentru DOMNUL Isus?
Și avem nevoie de Duhul Sfânt care ne dă înțelepciune, ne ajută în credința care ne reprezintă în rugăciune, care dezvăluie lucruri greșite și ne păstrează în Dragostea pentru DOMNUL Isus Hristos.

Mulțumesc DOMNUL meu  Isus, TU, Te-ai gândit la tot! Știi cum să transformi pe copiii mici în Creștini statornici. Mulțumesc, că mă pot încredința în Tine. Mulțumesc că Viața veche sa încheiat și am o nouă inimă de Isus!

PS: Botezul băieților mei a fost minunat! Prezența DOMNULUI a fost la Sărbătoare. Ei vor merge pe un drumul cu Isus. EL,  va fi pentru ei credincios și ei, vor fi o binecuvântare pentru mulți.

Botezul cu Apă – 07.04.2019

Pocăiți- vă și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. 
Faptele Apostolilor 2, 38

… Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi. (V. 41)
Petru a predat predica Cincizecimii ( Rusalii) și acesta a trecut prin inimile Oamenilor. L-au întrebat: ce ar trebui să facem? – și Petru le-a spus răspunsul de mai sus.
DOMNUL Isus, ne-a îndrumat să mergem la toate națiunile și să-i botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. El însuși a fost botezat de Ioan Botezătorul și a vorbit despre ascultare.
Aveam 6 săptămâni când părinții mei m-au târât să fiu botezat împotriva voinței mele declarate. Deși m-am împotrivit violent, am primit cele trei picături de apă pe cap și de atunci am fost membru al Bisericii Luterane. Abia după aceea am devenit credincios în DOMNUL Isus Hristos și m-am dus la Râu împreună cu Prietenii și Frații mei și m-am lăsat să mă scufund și să fiu botezat acolo. – Care a fost Botezul „potrivit“?
Botezul nu este voința Părinților pentru Copilul lor. Botezul nu este un Bilet de intrare la o anumită Biserică. De asemenea, Botezul nu este un Ritual cum ar fi Confirmarea, Comuniunea sau Bar Mitzpah printre Evrei la sfârșitul Copilăriei și începutul Maturității. Nu are nimic mistic, nimic magic. Este un Act simbolic care ne poate umple cu Credința și cu Dumnezeu și cu Viață.
Este intrarea în Familia lui Dumnezeu și a Armatei lui Isus. Este purificarea păcatelor noastre și împlinirea Duhului Sfânt (pentru DOMNUL Isus Hristos a venit în chip de Porumbel). Mulți au avut parte de Iertare, înainte de Botez și mulți primesc mai târziu plinătatea Duhului.
Deci nu există o anumită secvență sau înțelegere a Botezului, ci doar anumite Posibilități. Rămâne numai unica Dorință: Dumnezeu însuși dorește ca noi să fim Botezați. Este important pentru el.
Asta ridică problema supunerii noastre. Ne supunem în Armată sau Firmei, dar mai mult forțat. Ascultarea este voluntară în Împărăția lui Dumnezeu. Noi ascultăm de Dumnezeu pentru că noi Îl cunoaștem și ne încredem în EL. Chiar dacă nu înțelegem totul, suntem Ascultători, LUI! Iar EL Face totul, înspre binele nostru, și noi știm acest Lucru.

Îți mulțumesc DOMNUL meu Isus, pentru acest Simbol al Botezului! Mulțumesc, că prin ea ne arăți  și ne dezvălui Dragostea TA pentru noi. Pentru mine este important, pentru că acesta este semnul purificării și acceptării în Familia TA și în Împărăția TA. Mulțumesc, pentru că TU, aceste simboluri mi le umpli cu Viață!

PS: Azi (Sâmbătă) Băieții mei vor fii Botezați. Ei vor să aparțină în total, DOMNULUI Isus. Mă bucur foarte mult!!

Isus Mântuitorul – 06.04.2019

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. 
Ioan 3, 16 

Acest Verset este Evanghelia lui Isus Hristos, Răscumpărătorul. Așa a rezumat Ioan bine: Isus este Fiul lui Dumnezeu, care ne răscumpăra, ca să nu pierim. Dragostea lui Dumnezeu este ceea ce face posibil.
Am fost într-o Casă pentru oameni care nu au adăpost. Mirosea destul de rău, cu toate că era curat peste tot. Oamenii ne-au întâmpinat cu bucurie și am avut Discuții bune împreună. Am fost Martorii Evangheliei lui Isus, cum ne-a mântuit pentru nevoia personală, și ne-a răscumpărat. Dar, cea ce a fost mai important, Duhul Sfânt era acolo și care a creat această atmosferă în bucurie. EL este acel ce atrage Oamenii la Isus. EL lucrează asupra Inimilor, astfel încât să-l poată recunoaște pe Isus și Să-l accepte ca Mântuitor.
Dragostea lui Dumnezeu este infinită, nu are limite, se aplică fiecărei ființe umană. Uneori, mă gândesc că sunt prea rău, și nu merit Mântuirea. De fapt, Dumnezeu ar trebui să mă condamne. Dar apoi mă gândesc la ucigașul care atârnă pe cruce lângă Isus. Isus sa uitat la el și a văzut dorința lui pentru Cer, a văzut că ucigașului ia părut rău de faptele sale. Și DOMNUL ia spus: Astăzi vei fi cu Mine în Ceruri. – DOMNULUI is sa făcut milă de acest ucigaș; – să nu aibă milă de mine?
Dragostea lui Dumnezeu face posibil. Tatăl Ceresc la trimis pe singurul Său Fiu, toată Iinima Sa pe pământ. EL ni la dat nouă Oamenilor; – și noi l-am crucificat pentru Datoriile și Păcatele noastre. Dumnezeu ne iubește atât de mult! de Neimaginat!!
Isus și-a lăsat Slava în ceruri și a devenit un Om normal. Sa predat în Mâinile noastre. Sa dus la Ierusalim în mod voluntar, sa dat în Mâinile al  Romanilor și Evreilor care l-au torturat și lau crucificat. EL știa că este jertfa perfectă pentru toată vinovăția noastră; De aceea EL a acceptat în mod voluntar acest sacrificiu, din Dragoste.
Cel care crede în DOMNUL Isus Hristos nu va pieri niciodată; – poate veni ceea ce vrea: El este Mântuitorul!

Mulțumesc DOMNUL meu Isus, pentru jertfa TA! Ți-ai dat Sângele pentru mine, ca eu să nu mai fiu judecat. TU mai iubit și mă iubești atât de mult!!!!! Cum ar trebui să înțeleg vreodată sau să le fac din nou în bine? Este numai Harul Tău și nimic altceva, decât Har și Dragoste. Oh, Doamne, cum poți TU să mă iubești atââât de mult!!!

Ca și Isus – 05.04.2019

Celui ce-ţi cere dă-i; şi nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. …  Voi fiţi, dar, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit. 
Psalm 5, 42. 48

DOMNUL Isus ne aduce noi „Legi“ în Predica de pe Munte. Ele sunt mult, mult mai greu pentru noi decât Legile Vechiului Testament. Pentru că Isus cunoaște atitudinea noastră și este îngrijorat.
Isus nu așteaptă niciodată de la noi ceva ce Tatăl Ceresc nu ar face. De aceea se spune în cele din urmă: La fel cum EL, Tatăl Ceresc este perfect|desăvârșit, așa să fim și noi.
Cât de bine este pentru noi că Dumnezeu se ocupă astfel cu noi! Dacă Îl întrebăm pe EL, atunci EL dă, și dacă vrem să împrumutăm, împrumută cu bucurie. Dacă am pierdut ceva, EL ajută să o găsim. Dacă cineva cere Iertare, EL îi acordă. El este desăvârșit așa cum noi vrem să fim.
Bineînțeles că nu le dăm Copiilor noștri tot ce vor și nu le împlinim orice dorință ca o mașină de dorințe. Ei au nevoie să crească mari, puternici și independenți! Și Dumnezeu nu este un Automat al dorințelor ieftine. El aude fiecare rugăciune, de asemenea, el vede exact cum înțelegem acest lucru, iar apoi EL face tot ce este mai bun pentru noi. El nu este cu siguranță zgârcit, economic sau unul căruia îi place să ne chinuie.
EL dă, dar dacă Îl acceptăm, depinde de credința noastră și de atitudinea noastră. De câte ori oamenii cer iertare pentru unul și același lucru? Dumnezeu le-a acordat cu mult timp în urmă, dar ei încă nu o cred. Ce altceva trebuie să facă Dumnezeu pentru a ne face să credem?
Avem o regula în comun: Nu dăm bani unui alcoolic. Îi putem cumpăra pâine și putem da tot ajutorul necesar. Dar nicidecum Bani. Asta ar fi rău, pentru că ispita poate fi prea mare și noi vom fi responsabili pentru o recidivă.
Și noi nu împrumutăm tuturor. Unii oameni sunt foarte dependenți și preferă să facă împrumuturi mai degrabă decât să fie economicoși. Nici nu ne facem un clovn pentru cei care exploatează în mod constant pe alții și noi să devenim săraci.
Caracterul nostru este de Ajutor spontan. Dar ne gândim exact cum și când și pe cine să ajutăm. Și avem nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu pentru că nu putem ști totul. El este generos pentru noi și ne ajută în orice nevoie și noi, dorim să fim reflecția Lui; – cu Ajutorul Lui.

Mulțumesc DOMNUL meu Isus, TU nu ești niciodată zgârcit și nu ai nici o plăcere să mă enervezi sau să mă chinui. Îți place să dai. Ajuți cu plăcere. Îți place să ierți. Da, vreau să devin și eu, așa după cum ești TU; – Ajută-mă!!

Binecuvântarea atrage în Sus – 04.04.2019

Binecuvântă, suflete, pe Domnul, 
şi tot ce este în mine 
să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt 
Binecuvântă, suflete, pe Domnul 
şi nu uita niciuna din binefacerile Lui! 
….El îţi izbăveşte viaţa din groapă.  
Psalm 103, 1. 2. 4  

E cumva minunat, după cum se transformă Viața noastră în pozitiv, dacă suntem Mulțumitori și Recunoscători. Pe măsură ce oamenii sunt din nou fericiți și entuziasmați, relaxați și într-o stare bună. Oamenii încep să-L creadă pe Dumnezeu și să experimenteze unele mici minuni. Și totul, numai pentru că sunt Recunoscători.
Dumnezeu răspunde asupra Mulțumirii noastre și ne răsplătește bogat. Da, EL personal este prezent, acolo, unde mulțumirile și recunoștințele noastre sunt și pe EL Îl proslăvim. Mulțumirile noastre, au un Ecou Ceresc, Dumnezeu acționează! Apoi schimbă EL și mai mult spre Bine, – nouă ni se întâmplă, după cum am crezut.
Pe de altă parte invers, un Om morocănos, nu are bucuria Vieții, și va fii tot mai rău. Pentru că și el își primește răsplata, după cum a crezut.
Fiul meu mai mare a început, să citească Devoțiuni și asupra acestora să cugete și să le pună în Fapt. Ieri, el a avut părerea, că de când citește, este mai activ, se bucură mai mult de Viață este mai optimist și are mai multă Energie. – Desigur că Tatăl sa bucurat mult! Reacțiunile pozitive al Oamenilor le văd eu, dacă un pic le însoțesc și observ, creșterea lor. Băieții mei văd Accidentul lui Gabriel foarte pozitiv. Nu Accidentul in sine, ci că Dumnezeu a intervenit și pe Gabriel la readus la Viață și aproape că in total la făcut din nou sănătos. Gabriel este foarte mândru, că Dumnezeu sa ocupat extrem de mult cu el. Astfel îi crește încrederea în sine. El este foarte Recunoscător și Mulțumitor DOMNULUI! Și EL se preocupă de Micuțul meu. Nu are nevoie să reprime accidentul, dar poate vorbi despre el în mod deschis și fără amărăciune (începe de la sine, nu trebuie să întreb sau să forțez – totul necesită Timp). Eu sunt foarte bucuros, că ei amândoi, văd Totul foarte pozitiv și Accidentul Groaznic, are Efecte pozitive.
Mulțumirea și Recunoașterea îl face pe inamic să clatine,
Binecuvântarea, Lauda trage în Sus!

Domnul meu Isus, iartă căci uneori sunt un Petru de nimic și un Murmuitor, așa un adevărat morocănos. Ajută-mă, să văd totul cu Ochii Tăi! Și să nu gândesc mereu ,,Sfârșitul Lumii”. TU ești atât de bun cu  mine, TE ocupi cu multe Lucruri mici, și cu cele mari. DOAMNE, Eu vreau Să-ți mulțumesc, eu vreau să te Laud!!! – și eu vreau și mai mult să văd din Bunătatea TA!!

Dacă Fratele tău Păcătuiește – 03.04.2019

Dacă fratele tău păcătuieşte, mustră-l, iar dacă se pocăieşte, iartă-l! Şi chiar dacă păcătuieşte împotriva ta de şapte ori pe zi şi de şapte ori se întoarce la tine şi zice: «Mă pocăiesc!», tu să-l ierţi!
Luca 17, 3-4

Da, iertarea este dificilă! Se pare că ne place să vedem Greșelile Fraților ….. De acea este în Versetul din înainte vorbe, despre seducția inevitabilă (Tendința noastră de utilizare de a Judeca se folosește inamicul pentru a seduce). În versete, Apostolii cer: „Doamne, întărește-ne credința noastră! – Aparent, acest lucru a fost necesar pentru chemarea la Iertare.
Există oameni care au o natură foarte neplăcută, sunt extrem de optimizați și cer foarte mult răbdarea mea. Până când DOMNUL Isus mi-a spus odată, iartă-l că este așa cum este. Asta ma ajutat foarte mult. Am fost întotdeauna acuzat de lipsa mea de răbdare. Dar Isus a spus că am motive pentru „nerăbdare“. Numai ar fi mai bine să ierți imediat.
Desigur, am realizat imediat Sfatul în acțiune, și am observat uimitor în mine: dintr-o dată am reușit să fac față acestor oameni, fără a fi furios și nerăbdător. – Este minunat această Libertate în Isus! Iertarea face posibilă! DOMNUL lucrează în noi.
Este mai bine să spui faptele lui, direct Fratelui și să vorbești cu el – dar în dragoste, nu în judecată. Acest lucru este mai bună decât să vorbim tuturor cu privire de greșelile lui.
DOMNUL Isus, vrea ca să iertăm. Orice lucru care ne doare sau ne enervează într-un fel ar trebui să fie imediat iertat. Soarele nu trebuie să coboare niciodată peste mânia noastră! Acest lucru este bun pentru sufletul nostru, ca să putem dormii, noaptea în pace.
Așa după cum iertăm celor ce greșesc, de cel puțin 7 ori pe zi, și Domnul ne iartă pe noi. Oricine a avut o luptă reală cu păcatul știe cât de puțin este de 7 ori pe zi. Uneori trebuie să venim la Isus de 70 de ori pe zi și să cerem iertare. Și EL ne iartă, pentru că EL are multă Nădejde pentru noi.

Doamne, întărește credința mea! Aș dori să reglez eu totul singur. Toată lumea ar trebui să acționeze și să vorbească așa cum mi se pare potrivit. Dar TU DOAMNE ai cu totul altă Metodă. Cât de bine e! Pentru că nu respect întotdeauna principiile mele. Cât de bine îmi face iertarea! Cât de mare este Pacea după asta! Pentru că TU mă ajuți. Doamne, am nevoie de o credință mai puternică pentru a avea mult mai multă Nădejde pentru oameni și pentru mine să văd binele, ca să pot rămâne în liniște și calm. Ajută-mă!

Astupare – 02.04.2019

Dumnezeu e lumină, şi în El nu este întuneric. … Dar dacă umblăm în lumină, 
după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; 
şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat. 
1. Ioan 1, 5. 7. 

Ieri am primit o lecție de la Dumnezeu. Canalul de la Chiuvetă era înfundată. Așa că iau fraierul de cauciuc, îl apăs pe scurgere și îl trag cu toată puterea. Apoi totul iese, ceea ce a provoacat astuparea. Vai, am zis, o astfel de mizerie! O astfel de duhoare! Pfuh !!!! Trebuie să pescuiești murdăria  și să o elimini în altă parte, astfel încât să nu se înfundă din nou scurgerea și apoi vafuncționa din nou. Revine Apă curată, și totul a dispărut. Minunat.
Astfel este și cu Păcatul: cu Viața în jumătate întunecată, cu compromisuri: ele înfundă curgerea Apei vii. Și ele poluează totul, și miroasă și ard. Viață rea!
Și astfel a început cunoașterea păcaturilor mele. Au existat domenii în care am făcut compromisuri și nu am luat lucrurile atât de serios. Au fost Zone în care m-am ascuns de oameni, ca nimeni să nu vadă. Verdictul Lui: Viața în minciună! – Uff, asta a fost destul de clar pentru mine. Nu, o astfel de chiuvetă înfundată, atât de plină de lucruri murdare și mizerii nu vreau să fiu! – Doamne, curăță-mă, Iartă-mă!
Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat. (Versetul 9)
Sângele lui Isus mă curățește de orice păcat. Deci, pas cu pas Dumnezeu ne arată zonele care nu sunt în Ordine și de care Sângele lui Isus ne curăță; – dacă vrem. Suntem noi curățați, suntem în lumina lui Dumnezeu. Apoi avem părtășie cu Tatăl Luminii. Și apoi, necurăția nu întunecă părtășia cu Frații – noi toți trăim în lumină. Și dacă „ei păcătuiesc“ sau ne rănesc, Isus curăță și acel păcat și EL iartă și iartă, iar apoi suntem din nou în Lumină. Este atât de ușor cu Dumnezeu; – numai noi facem probleme.

Mulțumesc Tată Ceresc! Prin sângele DOMNULUI Isus, sunt curățat de orice necurăție și păcat. Acum, dă-mi TE rog, Duhul Tău Sfânt ca să trăiască în Lumină! Corectează-mă, identifică impuritățile și compromisurile și eu vreau să le termin cu ele. Da, Tată, vreau să trăiesc în Lumină, așa după cum TU ești în Lumină! 

Numai Isus, singur numai Isus – 01.04.2019

Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. 
Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. 
Ioan 14, 6

Aceasta este o afirmație extrem de ridicată pe care Isus o ridică pentru sine. Nimeni nu vine la Dumnezeu decât prin EL. Toate celelalte sunt false, ele nu arată Calea spre Dumnezeu; – numai DOMNUL Isus este perfect, Adevărul, Calea spre Dumnezeu, Tatăl. De Fapt este o Declarație pentru mulți, arogantă, îngâmfată, și absolută; – Nerușinată.
Să ne uităm la Isus, după cum este EL, smerit, care se apleacă la toți cei care suferă, îi ia pe cei Leproși în Brațe, care pentru EL însuși și unele Necesare nu le bagă în seamă, așa că se ridică Întrebarea: cum poate un Om, care nu bagă de seamă Personalitatea SA, să spună așa ceva? Acesta se poate numai, dacă e bolnav psihic sau dacă spune Adevărul.
Toate Religiile, vor să ne arate Calea spre Dumnezeu. Există Tradițiile pe care Dumnezeu le cunoaște; – aceasta include Animiștii și eventual, Hinduiștii. Există religii revelatoare în care Dumnezeu arată prin Oameni sau cărți, cum ar fi Islamul și Mormonii. Dar există și adevăratul Creștinism, unde Dumnezeu în persoană a venit pe Pământ, și sa relevat. Toată Religiile vreau ca Omul să facă efort. Religiile nu vorbesc despre Har și Iertarea DOMNULUI. Nici o Religie nu vorbește despre, că noi vom fii una cu Dumnezeu. Nimeni nu vorbește de Dumnezeu ca și de Tatăl cel Viu. Nimeni nu vrea să aibă Părtășie cu Omul și cu Dumnezeu; – numai Creștinismul Adevărat.
Neadevărata Creștinism este numi Tradiție și Rituale. Prin acesta vrea omul să se împace cu Dumnezeu. Vrea să modeleze stilul de Viață și să dea Legi și Porunci pentru coexistența oamenilor și închinarea lui Dumnezeu. Dar strânsa Legătură cu Dumnezeu nu le pretind. Dumnezeu rămâne ca Judecător, și nu Tatăl.
Noi avem nevoie să ne controlăm Credința, foarte precis, dacă noi prin Tradiții și Rituale, vrem să ne apropiem de Dumnezeu, sau să-L influențăm pe Dumnezeu prin Tradiție și rituale, prin evlavie și prin păstrarea legilor. Adevăratul Creștinism cunoaște numai o singură Cale: Dragostea și Milostenia lui Dumnezeu, nu meritul personal. Numai Împăcarea prin DOMNUL Isus Hristos face Calea Liberă la Dumnezeu Tatăl. Numai Credința în Isus ne duce la Inima Dumnezeului nostru. Această reconciliere, cu Dumnezeu, prin Isus ne face sfinți și plăcuți lui Dumnezeu. De acum poate EL să aibă Părtășie cu noi, Oameni cu defect. Da, Isus Hristos DOMNUL, este Calea spre Dumnezeu, EL singur, pentru noi Oameni păcătoși și cu defecte ca de exemplu, ca și cum sunt eu. Noi avem nevoie să ne hotărâm, pe care Cale vrem să mergem: Pe cea al nostru, sau Calea Harului.

Mulțumesc DOMNUL meu Isus, TU ai eliberat Calea la Tatăl pentru mine! Dacă eu cred în Tine, eu sunt salvat, astfel domnește Harul lui Dumnezeu în  Viața mea! Ce bine este căci TU ești plin de Milostenie și Har!!

Un Tată în Cer – 31.03.2019

Dumnezeu dă o familie celor părăsiţi, 
El izbăveşte pe prinşii de război şi-i face fericiţi; 
numai cei răzvrătiţi locuiesc în locuri uscate.  
Psalm 68, 6

Alți Dumnezei au nevoie de războinici puternici, Dumnezeul nostru nu. EL se poate ajuta de sine, nu are nevoie de altcineva. EL se poate ocupa pe deasupra și cu alte Treburi ….. Ce bine e să ai un astfel de Dumnezeu, care nu cere constant și dorește să fie venerat în mod corespunzător și puternic! Cum trebuie unii să depună eforturi pentru a nu-i supăra pe Dumnezeul lor! Dumnezeul nostru nu are nevoie de toate astea. EL este mai presus de aceste lucruri, EL vrea închinarea inimilor noastre, pur și simplu părtășie cu noi, să împartă viața noastră, într-un fel de EL „uman“; – sau este omul ca Dumnezeu? Creat cu caracteristicile și preferințele sale?
Dumnezeu este Părinte pentru noi. EL este, definitiv, Creatorul nostru. EL nu este marele conducător care stă  rece pe tron și să se arată cu atenție pentru a vedea dacă facem totul bine. Nu, EL este emoțional cu noi. Când experimentăm lucruri interesante, EL o trăiește cu noi. Când suntem fericiți și veseli, EL se bucură cu noi. Dacă facem un lucru dificil bine, atunci EL este mândru de noi. Da, EL este un adevărat Tată bun! EL este ca un „Tată ca la carte“, cu toate calitățile bune pe care le putem imagina.
EL ia în special pe orfani pe care îi protejează. Și, de asemenea, cei care au avut un tată rău sau deloc. EL se îngrijește de ei pentru că EL știe ce le lipsește. EL are, de asemenea, răbdarea să se ocupe de acești oameni dificili, cu Blândețe și Nădejde pentru ei. Este minunat să-L vezi, după cum își topeste Inima, ca aceștia să ia treptat Dragostea și să câștige Încrederea pentru EL.
EL este Omul pentru văduve. Toate le poate împărții cu ele-ei. Toate Grijile Vieții de zi cu zi, toate sentimentele, mai ales singurătatea. Are un remediu pentru tot și Îi place să fie cu ei, ia parte la Viața lor și ajută ori de câte ori este nevoie.
Pentru cei Părăsiți, EL este Mângâierea. Este rău când o persoană este împinsă înapoi. Pe când sa predat complet și apoi a fost aruncat. O astfel de durere poate fi vindecată numai de Tatăl Ceresc.
Cât de bine este că Tatăl nostru din Cer are toate Firele în mâinile Sale! Astfel, EL poate organiza multe lucruri pentru a face ca Orfanilor, Văduvelor, Abandonaților și Prizonierilor să le meargă bine . De multe ori EL intervine și satisface nevoile Copiilor Săi. Atât de multe lucruri sunt, pe care EL le poate face posibil! Trebuie să așteptăm mult, mai mult de la intervențiile Sale. Lui îi face plăcere să le dea!

Mulțumesc Tată! TU esti Tatăl și Creatorul meu, care ma iubește cu adevarat și care se ocupă de mine!!!